Transmutationsnyheter april 2013

Jag hade en stimulerande konversation med en annan shamanisk helare och det kom upp ett tema som jag vill dela med mig av till er. Jag tycker det är en viktig aspekt att lägga till vad jag tidigare har skrivit om initiationer.

I mina kurser och i mina böcker undervisar jag om ett delikat tema, som kan bli aktuellt när man jobbar med en klient, en vän eller en älskad person, som har fått en diagnos med en allvarlig sjukdom.

Ibland händer det att en älskad person ber dig göra en resa till en andlig hjälpare för att få en förutsägelse om de kommer att leva vidare eller dö.

Det som uppstår, om någon har blivit diagnostiserad med en livshotande sjukdom och har blivit frisk, är att hon eller han dör på en viss nivå för att kunna läkas. För denna sorts helande kräver att ganska mycket som inte understödjer ett sunt liv dör.

Om du reser till en hjälpande och frågar om en klient, en vän eller en kär person kommer att dö, är svaret ja. Om du reser och frågar om en klient, vän eller älskad människa kommer att överleva, kommer svaret att bli ja. För vår ande är evig.

Ibland dyker det upp klienter i min praktik och berättar att en läkare har gett dem en dödsdiagnos. Jag blir ofta tillfrågad att resa med frågan om min klient kommer att överleva eller dö.

Mitt svar i dessa fall är att jag kommer att ge den hjälp som behövs för att bli hel. Jag återhämtar de själsdelar, som behövs för helandet. Genom detta är själen nu närvarande för att ta de nästa stegen i processen. Bara vår själ känner till det som ska komma härnäst. För några är nästa steg den fysiska döden och för andra är det att stanna kvar i detta livet.

Livet består av en radda initiationer, i vilka vi till vissa aspekter av vårt liv dör, så att vårt inre ljus, vår gudomliga natur kan lysa igenom.

När vi fortsätter att få tillbaka förlorade delar av oss själva, blir vi mera medvetna. Och när vår tid är kommen, dör vi medvetet. Möjligheten för det är att vara helt närvarande, så att vi kan stegra vår uppmärksamhet för gåvorna som livet ger oss, så att det gamla kan dö och vi blir pånyttfödda till ett högre medvetande.

Människor i hjälpande yrken, som arbetar med människor som befinner sig i det sista stadiet av livet, bemärker ofta hur ljusstark en person som står inför döden verkar. Jag har sett detta om och om igen hos människor jag känner. Ljuset som skiner igenom när kroppen faller bort är helt fantastiskt och vackert.

Och jag tycker att människor har samma lysande ljus som kommer igenom, när de går igenom initiationer i livet som skapar en dödsupplevelse där mycket av det gamla lösgörs. Döden leder till att något nytt blir fött. Människor som upplever något slags livsupplösande kommer tillbaka och känner sig förnyade och regenererade. Vi vet alla hur ljusstarkt en gravid kvinna strålar. När vi föder fram en djupare och mer medveten aspekt av oss själva lyser vi också.

Dödsprocessen och födelseprocessen för oss båda till en djupare andlig nivå där det gudomliga lyser igenom.

Förra året skrev jag om hur hjärtbrytande upplevelser leder till att hjärtat vidgas, så att vi kan bli större behållare för ovillkorlig kärlek. Jag skrev om att ovillkorlig kärlek står bortom personlig kärlek. Det är kärlek utan böjelse till människor eller livsomständigheter. Det är ren kärlek ifrån skapelsen och den är en spegling av den kärlek som gavs in i skapandet av oss och världen.

Jag har även i min Inre Värld börjat uppleva att glädje har samma ovillkorliga kvalitet.

Jag fortsätter att skriva och undervisa hur verklig glädje, hälsa, välstånd och fred finns inom oss.

Och att lösningen för vår spirituella utveckling är att kultivera vår inre trädgård, så att en rik Inre Värld kan uppstå.

Jag skriver och lär ut det som jag själv behöver lära mig. Och mitt liv är en sann hängivelse till att praktisera det jag lär ut. Det har varit en utmaning alltigenom mitt liv att söka efter den verkliga känslan av inre glädje.

Och vad jag har kommit fram till är att jag har förstått, att min blockad för att uppleva den inre glädjen är att jag fäster glädjen vid mina omständigheter i den yttre världen. Men ur ett spirituellt perspektiv är glädje ovillkorlig. Glädje är bortom personliga önskemål. Ovillkorlig glädje är helt enkelt glädjen över livet i sig självt. Vi föddes in i denna materiella värld för att fullt uppleva livsglädjen. Och när vi kan nå vår ursprungliga önskan att uppleva livsglädjen utan villkor, upplever vi ovillkorlig glädje som vi gör med ovillkorlig kärlek. Detta är också en sanning för den spirituella definitionen av välstånd och fred. För dessa kvaliteter som vi ger rum för i vår Inre Värld har inget att göra med de yttre omständigheterna.

Fullmånen är den 25 april. Låt oss resa inom oss och uppleva ovillkorlig kärlek för allt liv liksom ovillkorlig glädje för gåvan att vara levande. Låt oss utifrån denna potenta plats med gudomligt ljus, kärlek och glädje fortsätta att väva en lysande mänsklig ljusväv in i och rakt igenom vår jordeplanet.

Låt oss fortsätta vårt transfigurationsarbete för var och en av oss i vår globala cirkel.

För de som är nya läsare: Instruktioner för fullmånsceremonin finns på Sandras sida under ”Creating A Human Web of Light”.

På den ursprungliga engelska sidan finns Sandras kungörelser för denna månad.

Recommended Posts