Transmutation News – September 2013 – Dutch

Transmutatie Nieuws september 2013

Er is nog zó veel te ontdekken als we onze band verstevigen met het onzichtbare, de verborgen rijken en de vormloze energieën waarmee we ons spiritueel werk doen.

Zoals ik vorige maand al schreef verliezen we onszelf in methodes en ontgaat ons wat onder de oppervlakte gebeurt als we in de onzichtbare rijken geraken.

We proberen vaak de instructies te volgen hoe we ons spiritueel werk moeten doen en we vergeten dan dat die instructies er slechts zijn om ons bij de deur te brengen. En om dan door de deuropening in de ware diepte van het onzichtbare te stappen moeten we de instructies en methodes loslaten. Want die “instructies” kunnen ons aan de oppervlakte houden en een echte ontdekking van de schoonheid van de spirit-wereld tegenhouden. Instructies en leermethodes kunnen ons op weg helpen. We moeten tenslotte ergens beginnen. Maar er komt een moment dat we al wat we geleerd hebben in workshops of uit boeken die we gelezen hebben moeten vergeten en onze eigen weg vinden.

We worden overstelpt met zintuiglijke stimulering zoals dat in de wereld waarin we leven op ons afkomt. Het is moeilijk de innerlijke stilte te vinden waar spirit en natuur met ons communiceren op een manier die verder gaat dan woorden maar meer een overdracht is die onze diepste ziel raakt. We kunnen niet aan de oppervlakte blijven of rationeel de mysteries van spirit begrijpen.

Al jaren moedig ik je aan je eigen scheppingsverhaal te kennen en jouw schepper te ontmoeten. En in het augustus-nieuws vroeg ik je de energie achter de schepping te ervaren.

Er zit een energie achter de schepping die niet in woorden is te vatten en die we rationeel niet kunnen begrijpen. Niet naar woorden zoeken en juist de betekenis achter het verhaal ervaren stelt ons in staat een transmissie te ontvangen die tot het diepste van onze ziel doordringt.

Wanneer we in de natuur wandelen en tot de spirits van de elementen en tot andere natuur-wezens spreken komt de werkelijke wijsheid door een transmissie die de ratio overstijgt. Deze energietransmissie raakt een weten wat we van geboorte af aan hebben en wat als mest voor onze groei is.

Hetzelfde geldt voor hen die shamanic journeying praktiseren. We raken zo gevangen in de visuele en verbale boodschappen van onze help-spirits. We kijken vaak niet naar de diepere betekenis van wat ze ons proberen te zeggen.

Het doel van een initiatie is om het oppervlakkige van ons ego en persoonlijkheid weg te snijden zodat de diepte van spirit zichtbaar wordt.

In het augustusnummer van Transformatie Nieuws staat bij de aankondigingen een link naar een essay dat Sparrow Hart schreef getiteld “Of Dreams and Dragonflies” (“Over Dromen en Libellen” nog niet vertaald)

In het essay vertelt Sparrow Hart hoe hij erachter kwam dat libellen twee paar ogen hebben met 16.000 lensjes. Sparrow Hart mijmerde hoe libellen een universum bewonen dat wij niet kunnen bevatten of doorgronden. Dit veroorzaakte een diepe overpeinzing bij mij.

Als mens hebben wij interne en externe zintuigen. Maar in de westerse wereld snijden we onszelf af onze zintuigen in alle diepte te gebruiken.

Ik ging erover nadenken hoe wij in de moderne wereld onze zintuigen verstompt hebben. Wij leven en werken in een verschaalde omgeving. Veel mensen gebruiken kaarsen en kunstmatige geurverstuivers om te verdoezelen hoe de lucht ruikt.

We luisteren de hele dag naar muziek. Velen van ons zijn omringd door zoveel extern lawaai dat we de mooie vogel niet meer horen zingen of het geluid van een briesje, harde wind of regen niet horen.

Wanneer was de laatste keer dat je een boom hoorde zingen? Bomen zingen echt en als je je “verborgen oren” opent kan je ze horen.

En velen van ons zijn zo afgescheiden van ons lichaam dat we onszelf niet toestaan wat om ons heen is aan te raken.

We maskeren de smaak van ons voedsel met zoveel kunstmatige aroma’s en zoetstoffen dat we de natuurlijke smaak van de producten niet meer kunnen appreciëren.

We omgeven onszelf vaak met zoveel materie, met dingen, dat we ons gevoel overbelasten en dat we de schoonheid van de natuurlijke wereld niet meer kunnen zien.

Een vriendin vertelde me dat ze een boottrip maakte op een rivier in een landelijk deel van Australië. De gids probeerde alle toeristen te wijzen op een boom in de verte met een slang erin. Niemand aan boord kon zelfs de boom maar zien. Toen ze dichterbij kwamen kon iedereen de boom en de slang zien en men was verbaasd hoe de gids dat zo ver weg wel kon zien. Kennelijk waren de zintuigen van de gids scherp gebleven levend in de natuur. Hebben wij ons vermogen verloren ons besef en onze waarneming uit te strekken? Met oefening kunnen we dit weer terugkrijgen.

Dit vertel ik allemaal omdat ons zoveel ontgaat wat het leven ons te bieden heeft. We kunnen de schoonheid niet waarnemen en ons verbinden met de natuur als we de zintuigen die we hebben niet volledig gebruiken.

We moeten onze zintuigen weer nieuw leven inblazen om de schoonheid en kracht van de wereld om ons heen aan te raken. En dan kunnen we echt genieten van de schoonheid die in alle dingen is.

We hebben ook buitengewone zintuigen. We hebben de gave om onze shamanistische, paranormale en intuïtieve kennis aan te boren door onze innerlijke zintuigen te gebruiken. Maar opnieuw vind ik dat zo velen van ons gestopt zijn met onze paranormale zinnen te werken.

Vóór een aardbeving of een andere natuurramp verandert het gedrag van dieren significant. Tijdens de vreselijke tsunami in Thailand waren de dieren al naar hogergelegen, veilige gebieden getrokken nog vóór de mensen iets merkten van de tsunami.

Ik heb een vriend die een boa constrictor heeft en voor een aardbeving werd de slang onrustig. Hetzelfde gedrag is te zien bij vogels, honden, katten en andere dieren. De meeste mensen hebben hun zesde zintuig om de signalen die dieren wel ontvangen uitgeschakeld. De zinnen van andere natuurwezens zijn alert genoeg om veranderingen in de aarde en in de omgeving op te merken.

Eén van mijn grootste frustraties als ik les geef in shamanic journey’s is hoezeer mensen gefocust zijn op hun reis te willen zien alsof ze naar een Tv-show of een film kijken. Ik vind het lastig om mensen zover te krijgen de diepte van al hun buitengewone zinnen te ervaren. De spirits communiceren nou eenmaal niet met ons alleen maar in beelden.

Een shamanic journey is geen out-of-body ervaring. Door een andere staat van bewustzijn licht de Shamaan de sluier tussen de zichtbare en onzichtbare rijken en stapt een andere dimensie van de werkelijkheid binnen. De Shamaan is in die wereld met zijn of haar zinnen/zintuigen/gevoel geactiveerd. Een Shamaan ziet, hoort, voelt, ruikt, en proeft precies zo als we in ons dagelijks leven zouden doen. De Shamaan benadert zijn of haar helpende spirits en houdt zich met hen bezig zoals we dat zouden doen met mensen in ons dagelijks leven.

Ook in ons dagelijks leven kunnen we onze buitengewone zintuigen openen om een rijke en magische wereld om ons heen waar te nemen. Misschien horen we de boodschap van de wind als we naar ons werk lopen. Als onze gewone zintuigen niet zo overvoerd zijn kunnen we onszelf in contact vinden met het innerlijke weten ofwel we voelen simpel de gidsende waarheid of wijsheid in onze botten.

De natuurwezens met al hun interne en externe zintuigen zijn geweldige leermeesters voor ons in het opnieuw in contact komen met de wereld ín ons en buiten ons. Als we dit doen zullen we merken dat onze perceptie van alles wat in ons leven gebeurt verandert. Leven krijgt een diepere betekenis en we kunnen beginnen de schoonheid te zien die leven te bieden heeft en hoe geweldig het is om in een lichaam te zitten.

Veel mensen willen niet met hun lichaam in verbinding staan. Om verschillende redenen, misschien door vroeger trauma of ziekte is in een lichaam zitten meer een bron van pijn dan iets vreugdevols. En velen van ons hebben zich van hun lichaam losgemaakt zoals ze zich van de natuur hebben losgemaakt. Want echt in de natuur zijn brengt ons onmiddellijk weer terug in het mooie gevoel in een lichaam te zijn.

Het is tijd dat we ons lichaam eren en niet verwerpen of veroordelen. Het is tijd dat we onszelf toestaan te zien, horen, voelen, proeven en ruiken alles wat de natuur ons biedt. En dan bewonen we een universum dat op dit moment voor velen alleen maar in de verbeelding bestaat.

Er zijn zoveel niveaus van besef/bewustzijn die we kunnen toelaten als we leren hoe onze waarneming te scherpen.

19 september is het volle maan. Vind je eigen manier om jouw goddelijk licht te ervaren. En zoals ik vorige maand schreef doe de nodige voorbereiding om verder te gaan dan het oppervlakkige weten om ten volle te ervaren dat je een lichtwezen bent. Jouw vibratie zal veranderen. Jouw bewustzijn verhoogd.

Ervaar jouw licht als onderdeel van het lichtweb in deze hogere staat van bewustzijn. Ervaar de unieke staat van eenheid met het licht dat wij allen uitstralen.

Als je Transmutatie Nieuws voor het eerst leest ga naar de homepage naar “Creating A Human Web of Light” [nog niet in het Nederlands vertaald] en lees de introductie op onze volle maan ceremonie.

22 september is de equinox. Ik kan bijna niet geloven dat we alweer een nieuw seizoen verwelkomen.

Voor degenen in de Noordelijke hemisfeer een perfect moment om gewoontes te laten vallen die niet meer helpen een leven te leiden waarin we de werkelijke diepte kunnen ervaren van onze zichtbare en onzichtbare zinnen. Het is dé tijd om ervoor te kiezen geen compromissen te sluiten en om vitaliteit terug te krijgen en een breder en dieper gevoel van waarneming te kunnen ervaren. Het is het goede moment om diep in onszelf te duiken en de oppervlakkige manier van leven los te laten. Als we de manier van leven en werken die ons en de planeet niet langer dient loslaten staan we open voor een nieuwe geboorte. Open voor een nieuwe manier van leven.

Voor hen in de zuidelijke hemisfeer wat een vruchtbare tijd om de visie van wat ik hierboven heb geschreven te zaaien.

Ik wens iedereen een vrolijke, bruisende en stralende zonnewende!

Transmutation News – August 2013 – Dutch

Transmutatie Nieuws augustus 2013

In mijn workshops heb ik enorm de nadruk gelegd op de magie achter iedere werkwijze die de Shamaan bij zijn helingwerk toepast. Ik heb sterk het gevoel dat veel van de potentie van dit werk verloren is gegaan, omdat er meer gefocust wordt op de procedure, de stappen van de methode dan op de energie en kracht erachter.

Shamanen komen altijd tot een verheven staat van bewustzijn. Dit kan bereikt zijn door diepzinnige initiaties die door de ouden van de gemeenschap zijn ontwikkeld, of door het lot, hun bestemming. Verheven staat van bewustzijn is altijd, en nog steeds, bereikt door vasten, visionquest, en/of werken met droombeeldversterkende planten. Veel Shamanen geven op hun beurt de energie van voorouderlijke spirits door zoals zij het geleerd hebben van een familielid. Wat daarbij geleerd wordt gaat veel verder dan welke stappen gezet moeten worden in een ceremonie. Met het leren wordt voorouderlijke energie overgedragen.

Het is niet het aanleren van methodes en ceremonies wat de heling en transformatie tot stand brengt. Het gaat om de energie achter de methodes en de verheven energieën die de Shamaan inbrengt – de vormloze energieën.

We hebben samen gewerkt met vormloze energieën als we in de staat van transfiguratie geraken. Maar ik vind dat velen van ons transfigureren en met vormloze energieën proberen te werken zonder de vereiste voorbereiding. Ik heb daar eerder over geschreven.

Maar ik begin er weer over omdat ik het gevoel heb dat we echt de mogelijke en in deze tijd noodzakelijke kracht van het werk beperken. Ik laat de kwestie van tijd en resultaat even in het midden. Ik geloof wel dat we onszelf moeten afvragen of we werkelijk putten uit die diepe bron van spirit die in ieder van ons verborgen zit.

Stoppen we alleen maar even onze bezigheden om vanuit het verstand te zeggen: “Ik ben nu een bron van licht en straal liefde en glans uit naar de wereld”? Stijgen we werkelijk op naar de verheven staat van bewustzijn waarmee we alleen al door onze aanwezigheid helen? Of is dit alles slechts een verstandelijk concept voor ons?

De paradox waar we steeds omheen draaien is om in de wereld te kunnen functioneren terwijl we tegelijkertijd diep in ons spirituele werk duiken. We moeten afstand nemen van de oppervlakkige uitvoering van onze spirituele ceremonies. We moeten zo’n wezen zijn dat natuurlijk transformeert.

We worden zo in beslag genomen door het dagelijks leven dat velen van ons zeggen: “Ik heb gewoon geen tijd”. We moeten er iets op verzinnen om ons spirituele werk onze prioriteit te maken. We moeten dit doen voor onszelf, voor al het leven en voor de planeet.

Neem gedurende deze maand eens de gelegenheid om na te gaan hoe je er tijd voor kan maken om in een echt verheven staat van bewustzijn te geraken, journey en mediteer erover. Je hoeft niet een uitgebreide visionquest te doen of te vasten. En ik suggereer niet dat je droomversterkende planten gaat gebruiken. Maar je moet wel wat opofferen om de noodzakelijke voorbereiding te doen om van je gewone bewustzijn vol met gedachten over te gaan naar een bewustzijn dat de deur opent naar die wereld waar de spirit regeert, het rijk van onbeperkte mogelijkheden.

Eerder heb ik beschreven hoe wandelen of alleen maar zitten in de natuur deze deur kan openen. Zingen en dansen doen dat ook.

In veel columns van Transmutatie Nieuws heb ik je aangemoedigd jouw eigen scheppingsverhaal te onderzoeken en het wezen van jouw schepper – God, de godin, de Bron, de kracht van het universum, enz. We moeten allemaal onze schepper een naam geven die past bij onze persoonlijke overtuigingen.

De reden dat ik hier de nadruk op leg is dat we onmogelijk volledig in het goddelijke kunnen opgaan als we geen gevoel hebben wat het goddelijke eigenlijk is. Dit grijpt terug op de kwestie van het verlies aan kracht als we samensmelten met iets dat alleen maar een mentaal concept voor ons is.

In vorige oefeningen die ik jullie gegeven heb, heb ik gevraagd om op je eigen scheppingsverhaal te mediteren of te journey. Ik heb je gevraagd jouw schepper te ontmoeten en ook om de onvoorwaardelijke liefde die met jouw schepping gepaard ging te ervaren en in je op te nemen.

Vele jaren geleden moedigde mijn dreamtime teacher Isis mij aan na te denken over de vraag: “Zou een liefhebbende schepper jou programmeren met angst en gebrek of met vreugde en overvloed?”

Zij vroeg me mij een zaad in een tuin voor te stellen geprogrammeerd met angst. Wat groeit er?
Stel je voor een zaad geprogrammeerd met gebrek. Wat groeit er?
Stel je voor een zaad geprogrammeerd met vreugde en overvloed. Wat groeit er dan?

Voor velen van ons is angst ons fundament en alles wat daaruit voortkomt, komt voort uit angst.

Als we in al onze cellen de liefde kunnen voelen waarmee we geschapen zijn kunnen we beginnen te ervaren dat we uitgerust zijn met liefde, vreugde, en alle kennis nodig om gezondheid en overvloed te creëren.

Deze maand wil ik graag vragen hier wat dieper op in te gaan.

Zet wat muziek op en vraag jouw schepper te ontmoeten. Ervaar de pure scheppingsenergie zonder enige vorm of poging te snappen het hoe en waarom van de schepping. Ervaar gewoon alleen maar de scheppingsenergie.

Breng dan die energie naar de fysieke wereld. Gebruik kleurpotloden om de energie in kleur te vangen. Je kan ook dansen en/of zingen of wat je ook wilt, welke kunst dan ook, om de energie in de wereld te brengen. Kook iets en laat de energie je voedsel transformeren.

We deden vorige maand iets soortgelijks toen ik je vroeg de energie van je voorouders, je afstamming te ervaren. Deze maand wil ik dat je de pure scheppingsenergie zelf ervaart.

Als je deze onbegrensde en rijkelijke, overvloedige energie weet mee te brengen zal je de magie van de energie achter de methodes, technieken en toepassingen waar je mee werkt ervaren.


Ieder maand moedig ik je aan spirituele toepassingen in je dagelijks leven in te passen zodat we werkelijk mensen kunnen worden die verschil maken in de wereld.

We moeten onthouden onszelf te waarderen en te bedanken voor wat we allemaal hebben gedaan. We moeten erkennen dat alles waar we in ons leven doorheen zijn gegaan ons heeft gemaakt tot wat we nu zijn.

Laten we in hartsverbondenheid erkentelijk zijn voor het geweldige werk wat we als spiritueel collectief doen. We hebben echt bijzonder werk verricht ten bate van al het leven en de planeet.

Vorige maand kondigde ik aan dat mijn boek The Shaman’s Toolkit verkrijgbaar is. Ik ben er zo op gebrand mensen te laten weten dat dit hetzelfde boek is als How to Thrive in Changing Times. Ik wil niet dat mijn spirituele achterban teleurgesteld wordt als ze een boek kopen wat ze al hebben.

Ik wil het wel hebben over de kracht van dit boek. Want ik ben er zeker van dat velen het nog niet gelezen hebben.

Ik hou van dit boek omdat het volstaat met tips hoe de hoop vast te houden, in de veranderende wereld en in het steeds heftiger leven. Het staat vol met oefeningen om je te helpen jouw mogelijk verouderde overtuigingen te transformeren zodat je de wereld waarin jij wilt leven kan creëren, voor jezelf, voor al het leven en voor de aarde.

Ik schreef dit boek voor een gemeenschap zonder shamanistische kennis; de taal waarin het geschreven is houdt rekening met alle diverse overtuigingen en de oefeningen zijn makkelijk te doen of je nu ooit enig spiritueel werk heb gedaan of niet.

Zoals ik vorige maand schreef is het zo belangrijk in een gemoedstoestand van hoop te blijven en te leren hoe je het beste voor jezelf en de planeet kan ontwerpen. Spiritueel werken houdt in hoe we al onze energie kunnen bundelen en positieve verandering creëren.

Voor het geval je How to Thrive in Changing Times nog niet gelezen hebt, raad ik je aan The Shaman’s Toolkit te lezen.


Volle maan is op 20 augustus. Bereid je voor en kom uit je gebruikelijke bewustzijn zodat je de grenzeloze energie van goddelijk licht en liefde kan ervaren. Jij bent goddelijk licht en liefde. Straal dat licht uit. Voedt de aarde van binnen en van buiten met dat licht. Doe mee met de duizenden die hetzelfde doen.

Als je een nieuwe lezer van het Transmutatie Nieuws bent kijk op de website en lees over onze volle maan ceremonie in: “Creating A Human Web of Light” [nog niet vertaald]


Als ik mijn boodschappen heb gedaan en dan naar huis rij kom ik langs een kerk die inspirerende uitspraken buiten ophangt.

Soms staat er iets dat me inderdaad echt inspireert.

Deze maand stond er:

Als je dag is omzoomd met gebeden zal die niet zo gauw rafelen.

Laten we onze dagen omzomen met gebeden en met ons spiritueel werk van diep binnenuit.