Transmutation News – February 2020 – Dutch

Transmutatie Nieuws Februari 2020

We voelen allemaal zoveel emotie voor de landschappen en alles wat daar leeft wat vernietigt word door de klimaat verandering.

We weten dat er vernietiging plaats vind en dat er verspreid over de hele wereld gedood word. Maar sinds kort hebben de branden in Australië onze harten geopend.

Ik lees allerlei verschillende statistieken of het verlies van leven en weet niet welke getallen accuraat zijn. Ik heb rapporten gelezen dat er 500,000 natuur wezens omgekomen zijn in het vuur. En 8.000 koala beertjes zijn er omgekomen terwijl ik deze nieuwsbrief schrijf.

Deze tragedie gaat voorbij wat onze geest en harten kunnen bevatten

Ik bid net als jullie dat het vuur gecontroleerd kan worden.

Kort geleden sprak ik hierover tijdens mijn introductie gesprek voor “The Three Hiddden Worlds” wat verzorgt word door Stephen Dinan en The Shift Network.

Sjamanisme is een op de natuur gebaseerde leefwijze en in sjamanistische culturen is al het leven, dus ook de aarde, het water, de lucht en het vuur onze familie. Maar wanneer we andere levende wezens niet eren, respecteren of vriendelijk bejegenen dan heeft dat consequenties.

De aarde, de lucht het water en het vuur geven ons leven. We blijven onze toxische afval in de elementen die ons leven geven, gooien. Het zijn allemaal levende wezens en onze familie.

In onze cultuur negeren we nog steeds de heilige praktijk van wederkerigheid. Iedereen die deze nieuwsbrief leest weet intuïtief en in jullie hart dat als we de elementen die ons leven geven eren zij niet zo gewelddadig zouden reageren.

Maar nu hebben we een bypass gezet om een sterke liefdevolle relatie met hen op te bouwen en we proberen op een makkelijke manier genoeg mensen bij elkaar te krijgen om te proberen en te manipuleren hun het vuur, overstromingen en stormen te laten stoppen, om het te laten regenen, enz. Het kan zijn dat dit voor even een geweldig effect heeft maar op een andere manier is het een deel van het probleem omdat mensen zo voelen dat ze hun manier van leven niet hoeven te veranderen als ze voelen dat ze de natuur kunnen manipuleren in plaats van de natuur te respecteren.

Ik vraag me af hoe dingen zouden veranderen al we een relatie aangaan met de elementen met een wederzijds respect. Je weet in je hart dat dit een enorm verschil zou maken. Dat moet je WETEN

Maar hier zijn we. Onze harten zijn gebroken door zoveel verlies.

Begin met het eren van de elementen. Laten we onze spirituele energieën samenbundelen om communicatielijnen te openen met de elementen in plaats van krachten samen te laten komen om ze te manipuleren. De natuur kan niet gemanipuleerd worden.

Laten we met eerbied afsluiting ceremonies houden voor al de wezens die hun leven hebben verloren. Ik heb over eerbiedige afsluiting ceremonies geschreven in mijn boek The Book of Ceremony: Invoking the Sacred into Everyday Life.

Verbind je spiritueel met de wezens die hun leven hebben verloren. Bedank ze dat ze op aarde waren en dat ze al het leven verrijkt hebben met hun aanwezigheid, hun schoonheid en hun kracht.

Ze hebben zoveel gegeven aan het levensweb en hun verlies is verschrikkelijk voor ons allemaal.

Wens ze een reis vol met waardigheid, liefde en licht naar de bron.

Laten we alle wezens die gestorven zijn eren. Dit zorgt voor een heling voor al het leven. Stuur liefde en licht naar alles wat zijn/haar leven heeft verloren.

Dit niveau van bewustzijn zorgt ervoor dat we allemaal bewuster op aarde leven

Verbind je spiritueel met het land waar je leeft, met de meelevende voorouders van het land en met alle natuurwezens inclusief de elementen. Stuur dagelijks liefde en licht en voel dat je liefde terugkrijgt.

Het leven op aarde veranderd als we dit doen. Dit WEET ik!

9 februari is het volle maan. Laten we onze spirituele energieën samenvoegen om aan alles wat leeft te laten zien hoeveel we alles eren dat op aarde met ons samen deelt en dat we van alles wat leeft houden. Laten we tijdens deze volle maan ons goddelijke licht in liefde schijnen over al het leven en laten we dit licht door en over de aarde heen stralen.

Als je het transmutatie nieuws voor het eerst leest, lees dan “Een menselijk web van licht creëren” waar de volle maan ceremonie staat uitgelegd.

Laten we ons transfiguratie werk krachtig houden en al het leven in zijn goddelijke licht en kracht waarnemen. Belast andere levende wezens niet met je medelijden.

Transmutation News – January 2020 – Dutch

Transmutatie Nieuws januari 2020

Ik voeg mij bij onze stralende kring om onze wereldwijde gemeenschap een Gelukkig Nieuwjaar te wensen, vol van al het goede dat het leven te bieden heeft.

Wonderbaarlijk dat we 2020 gaan verwelkomen. Ik weet dat we lezers hebben van alle leeftijden. Maar voor velen van ons heeft 2020 iets mythisch. Vaak hebben we 2020 gezien als een futuristisch filmbeeld, en zie, hier is het al.

Mijn associatie met futuristische films en romans is met een tijd dat we meer de ongeziene ruimtes binnengingen en door het vergroten van concentratie en focus werkelijk magie creëerden in de vorm van heling onszelf, anderen en de planeet. Mijn projectie voor het jaar 2020 houdt in diepere initiaties om ons tot de werkelijk spirituele wezens te vormen waartoe we geboren zijn. En dan komt de hoop terug. Want in dit stadium van wedergeboorte zíjn we ons potentieel en dat geeft ons tot de hoop.

In november had ik een van mijn visionaire ervaringen. Ik keek naar een onzichtbaar scherm waarop woorden en gedachten voorbijflitsten. Sommige woordenstromen waren heel positief en hoopvol. Andere waren nogal uitdagend mij vastpinnend op een ongezond verleden en een staat van stagnatie creërend.

De boodschap was de positieve gedachten vast te grijpen in plaats van de negatieve.

Deze metafoor van “vastgrijpen” betekende veel voor me. Want ik kon daadwerkelijk de actie en het effect van woorden en gedachten vastgrijpen in mijn lichaam voelen. Ik kon het effect in mijn lichaam voelen van welke staat van bewustzijn ik vastgrijp.

Laten we dit eens op ons inwerken als we een Nieuw Jaar beginnen zijnde een wereldwijde gemeenschap.

Speel iets van spirituele of geestverruimende muziek. Het maakt niet uit op welke dag je deze meditatie doet. Stel je voor dat we in een grote cirkel zitten onder enorme bomen in een eeuwenoud bos. We verbazen ons over de oudheid van het land en over de kracht en steun van de bomen die op ons neerkijken.

Het schemert, het bijzondere moment waarop de sluiers tussen de werelden zo dun zijn. We verwonderen ons over het mysterie van de krachten van de natuur, en hoe die steeds hetzelfde blijven tijdens alle veranderingen. Wij zijn net zo veerkrachtig als de natuur. En dat vergeten we wel eens.

Terwijl we zo samen zitten, merken we dat de medelevende en goddelijke wezens uit de transcendente ruimte projecties laten zien van onze dagelijkse gedachten en woorden die we gebruiken wanneer we met onszelf praten of met anderen.

We kijken verbaasd toe hoe het licht en de klank van deze woorden en gedachten impact hebben op het collectief en op al wat leeft. Onze geest staat even stil bij wat voor magie onze woorden tot gevolg hebben – donkere magie die ons in alle staten van boosheid, wanhoop en haat drijven óf woorden van macht, medicijn voor onszelf en de Aarde die de golven van liefde en licht volop uitstralen. We realiseren ons dat we altijd de keuze hebben welke staat van bewustzijn we willen vastgrijpen. En met concentratie en focus kunnen we de juiste keuze maken om onszelf en al wat leeft te voeden met liefde en licht. Maar het vereist discipline om de keuze te maken die ons uit onze reactieve staat haalt.

Ieder lid van onze cirkel projecteert positieve woorden, gedachten en dagdromen op het collectieve energieveld, terwijl we wat we geleerd hebben gebruiken om de duisternis die uit onze negatieve manier van denken voortkomt, te transmuteren.

Stel je eens de alchemie voor als we het licht van het collectief naar buiten brengen.

Welke gedachten voor 2020 wil jij vastgrijpen? Kies. Want de toekomst is in onze handen door de keuze die jij maakt.

Laten we een dimensie binnengaan die vol is van vriendelijkheid, eer, respect, vrede, liefde en licht.

Laten we ons verplichten onze prioriteiten anders te stellen om onze focus te richten op de werkelijkheid die we met onze woorden, gedachten en dagdromen kunnen creëren.

Laten we doorgaan met onze heilige ceremonies, want voor Shamanen is het doen van ceremonies ons grootste instrument voor verandering.

Het is volle maan op 11 januari. We zijn begonnen met onze ceremonies om een menselijk web van licht te creëren tijdens de zonnewende anno 2000. We hebben deze ceremonie nu 20 jaar gedaan en we beginnen aan een nieuw decennium.

Het spirituele werk dat we steeds doen verlevendigt telkens het levensweb. Hoe kan dat ook anders wanneer duizenden mensen met open hart iedere maand samenkomen om onszelf, Aarde, Lucht, Water en Vuur, alle natuurwezens, al wat leeft te voeden met liefde.

De sleutel tot werkelijk verandering tot stand te brengen is te leren hoe je diepere concentratie en focus kan behouden.

Laten we onze maandelijkse volle maan ceremonie Een Menselijk Web van Licht Creëren uitvoeren alsof we dit nog nooit eerder gedaan hebben. Het wordt tijd om ons werk samen op te frissen.

Wat zegt je hart hoe je je voor een heilige ceremonie voorbereidt als je weet dat al wat leeft door jouw werk beïnvloed wordt. De kracht van jouw spirituele vitaliteit neemt af zonder voorbereiding. Wat heb je nodig om uit je dagelijkse besognes en belastende gedachten en bewustzijn te stappen?

Voor mij helpt het om te zingen, dat brengt me in een extase-staat van bewustzijn. Wat voor spirituele oefening brengt jou in extase? Want om als shaman te journeyen en ceremonies uit te voeren moet je in een extase zijn. Probeer drums, ratels, chants, meditatie, lang in de natuur lopen. Merk het verschil om spiritueel voorbereid een ceremonie te doen in plaats van met al je dagelijkse gedachten een sterk anker uit te werpen wat de kracht van je werk remt.

Als je je dan “klaar voor de ceremonie” voelt, zet al je ballast opzij, reis diep in je Inner Wereld; jouw inner-landschap en ervaar jouw stralend licht. Het schijnt met meer macht, sterkte en helderheid dan voorheen. Het licht is zo helder dat je alle kleuren van de regenboog erin kan zien. Het licht is transformerend en het transformeert alle cellen zowel in jouw eigen lichaam als in het organisme dat we als het levens-web zien. Wij stralen met vanzelfsprekende gratie en schoonheid ons herstellend licht uit naar al wat leeft.

Ben je een nieuwe lezer van het Transformatie Nieuws, vind de instructies voor onze maandelijkse volle maan ceremonie “Een menselijk web van licht creëren” op de homepage.


Graag samen met jullie houden we onze in liefde wanneer we het Nieuwe Jaar verwelkomen. Moge jullie ceremonies vol vreugde zijn wanneer we de Aarde, de elementen en al wat leeft eren in deze machtige tijd van verandering van afbraak en opbouw.

Welkom in 2020!