Transmutation News – December 2016 – Dutch

Transmutatie Nieuws December 2016

In de email die ik na de verkiezing in de US heb gestuurd stond eigenlijk wat ik had geschreven voor de nieuwsbrief van december. Dus ik ga opnieuw beginnen.

Het gespreksonderwerp in Amerika en in vele andere delen van de wereld gaat over hoe we eenheid kunnen creëren uit de verdeeldheid die zo velen over de hele wereld voelen. Deze conversatie komt bij elke verkiezing in de meeste landen naar boven. Er is altijd een deel van de bevolking blij met de uitslag en een deel is dat absoluut niet. Het gespreksonderwerp draait nu om naar “Nu moeten we de verdeeldheid helen en eenheid creëren.”

Maar het ego weet niets van echte eenheid. Want het hebben van een ego is dat het zich afgescheiden voelt. Het ego voelt zich van nature afgescheiden. Wanneer we echte eenheid wille ervaren, zullen we voorbij ons ego moeten gaan en ons echte zelf herkennen, en dat is spirit. Het is onze spirit die de staat van eensgezindheid en eenheid.

We gaan door een langdurige initiatie en deze zet zich voort. De weg zit vol obstakels. Soms denken we dat we het dal bereikt hebben om tot de conclusie te komen dat we nog dieper naar beneden kunnen gaan. Maar wanneer we ons over geven aan onze innerlijke spirit dan helpt die ons er altijd doorheen als we ons maar overgeven. Onze innerlijke spirit is te vergelijken met een gigantische zonnestraal, ster of het licht van de maan die ons pad verlicht.

Hoe meer we ons kunnen overgeven aan het licht van onze ziel, des te makkelijker kunnen we uit de verdeeldheid stappen en wordt ons pad verlicht dat ons uit de diepe dalen haalt en naar eensgezindheid brengt.

Daarom is het zo belangrijk om kinderen, onze dierbaren en anderen in onze gemeenschappen te leren dat we meer zijn dan alleen ons lichaam, dat we spirit en goddelijk licht zijn. Dat dit ons authentieke zelf is.

Ik blijf herhalen dat de nieuwe droom plaats zal vinden wanneer de amputatie compleet is. En niemand van ons heeft het privilege te weten wanneer dat zal zijn. Maar nogmaals het is onze spirit die ons door deze roerige tijden zal leiden.

Ik heb een journey gedaan op willekeurige woorden die ik kan delen met degene die het transmutatie nieuws lezen. Woorden die nieuw zijn en die jullie zouden kunnen helpen. Ik heb een interessante boodschap van mijn helpende spirits ontvangen.

Ze vertelden mij dat we aan het einde van ons leven zullen zien dat wie we waren op persoonlijk – en ego level gewoon een rol was in een toneelstuk.

Aan het eind van onze levens gaat het erom dat hoe de aarde kijkt naar onze liefde en daden naar haar toe. Hoe kijkt de aarde naar jou? Hoe heb jij je naar haar gedragen en je met haar verbonden?

Toen ik heel klein was speelde ik buiten en kon ik gewoonweg niet geloven hoe mooi de aarde was. Ik woonde in Brooklyn, wat een stad is, maar toch werd ik zo geraakt door de unieke schoonheid van de aarde. Ik herinner me nog zo goed hoe blij ik was als ik buiten ging spelen.

Toen ik eind dertig was had ik een moeilijke tijd. Ik besloot naar een paragnost te gaan die ik kende. Het eerste wat hij tegen me zei was weet je nog hoe blij je werd van de schoonheid van de aarde als kind? Je danste altijd van blijdschap. Hij zei weet je dat nog want de aarde onthoud dat en heeft altijd van je gehouden omdat je haar schoonheid herkende. Ik was verbaasd dat iemand anders dat kon zien.

We spraken over het willen beschermen en verdedigen van de aarde. Er zijn vele manieren om dat te doen. We kunnen activisten worden. We kunnen ook ons spirituele werk integreren in het activistische werk wat we doen. en sommige mensen zullen zich meer focussen op het spirituele werk. Het komt allemaal samen om verandering plaats te laten vinden.

Maar stel jezelf de vraag: Heb jij je onzichtbare ogen, oren en innerlijke gevoel geopende om met de aarde te praten? Hoe meer je dat doet hoe sterker je zintuigen worden om of wel helderhorend, helderziend, helder voelend of een combinatie van deze drie te worden. Zoals ik in het verleden verteld heb, als je je zintuigen versterkt word het werk wat je op alle levels doet sterker. Je word dan begeleid op een niveau dat voorbij het rationele reikt. Op het moment dat de sluiers tussen het zichtbare en onzichtbare verdwijnen kunnen wonderen plaatsvinden.

Wanneer je dit doet verbind je je meer met de aarde en met het levensweb. Aan het einde van je reis hier zal de aarde je herinneren als iemand die van haar hield, haar eerde, haar respecteerde en haar beschermde. De aarde is levend en heeft een spirit. Ze weet wanneer er van haar gehouden wordt.

14 december is het volle maan. Denk aan het begin van onze volle maan ceremonie aan iets waar je van houd in het leven, aan de natuur, de aarde. Laat die liefde je hart groter doen worden en laat die liefde je een duidelijke intentie neerzetten. Laten we vervolgens met onze groter geworden harten samenkomen en de prachtige liefde van onze goddelijkheid diep de aarde in laten schijnen zodat we een stralend wortel systeem van licht creëren en vervolgens dat licht om de aarde heen laten schijnen om licht in de duisternis te brengen.

Als je de Transmutatie nieuwsbrief voor het eerst leest klik dan hier: “Een menselijk web van licht creëren.

Vorig jaar december hebben gezamenlijk ceremonieel werk gedaan om de zonnewende te verwelkomen. Deze december zou ik willen dat we het werk doen waar je woont en daarna ook in de niet alledaagse werkelijkheid.

De zonnewende is op 21 december. We verwelkomen de winter op het noordelijk halfrond en de zomer op zuidelijkhalfrond. Je kan op elk moment van de dag meedoen met deze ceremonie omdat we buiten de tijd werken en de kracht van onze collectieve energieën wordt opgebouwd wanneer meer mensen gedurende dag mee gaan doen.

Vorig jaar december zijn we begonnen een plek in de onzichtbare gebieden te creëren waar we samen konden komen om gezamenlijk ceremonieel werk te doen.

Na je voorbereidende werk sluit je je ogen en begin je in de onzichtbare gebieden te reizen. Begin met het maken van een pad van de kamer waar je uit reist of mediteert. Het kan zijn dat je over een pad loopt wat omgeven is door grote mooie sterke en gezonde bomen. De aarde waar je op loopt is goed en je loopt over donkere, rijke aarde. Je voelt dat je voetstappen een afdruk achter laten in de aarde. Luister terwijl je loopt naar de mooie geluiden in de natuur en neem de heerlijke geuren waar die de bomen en planten met ons delen en de voel lucht die ons leven geeft. Groeit er gras? Wat voor andere natuur wezens zijn er op deze plek? Je kan zelfs ervaren hoe de lucht smaakt. Kijk of er ergens water op deze plek is en of je water kan horen stromen. Voel de kracht van de zon als ze ondergaat en de sterren en de maan in de hemel wanneer ze hun prachtige licht laten schijnen.

Voel terwijl je loopt je hartslag en let op wat je voelt. Je werkt al vele jaren in een virtuele werkelijkheid met mensen van over de hele wereld, We hebben de tijd genomen om onze harten in liefde te openen en om elkaar te bedanken. Tegelijkertijd is het belangrijk om te voelen dat je verbonden met een familie van gelijk gestemde zielen die al het mogelijke doen om in dienst te zijn van anderen en van de Aarde. Hoe voelt het in je hart om verbonden te zijn met zo’n gemeenschap van gelijkgestemde zielen? En als we samen ceremonies gaan doen hoe wil je je liefde dankbaarheid en respect voor elkaar en voor de helpende spirits die onze partners blijven in ons werk, uitdrukken?

Terwijl je doorloopt kom je bij een grote open plek. Gebruik je verbeelding om te zien, voelen, horen, ruiken en proeven van alles wat er om je heen is op deze plek. Stap volledig in deze open plek in plaats van naar je reis/meditatie/dagdroom als een film te bekijken. Wees hier nu. Bedank alle helpende spirits waar je mee werkt en die nu ook een deel van de cirkel zijn.

Wanneer je de openplek betreed komt er een helpende spirit naar je toe, die je op een spiritueel vlak reinigt. Deze nobele spirit kan je reinigen met wierrook, of met een veer of kan zingen of je haar aanraken of een boodschap in je oor fluisteren. Sta open en weet dat dit helpende spirits zijn die wensen dat je los komt uit je dagelijkse gedachten en zorgen.

Wanneer je gereinigd bent stap dan in de open ruimte. Kijk waar het altaar is waar mensen hun cadeaus, offers en zelfs je gebeden voor jezelf, anderen, al het leven en de aarde hebben neergelegd. Blijf als je blieft hier je giften naar het altaar toe brengen wanneer je je geroepen voelt om deze plek met enorme kracht te bezoeken wanneer kan bidden en om je balans te vinden.

Op deze prachtige plek in de natuur is een prachtig vuur dat in het midden van de plek wat verzorgd word door helpende spirits. Neem plaats in de cirkel. Je kan drummen, ratelen, zingen en/of dansen terwijl je in de cirkel plaats neemt. Voel de positieve energie en liefde die word gedeeld. En begin om je heen te kijken en kijk in de ogen van onze gemeenschap.

Laten we elkaar verwelkomen, lach naar elkaar en begroet elkaar door de liefde van ons hart uit te laten stralen. Voel dat je voeten op de aarde je steunen. Open opnieuw al je zintuigen.

Ruik de rook van het vuur en luister naar het geluid van het vuur dat knispert. Kijk naar de schoonheid van het vuur die altijd onze harten en niet onze gedachten leest. Ervaar met je hart de boodschappen die het vuur voor je heeft.

Leg je drum of ratel neer en pak elkaars handen. Voel de kracht, de energie en de kracht van onze cirkel. Op het moment dat je de liefde, support en kracht van de cirkel voelt laat je elkaars handen los. Reis naar binnen en voel je innerlijke sterrenlicht, zonlicht, innerlijke licht van de maan en laat dat licht door je lichaam stromen. Vier de terugkeer van het licht. Met je open handen gedraaid naar het vuur begin je te tonen het lied van het universum. Laat het tonen helpen ons licht naar elkaar te laten reizen, naar onze geliefden, onze gemeenschappen en naar alles over de hele wereld waarbij alles in het levensweb aangeraakt wordt.

We tonen samen tot dat we als een groep we gaan stoppen en het tonen langzaam wegsterft. Open langzaam je ogen. Voel de sensatie van vrede omdat je voorbij je ego bent gegaan en in je goddelijke zelf bent. Ervaar jezelf. En dan kijk nog een keer om je heen in onze cirkel.

Laten we iedereen een vrolijke zonnewende wensen en maak je klaar om weg te gaan. We hebben onze plek voor de komende ceremonies. Zeg onze groep, het vuur, alle elementen en de helpende spirits gedag. Laat de helpende spirits weten dat het werk voor nu klaar is. En bedank al de helpende spirits die je begeleiden in je leven.

Loop het zelfde pad dat je nam om op deze plek te komen, terug naar de kamer waar je nu bent.

Open je ogen en voel dat je diepgeworteld bent met de aarde en haal een paar keer diep adem. Je bent volledig terug en gevuld met het licht en de zegeningen van onze cirkel.

Nadat je klaar bent met je ceremonie in de niet alledaagse werkelijkheid vraag ik je om naar buiten de natuur in te gaan en een tak, steen of een ander natuur object zoals een schelp te zoeken. Raap de tak of steen op die je opvalt. Hou de stok of steen uit de natuur vast en voel de textuur en de levenskracht van dit object. Praat ermee over je wensen en je dromen voor de aarden voor je gemeenschappen. Blaas je wens en je zegeningen in het object.. Bedank dit krachtvoorwerp dat het met jou samenwerkt met je gebed voor alles wat leeft. Laat de voorwerp wat nu bekrachtigd is met jouw gebeden en zegeningen in de natuur – in je tuin, een park, geef het aan de zee, een meer, een rivier, etc. Concentreer je echt op jouw liefde voor het leven en je intentie om in dienst te staan voor alles wat leeft tijdens deze tijd van verandering.

Vorige maand vroeg ik je om een ratel te maken of gebruik er één die je al hebt om elke dag een paar seconden te ratelen namens onze cirkel. We willen een duidelijk voelbare energie zonder zwakke links blijven creëren. Blijf alsjeblieft doorgaan met deze oefening. Als je wilt lezen wat ik vorige maand hierover heb geschreven kijk dan op: https://sandraingerman.com/tnnederlandsoctober2016.html

Als je je geroepen hebt gevoeld om een gebedsboom in je huis of gemeenschap te hebben neergezet dat is dit een prima tijd om gebedslintje aan de bood te hangen gevuld met liefde, gebeden, wensen en zegeningen. Ik heb over deze oefening de laatste jaren in het transmutatie nieuws maar ook in sommige van mijn boeken, geschreven . Recent nog in de boeken Walking in Light en ook in Speaking with Nature (co-auteur met Llyn Roberts).

Aan het eind van het jaar is jet tijd om de generositeit van de spirit van onze vertalers te bedanken. Zij steken zoveel werk en tijd in het helpen om ons belangrijke spirituele werk naar een grotere spirituele gemeenschap te brengen. Laten we onze ogen sluiten en stuur zegeningen naar elke van hun en bedank hun hartelijk:

Sylvia Edwards, de webmaster van deze website. Ze behandeld de mailing lijst en stuurt elke maand de Transmutatie nieuws naar jullie.

Onze vertalers:

Lena Anderheim – Zweeds
Nello Ceccon en Flavia Cavallaro – Italiaans
Ines Fermoso – Spaans
Sofia Frazoa – Portugees
Els de Graaf-van Meeteren en Sandra Koning – Nederlands
Annie Idrissi – Frans
Miriam Kisssova en Jan Lenc- Sloweens
Irina Osechinsky en sinds kort Anton Uvarov – Russisch
Astrid Johnen en Barbara Gramlich – Duits
Tea Thum – Fins

Anne Idrissi heeft geweldig werk verricht om het transmutatie nieuws bijna vanaf het begin in het Frans te vertalen. Het is nu tijd dat iemand anders dit van haar over gaat nemen. Dank je Annie voor je geweldige werk!!

Als je vrijwilliger wilt zijn om de transmutatie nieuws in het Frans te vertalen stuur dan een email naar Sylvia; info@sandraingerman.com. Sylvia stuurt je naam en contact info naar me door en ik zal contact met je opnemen.

Laten we samen ons stralende en toegewijde wereldse gemeenschap van lezer een gelukkige zonnewende wensen!

t elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Transmutation News – November 2016 – Dutch

Transmutatie Nieuws november 2016

Het Transmutatie Nieuws nummer van november zal vóór de presidentsverkiezing in de VS in je inbox liggen. Dus dan weten we nog niet wat de uitslag is. Wat we wel weten is dat de campagne nogal verontrustend is. Er is zoveel aan de hand en dan is het werkelijk verbazingwekkend hoe de campagne verloopt.

Wij hebben over de hele wereld lezers van het Transmutatie Nieuws. En hoewel je wellicht niet verbonden voelt met de verkiezingen hier in de VS, de uitslag zal een effect hebben op de hele wereld.

Wat er ook gebeurt in die verkiezingen onthoud aub:
blijf gefocust
blijf positief
blijf jezelf

Laten we op de rails blijven met ons werk. We moeten onszelf niet toestaan afgeleid te worden.

Als ik voel dat dat nodig is zal ik een inspirerende mail sturen na de verkiezingen. En ik zal natuurlijk iets op FaceBook zetten.

En dan vieren de mensen in de VS in november Thanksgiving. Ieder jaar schrijf ik hetzelfde en dat zal ik blijven doen. Het leven vieren is iets dat we eigenlijk iedere dag zouden moeten doen. Het zou in ons dagelijkse bezinningsmomenten ingebakken moeten zitten. Want leven is een ceremonie. En een van de fundamentele elementen van iedere ceremonie is dankbaarheid.

Om de natuurlijke staat van wederkerigheid te ervaren moet iedere dag een dankdag zijn. We moeten iedere dag opstaan en beginnen met te danken voor ons leven. En dan moeten we diep in onszelf in ons hart rijken en vanuit die plek van waardering voor al wat leeft in het levensweb verklaren waarvoor we dankbaar zijn. Ik sta altijd op en bedank de spirit van het land waar ik woon, de help-voorouders van het land en mijn eigen voorouders voor mijn leven. Vervolgens dank ik Aarde, Lucht, Water en Vuur dat zij dat geven waardoor wij kunnen bloeien. Ik eer de natuurwezens die in alle elementen leven. En ik eer het verborgen volk dat met ons voor deze Aarde zorgt. Stel je eens voor de mogelijkheden als iedereen in deze wereld dit dagelijks zou doen. Verbeeld je eens hoe het leven hier zou veranderen.

Als zo’n enorm collectief deze maand op dankzeggen focust kunnen we als we daarin meedoen de kracht van liefde en licht opladen.

We kunnen met een nog grotere kracht onze volle maan ceremonie (Een Menselijk Web van Licht Creëren) doen. De volle maan valt op 14 november. Laten we beginnen met energie op te bouwen van liefde en licht wat een schitterende levendige werkelijkheid van een nieuwe droom voor de Aarde en al wat leeft creëert. Laten we ons licht, onze liefde en dankbaarheid uitstralen terwijl we een web van licht weven in en over de gehele wereld.

Voor de nieuwe lezers van Transmutatie Nieuws zie de website: Een Menselijk Web van Licht Creëren geeft de instructies voor onze volle maan ceremonie.

Deze maand wil ik graag voorstellen dat we allemaal een ratel maken die we kunnen gebruiken in ons energieveld en om de kracht op te roepen van onze wereldwijde gemeenschap. We kennen de exponentiële kracht die kan voortkomen uit de focus van een sterke gemeenschap op het helen van anderen, van al wat leeft en van de planeet.

Veel spirituele tradities gebruiken deze kracht van een gemeenschap om heling te ondersteunen. Bijvoorbeeld zijn er ChiGong trainers die je leren hoe je het totale chi-veld kan raken dat gecreëerd is door duizenden practitioners die eraan werken zichzelf te helen en ook om in staat te zijn helende energie te focussen voor de planeet.

In ons werk focussen we ook onze spirituele energie om een krachtig veld van licht en liefde te creëren om zo al wat leeft en de Aarde te dienen.

Er zijn zoveel voorbeelden van verschillende spirituele tradities die gebruik maken van een sterk collectief.

Ik nodig je uit om een ratel te maken die je kan bestemmen als spiritueel gereedschap om daarmee onze wereldwijde gemeenschap te voeden met licht en liefde.

Je kan een heel eenvoudige ratel maken bijvoorbeeld door een lege fles te nemen en die deels te vullen met wat zaden, of kristallen, of kleine steentjes, of maïs. Je kan ook een meer bewerkte ratel maken. Als je meer dan één ratel hebt, kan je er één bestemmen om het werk van onze gemeenschap te ondersteunen.

Bewaar deze ratel op je altaar thuis. En pak hem iedere dag op en schud hem denkend aan onze wereldwijde cirkel, liefde en licht uitstralend naar anderen in onze cirkel, practitioners die op een andere manier werken om voor het levensweb en de Aarde te bidden, en natuurlijk naar de Aarde zelf.

Als je dit dagelijks doet zal je het tastbare veld voelen dat door ons allemaal samen gecreëerd wordt. En juist dit simpele ratelen terwijl we focussen op degenen die de Aarde dienen, zal het collectieve energie veld versterken dat oneindige kracht heeft om verandering en transformatie te creëren.

Copyright 2016 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Transmutation News – October 2016 – Dutch

Transmutatie Nieuws oktober 2016

Er is momenteel zoveel gaande in ieders persoonlijk leven en in de wereld. Het lijkt wel of de uitdagingen steeds toenemen en onze gave om gefocust en hoopvol te blijven testen.

Ik krijg zoveel emails en berichten via Facebook van mensen die alle hoop verloren hebben en die er niet in slagen positief te blijven. Mensen worstelen met de uitdagingen op alle niveaus.

De waarheid is dat jouw houding tegenover het leven de werkelijkheid creëert waarin jij leeft. Dit is niet het moment om op te geven. Dit is juist de tijd om je te bezinnen op jouw spiritueel werk om dit werk naar een dieper niveau te brengen en voort te gaan met oefeningen en ceremonies waartoe je je geroepen voelt.

Ik heb ook het gevoel dat, omdat er zoveel hopeloosheid en wanhoop voorkomt, het tijd is om op te staan en handvaten aan te reiken die kunnen helpen anderen op te beuren en die ook mogelijkheden bieden om mee te doen in ceremonies die helend zijn voor al wat leeft in het levensweb.

Gedurende al mijn jaren dat ik transfiguratie geef ben ik zo geïnspireerd en zie ik met ontzag hoe mensen door transfiguratie helen en hoe het energieveld van substanties die bij onze ceremonies zijn, verandert. En het maakt niet uit of we op afstand of samen in een workshop werken.

Ik heb twee teleconferentie-cursussen gegeven via Shift Network waarin we wat transfiguratie op afstand hebben gedaan. Zie hiervoor “GDV Camera Results” op de homepage van deze site.

Bij het horen van hoe mensen geheeld zijn door het werk en bij het getuige zijn hoe substanties verande3ren krijg ik het gevoel dat de mogelijkheden tot helen oneindig zijn. Al we moeten doen is doorgaan met het werk en in ons hart weten dat zich ondertussen een onzichtbare wereld van substantie aan het vormen is die op brede schaal positieve veranderingen teweeg zal brengen.

Er zijn zoveel eenvoudige ceremonies die je kunt doen in jouw omgeving die geen instructies of woorden nodig hebben die mensen met een andere overtuiging afschrikken om mee te doen. Maak simpelweg een wensboom en nodig mensen uit hier linten aan te knopen met een wens of gebed voor zichzelf, een geliefde, voor al wat leeft en voor de planeet. Er zijn ceremonies waarbij mensen iets simpels maken wat in een vuur geplaatst kan worden. Deze voorwerpen bevatten onze kracht, onze zegen, visie en gebed die door de opstijgende rook naar de kracht van het universum rijzen om onze stoutste dromen te manifesteren. Er zijn ceremonies om blokkades, overtuigingen, gevoelens van hopeloosheid en verdriet los te maken. Er zijn werkelijk eindeloos veel ceremonies die je kan doen met geliefden, vrienden, mensen in jouw omgeving.

Door dit te doen hestel je niet alleen het gevoel van vertrouwen maar je neemt mensen mee in de spiritueel wereldomvattende gemeenschap die op zoveel manieren werkt ten dienste van de Aarde.

In het Transmutatie Nieuws van deze maand wil ik de focus leggen op transfiguratieceremonies die je in jouw omgeving kan doen. Alle religies en culturen hebben verhalen over een licht in de wereld zijn en positieve verandering creëren door een positief iemand te zijn vol liefde en licht.

Toen ik in 2000 begon les te geven over de praktijk van transfiguratie had ik daar heel ingewikkelde instructies voor. In de voorbije jaren moest ik mijn instructies versimpelen wanneer in transfiguratieceremonies voor grote groepen leidde. Dit had te maken met de beperkte tijd die ik voor zon ceremonie toebedeeld kreeg. Ik realiseerde me dat het eigenlijk zo eenvoudig is de praktijk van transfiguratie te leren aan mensen van alle geloof. Want we hoeven alleen maar mensen te helpen naar binnen te gaan om hun eigen goddelijk licht te ervaren. Ik gebruik de metafoor om je in jezelf te ervaren als een moeiteloos stralende ster of als je innerlijke zon die schijnt. En de miraculeuze heling gaat door ongeacht hoe simpel de ceremonie was.

Om je te helpen een transfiguratieceremonie te doen volgt hier een transcript van zo’n ceremonie die ik in 2015 in Santa Fé deed voor een groep van 400 man.

Transfiguratie Ceremonie

Wij zijn spirit, als we ons spiritueel licht toestaan te stralen worden we een helend wezen.
Adem diep in….. We doen dit voor ieder levend wezen en voor de Aarde zelf. (ik fluit en ratel om te beginnen en dan ga ik drummen).
Adem diep in en laat je gedachten wegdwalen.
Terwijl je ademt, leg je handen op je hart, voel en maak contact met je hartslag.
Laten we onze hartslag verbinden met de hartslag van alle anderen die bijeen zijn gekomen ten bate van al wat leeft en de Aarde.
Laten we onze hartslag verbinden met de hartslag van de spirit van het land waar we zijn samengekomen en van de help-voorvaderen die zoveel van dit land hielden en die met ons meedoen. Verbinden met de hartslag van moeder Aarde.
Wij bestaan uit lichaam, geest en spirit. Wanneer je je lichaam en alle dagelijkse gedachten loslaat, is je geest, wie je werkelijk bent onder je huid, spiritueel licht. Voor we werden geboren en we slechts een klein vonkje waren dat neerkeek naar deze grote aarde, waren we opgewonden voor dit ongelooflijke avontuur om geboren te worden in een lichaam en spirit te zijn die spirit in materie kan manifesteren net zoals de schepper en de scheppende krachten van het universum dat doen.
Ik nodig je uit om naar binnen te reizen naar jouw binnenwereld je voorstellend daarbinnen heen en weer te reizen….. en ervaar jouw licht. Ons licht is als de schoonheid van de nachtelijke hemel, ons licht is als een ster, sterrelicht. Sterren proberen niet te schijnen, zij stralen door jou, zonder moeite en zij zeggen niet ‘ik denk dat ik alleen hier deze plek ga beschijnen’. Zij zenden niet hun licht, zij schijnen, stralen gewoon alleen maar.
Ons licht is als de zon….. onze spirit is als de zon die boven ons schijnt en al wat leeft voedt met energie om te groeien en bloeien, onvoorwaardelijk, nooit vragend om een tegenprestatie; je zou kunnen kiezen je eigen innerlijke zonlicht te ervaren. Ons licht is als de levensvlam, voor al wat leeft.
Reis in jezelf in je BinnenWereld en ervaar jezelf samensmelten met een ster of met de zon of ervaar een vlam en laat dat licht door jou heen schrijnen, absorbeer het in iedere cel zoals een bloem doet met de zon of zoals een bloem, een plant of een boom de regen opneemt……….
En nou sta toe, het is een kwestie van toestaan, laten gebeuren, zonder moeite, laat dat licht door jou heen stralen, en laten we al onze lichten bundelen………. Ervaar nu dat licht dat in en over de hele Aarde straalt waarbij het al wat leeft aanraakt, en als je het gevoel hebt dat het licht in en over de hele Aarde straalt.. vraag ik je op te staan met je handpalmen naar onze Aarde gericht (ik gebruik hierbij een foto van de Aarde om op te focussen)….. en terwijl je daar staat laat het licht moeiteloos door jou heen stralen en ondertussen hummen we met z’n allen het geluid van de schepping….. (voor hen die niet weten hoe dat te doen geef ik als voorbeeld de toon Om of zing klinkers in willekeurige volgorde) net wat in je opkomt…..(de groep humt)……………………………………………………………………….. (3 -4 keer een klokje geeft aan dat het tijd is te stoppen en het drummen sterft weg – ik had mensen die met mij meedrumden zodat ik de klokjes kon doen terwijl zij de drum lieten wegsterven. Je kan gewoon met drummen stoppen en een belletje of en Tibetaanse schaal of enig ander geluid gebruiken om aan te geven met hummen te stoppen hoewel de meeste groepen vanzelf stoppen zonder signaal).
Adem een paar keer diep in en wees je van jezelf bewust. Hoewel het belangrijk is terug te komen en te gronden, is het even belangrijk je niet los te maken van jouw licht, want we zijn licht. Terwijl je nog steeds het licht door jou heen voelt stralen, merk je lichaam op, en het kostbare goed om in een lichaam te zijn. Het is zo’n cadeau om hier in een lichaam te zijn en op deze Aarde te leven.
Stel je voor dat wortels diep de aarde binnendringen om je te gronden. Doe dit en voel ondertussen dat je terug komt en weer helemaal erbij bent. Voel dat jouw hartslag nog steeds verbonden is met de hartslag van al wat leeft. We doen dit alles voor onszelf en we doen het uit naam van het levensweb en van de aarde zelf. We kunnen allemaal een helend wezen zijn en positieve veranderingen waarmaken voor al wat leeft en voor de planeet.

Beëindig de ceremonie en bedank iedereen voor hun aanwezigheid.


Een Menselijk Web van Licht Creëren

Je kan ook de volle maan ceremonie gebruiken waarmee ik de wereldwijde gemeenschap inspireer om aan mee te doen bij iedere volle maan. Ik noem deze ceremonie “Een Menselijk Web van Licht Creëren”; je kan de instructies vinden op de homepage.

Al jarenlang krijg ik brieven van mensen van ieder geloof of overtuiging die me vertellen hoe zij de ceremonie gebruiken in kerk of klooster.

Het tart je verbeelding hoe opbeurend en helend het is zo’n ceremonie te leiden en de mensen die eraan meedoen zijn zo dankbaar zo’n krachtige en toch eenvoudige oefening te leren die men kan doen ten dienste van al wat leeft. En het helpt ook je perceptie te veranderen over wat er allemaal gebeurt. En als we onze perceptie veranderen, veranderen we onze werkelijkheid.

Deze maand wilde ik een journey/meditatie introduceren die bij het onderwerp transfiguratie past.

Enkele jaren geleden vertelde ik in het Transmutatie Nieuws een verhaal over Laurence Anthony, bekend als de Olifant Fluisteraar. Hij leefde in Zuid Afrika en was bekend om zijn werk in natuurbescherming en ook om zijn werk met olifanten. Toen hij stierf op 7 maart liepen twee kuddes wilde olifanten twaalf uur dwars door Zululand om hem te eren. Zij bleven na zijn dood twee dagen buiten zijn huis staan.

Hoe wisten de olifanten dat Laurence Anthony was gestorven? Hoe kan dat, dat dieren weten dat er iets staat te gebeuren en dat ze naar veiliger grond moeten verplaatsen om niet gewond te raken.

Dieren gebruiken psychische zintuigen op een manier die werkelijk wonderbaarlijk is te aanschouwen. En er is zoveel onderzoek gedaan naar hoe planten en bomen ook reageren op wat we menselijke emoties zouden noemen.

Met alles wat we weten over hoe planten, bomen en dieren psychisch alert zijn zouden we ons moeten verwonderen als we hen in hun stralend licht en goddelijkheid zien in plaats van te denken dat zij lijden onder wat zij oppikken. Hoe reageren zij als zij in liefde en licht gekoesterd worden?

Ik dacht dat dit misschien een interessant onderwerp is om op te journeyen of te mediteren. Neem je voor om tijdens je journey of meditatie met een van jouw favoriete dieren, of een plant of een boom en vraag ze hoe zij zich voelen als wij liefde en licht naar hen stralen in roerige tijden. En hoe zijn hun gevoelens anders als mensen hen beklagen en de lijdensenergie voeden.

Ik denk dat je rijke informatie ontvangt wanneer je journeyt of mediteert over natuurwezens, en over het effect om al wat leeft in liefde en licht te bewaren.


Volle maan begint op 15 oktober. Nadat je bent nagegaan hoe anders de natuurwezens geraakt zijn als ze in liefde en licht gezien worden, hoop ik dat je jouw transfiguratie praktijk wilt verdiepen. Doe je voorbereiding deze maand met je focus op je licht dat je uitstraalt naar al wat leeft en de planeet uit te spreiden. Doe mee met onze wereldwijde gemeenschap om een prachtig lichtweb te weven dat al wat leeft aanraakt. Ervaar hoe alle levensvormen beter en mooier worden door ons werk.

Nieuwe lezers van het Transmutatie Nieuws kijken voor “Een Menselijk Web van Licht Creëren” op de homepage.

Transmutation News – September 2016 – Dutch

Transmutatie Nieuws september 2016

Neem even de tijd voor een moment van reflectie. Maak het jezelf gemakkelijk, haal diep adem en stel je voor dat je op je favoriete plek in de natuur zit. Het kan ergens op het platteland zijn of in een park waar je doorgeen loopt. Of gewoon ergens in de natuur.

We gaan opnieuw over naar een nieuw seizoen. Op het noordelijk halfrond verlaten we de zomer en op het zuidelijk halfrond de winter.

Waar je in de natuur bent, voel de aarde waar je op zit en neem waar of er veranderingen zijn in de structuur of de geur nu het seizoen begint te veranderen. Ruik de lucht; kan je enige verandering merken hoe de lucht op je huid voelt en verandering in temperatuur? Ben je in staat om aan te voelen hoe planten en bomen op de verandering der seizoenen reageren, en merk je wijzigingen in aantallen vogels, dieren, insecten, of andere levende wezens waar jij leeft. Heb je waargenomen hoe zonsopgang en zonsondergang op andere tijden plaatsvinden, en hoe de maan en de sterren op een andere plek staan in de nachtelijke hemel?

Ga naar binnen en voel de verandering in jezelf. Het was een lang en intens seizoen voor zo veel mensen rond de wereld. Ons hart werd geraakt door terroristische, politieke en klimatologische gebeurtenissen. Ons hart stroomt over met compassie waar zoveel is gebeurd dat ons diep raakt. De wens leeft om een positieve kijk op onze wereld te houden, en wanneer we getuige zijn van zoveel uitdagingen is het soms moeilijk te blijven geloven.

Als je de verandering in de lucht voelt, ga dan na wat dat met je doet. Ik voel altijd een tastbare verandering in de lucht zodra we een nieuw seizoen begroeten. Ik kan het niet goed met woorden beschrijven, maar ik voel zo’n verschil wanneer de lucht mijn huid raakt en wanneer ik de lucht inadem. Bedenk welke veranderingen in het afgelopen seizoen die je geraakt hebben, je hebt waargenomen. Denk terug aan jouw reacties, en hoe waarachtig je in staat bent geweest je emoties te onderkennen en tegelijk je spiritueel werk te blijven doen om de grote droom overeind te houden en de energie van alle zaken waardoor je geraakt bent, te transmuteren.

Ga naar binnen naar jouw innerlandschap en open je onzichtbare ogen en ga na wat je geplant hebt en wat in jouw tuin is gegroeid. Wat voor zorg heeft jouw tuin nodig nu we overgaan naar een nieuw seizoen?

Terwijl we in de herfst terecht komen is het goed om even stil te staan bij het seizoen waar we uitkomen. Het is ook belangrijk om na te gaan hoe we in het leven en alles wat er in de wereld gebeurt hebben geparticipeerd. Want, opnieuw, verandering is in de lucht, hetgeen nieuwe mogelijkheden brengt omdat de natuur ons voorspiegelt een moment om los te laten wat aan de aarde teruggegeven moet worden om gecomposteerd te worden in vruchtbare aarde, en welke zaden we in onze binnen én buitenwereld willen planten.

Als je het gevoel hebt dat je de tijd die je nodig had genomen hebt om de subtiele en niet zo subtiele veranderingen in en rondom je waar te nemen, kom je terug in het nu.

In vorige columns van Transmutatie Nieuws heb ik je meestal gevraagd je te verbinden met de aarde waar je leeft gedurende het wisselen van de seizoenen. Zodat je dezelfde veranderingen ervaart als de aarde. En om met de aarde te versmelten geeft je een gevoel van de inwendige veranderingen die optreden. We stompen vaak af wanneer we ons verliezen in de collectieve trance en zomaar van het ene seizoen in het andere hobbelen zonder onze zichtbare en onzichtbare zintuigen te openen voor de overgang in onze binnen en buiten wereld. En als we de tijd nemen om waar te nemen hoe onze innerwereld verandert, verbetert dat de kwaliteit van onze participatie in ’t leven in plaats van het leven langs ons heen te laten gaan.

Deze maand heb ik tijdens mijn journeys een sterke aantrekking van water gevoeld om te focussen hoe de getijden en de stroming van ons leven veranderen terwijl we de herfst inglijden. het is een goed moment om te bezien welke boodschap water voor ons heeft wanneer we de Equinox vieren. Hoe het veranderend seizoen de stroming beïnvloedt geeft ons informatie oever hoe met de veranderingen mee te bewegen in plaats van ze te bestrijden.

Zoek een plas water op waarmee je je wilt verbinden en waarvan je wilt leren. Water reflecteert de aard van onze ziel en geeft ons leven. Het water in ons lichaam is net zo onderhevig aan de veranderingen van de seizoenen als het water om ons heen.

Zet muziek op en luister naar het water waarmee je je wilt verbinden. Misschien wil je met het water samensmelten en je zo van informatie voorzien over de komende veranderingen. Of je verbeeldt je bij een plas water te zitten waarmee je wilt communiceren. Als we eenmaal in de onzichtbare sferen zijn kunnen we makkelijk met de natuur communiceren. Of je gaat naar buiten en gaat bij een plas water zitten en laat de stilte, de golfslag of het stromende water je de boodschap geven hoe met de overgang van het seizoen om te gaan.

Op 22 september, de Equinox, vraag ik je een klein altaar op te richten met voorbeelden van de elementen. Neem de tijd en mediteer op jouw liefde, verering en respect voor de elementen. Adem liefde in en adem liefde uit. Zing voor ze en eer ze terwijl we in een nieuwe levenscyclus geraken. Nadat je waardering hebt geademd en liefde hebt bezongen breng de elementen naar de plek in de natuur en laat ze daar zodat de liefde die jij hebt getoond één kan worden met de aarde.

Wanneer je buiten bent, ga dan door met zingen voor de elementen en de natuur-spirits. Al het leven zingt en houdt ervan toegezongen te worden. Raak de grond aan waar je op staat en voel dat jouw energie klopt met en energie van de aarde. Steek je handen in de lucht en laat de wind door jouw vingers spelen. Heb je water in de buurt, raak het water aan met gesloten ogen en voel de zachtheid, schoonheid en levenskracht met jou samenvloeien. Rijk naar de zon en neem de kracht op terwijl je van dankbaarheid zingt.

Onze gebeden en onze liefde hebben effect op de vibratie van het levensweb op een manier die we met onze zichtbare zintuigen niet kunnen waarnemen. Maar het effect is echt.

Als er intense dingen gebeuren op onze planeet zijn soms de simpelste spirituele oefeningen die we kunnen doen die ons opwekken en die ook invloed hebben op de vibratie van de planeet.

Als je een eigen altaar hebt in huis verander dan je altaar om te markeren dat je in een nieuwe periode komt. Het is altijd goed je altaar aan te passen om de veranderingen die plaatsvinden te weerspiegelen.

Op weg naar de herfst is het goed na te gaan wat je in je leven los kan laten om meer ruimte in je inner-landschap te creëren. Wat dient er opgeschoond te worden?

Laten we in ieder geval alle onzichtbare help-spirits eren die altijd maar naast ons staan en die ons door het leven leiden. Laten we onze voorouders bedanken en de ouden van het land waar we wonen, de aarde-, lucht-, water-, vuur- en natuurwezens die in de elementen leven. Laten we het verborgen volk eren dat waakt over deze grootse aarde.

Laten we onze aandacht erop richten al het leven te eren. Op deze manier kunnen we als wereldwijde commune samen met liefde de Equinox en al wat ons leven schenkt begroeten en vieren. Vergeet niet de kracht van de wederkerigheid. Als wij van de Natuur houden en haar eren worden wij op onze beurt geliefd en geëerd.

Het is volle maan op 16 september as. Laten we diep baden in het stralend licht dat zo moeiteloos in ieder van ons stroomt. Dit licht is zo schitterend als diamant en heeft vele facetten. Wanneer we onszelf toestaan ons eigen licht te voelen terwijl we ons hart open stellen naar de wereldwijde gemeenschap, weven we een prachtig sterk liefdevol tapijt van licht in en over de hele wereld. Neem de tijd bij de volle maan en voel de subtiele volheid van de energie in de gemeenschap als zo vele duizenden samen werken ten behoeve van de Aarde. We hebben meer spirituele kracht als we de tastbare natuur en energie van ons spiritueel collectief kunnen voelen. Als we deze praktijk kunnen doorzetten met liefde, concentratie, volharding, geduld en focus dan zal de frequentie van het web van licht en het levensweb vibreren op een manier zo dat een nieuwe dimensie van leven in onze wereld kan ontstaan.

Nieuwe lezers van Transmutatie Nieuws zie “Een menselijk web van Licht creëren”.

Ik sluit me bij jullie aan om jullie allemaal een vrolijke Equinox te wensen. Moge al wat leeft weten hoe veel licht en liefde om hen heen is ter eren en respect in deze tijd op onze planeet.

Voor Aankondigingen zie Engelse tekst.

Copyright 2016 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Transmutation News – July 2016 – Dutch

Transmutatie Nieuws juli 2016

Misschien heeft iemand van u geluisterd naar de introductie voor mijn komende cursus “Shamanic Journeying for Guidance and Healing: Shamanic Practices for Divination, Collective Blessings, and Helping Others”.

In mijn intro stelde ik een onderwerp aan de orde waarvan ik graag wil dat wij ons erop focussen en dat wij proberen hulp en verduidelijking te krijgen.

We kennen allemaal de macht van shamanisme om op persoonlijk, gemeenschaps-, en wereldomvattend niveau te helen. Aangezien de praktijk er al tienduizenden jaren is, spreekt dat duidelijke taal voor de goede resultaten die het werk laat zien. Als goede resultaten niet getoond kunnen worden sterft zo’n praktijk uit.

Ik ben zó gepassioneerd om mensen niet alleen maar de praktijk van shamanic journeying en ceremonies te leren. Ik voel dat het mijn diepste opdracht is om mensen te verzamelen in gemeenschap om samen te werken om de problemen van deze wereld, die we ieder voor zich en collectief ervaren, op te lossen.

Voor dat de traditionele shaman’s de onzichtbare sferen binnen gaan bereiden ze zich grondig voor. Deze voorbereiding tilt hen uit hun mens-zijn en geeft hen de mogelijkheid om hun alledaagse gedachten en hun leven achter zich te laten zodat zij in een puur en zuiver veld kunnen binnentreden. Hier kunnen zij samen met de helpende en begeesterde spirits helende energieën, zegens, en positieve veranderingen weven die in de onzichtbare sferen vorm krijgen en die in onze tastbare wereld in manifeste vorm gebracht worden.

Ik heb het vaker gehad over het belang om uit ons mens-zijn en onze dagelijkse beslommeringen te stappen als we het terrein betreden waar shaman’s werken. Anders nemen we gewoonweg onze psychische bagage mee in de onzichtbare sferen. En wat gebeurt er als we dat doen? Ik denk allereerst dat we de mogelijke kracht van ons werk beperken. En ik denk ook dat we hier energieën achterlaten waarvan het nooit de bedoeling kan zijn om met zoiets als de zuiverste intenties en energieën als liefde en licht vermengd te worden.

Dit onderwerp trekt aan me, en ik voel de behoefte om dit met jullie te onderzoeken. Want zijn we bezig de onzichtbare sferen te vervuilen, zo de magische heling waar de shaman’s bekend om zijn, verhinderend?

Deze maand vraag ik jullie op dit onderwerp te journeyen of te mediteren. Je kan natuurlijk naar je eigen helpspirits reizen en hen vragen hoe belangrijk het is de onzichtbare sferen vrij te houden van onze menselijke gedachten en emoties. Maar ik dacht dat het misschien interessant zou zijn om de voorvaderlijke helpspirits te raadplegen.

In mei jl reisden we naar de “Grot der Ouden” om er met symbolen te werken die de oude voorvaderlijke spirits daar voor ons hebben achtergelaten. Lees het Transmutatie Nieuws van mei voor instructies hoe je naar de “Grot der Ouden” journeyed of mediteert:

https://www.sandraingerman.com/tnMay2016.html

Zodra je weet hoe je deze grot moet bereiken, zet je voor jezelf een nieuwe intentie. De intentie die ik je voorstel, is te vragen dat een voorvaderlijke shamanic spirit je daar begroet en je vrijwillig richtlijnen geeft.

De hulp waarom je vraagt is kennis over het belang om de onzichtbare sferen schoon te houden waarin wij samen met onze helpspirits ons ceremonie-werk doen ten behoeve van onszelf, cliënten, geliefden, onze lokale gemeenschap of de planeet. Vraag om hoe je de energieën van je gewone wereld die je meeneemt naar de onzichtbare wereld kan loslaten.

Als je geen shamanic journeyen beoefent kan je nog steeds met ons meedoen. Zoek een plek waar je stil kan zijn en houd jezelf deze vraag voor en let op welke boodschap of visioen dan ook die je ontvangt. Je kan gaan wandelen in de natuur en daar een plek vinden die jou roept om er te gaan zitten. Terwijl je je verbindt met de kracht van de natuur en het land, kan je jouw intentie in gedachten houden en sterk letten op wat je getoond wordt. Je kan ook luisteren naar meditatieve muziek en ervaren wat er gebeurt.

Het lijkt mij interessant om een forum op te zetten om de informatie die we hebben ontvangen te delen. Als je wat duidelijke informatie die helpt hebt ontvangen waarvan je het gevoel hebt dat onze wereldwijde gemeenschap er wat aan heeft, kan je ons een mail sturen naar stories@sandraingerman.com. Doe dit alleen als je je geroepen voelt om jouw boodschap te delen. En maak je bericht kort en bondig. Eén van de lessen in shamanisme is dat minder woorden meer kracht dragen. Want vaak gaat de wijsheid en de belangrijke teaching verloren in teveel verhaal over de reis.

Sylvia Edwards, onze webmaster, zal de boodschappen verzamelen. Als het er teveel zijn om in het Transmutatie Nieuws van augustus te delen, zullen we een aparte sectie maken onder de link naar het Transmutatie Nieuws van juli. Laten we gezamenlijk Sylvia danken voor het beschikbaar maken van de krachtige boodschappen die helpen.

Ik voel dit als een diep en rijk topic dat belangrijk is voor ons allemaal om op onze eigen manier te onderzoeken. Er is veel om over na te denken als we ons richten op het shamanisme om antwoorden en hulp te vinden voor de tijden waarin we leven. Hoe kunnen we het veld waarin de shamanen altijd hun werk hebben gedaan, schoon en zuiver houden van onze gewone energieën die wellicht de manifestatie van de werkelijke kracht van ons droomwerk verhinderen?


Het is volle maan op 20 juli. Laten we samenkomen in het zuivere veld van ons inner landschap en zien welke zaden die we in onze innertuin hebben geplant zijn gegroeid in onszelf en in de wereld. Is onze tuin vol energieën van licht en liefde, die we graag gemanifesteerd zien in het web-van-licht dat we creëren? Neem de tijd om te bezien of je moet schoffelen in je eigen innertuin. En reis dan naar binnen voorbij de wereld van vorm de dieptes in van jouw eigen licht. Laat jouw licht stralen door jou heen het energieveld in, het web-van-licht dat al wat leeft op deze grootse Aarde verbindt.

Als je een nieuwe lezer van het Transmutatie Nieuws bent, lees dan de instructies voor onze volle maan ceremonie op Een menselijk web van licht creëren.

Transmutation News – June 2016 – Dutch

Transmutatatie Nieuws Juni 2016

Onze lotsbestemming is afhankelijk van hoeveel innerlijke werk we doen. En niemand kan dit werk voor ons doen.

In mijn journeys voor deze maand zag ik dat de aankomende veranderingen in de seizoenen erg sterk zullen zijn. Op 20 juni gaat voor degene die op het noordelijkhalfrond wonen de zomer van start en voor degene op het zuidelijkhalfrond begint de winter. De zomer is een tijd van geboorte van wat binnenin is gaan ontkiemen. En de winter is een tijd van rustig aan doen en ons innerlijke landschap te verbeteren. Dit is een tijd van rust voordat we weer nieuw leven laten ontkiemen.

Het is altijd belangrijk om te onthouden dat we omdat we de natuur zijn het belangrijk is deel te nemen aan de veranderingen in de cyclus van het leven. Velen van ons hebben zo’n druk leven waarin we niet de tijd nemen om onze verbinding met de natuur te verdiepen en mogelijkheden om volledig mee te gaan met deze sterke veranderingen en de cyclus gaat aan ons voorbij. We nemen passief deel aan een proces waar we niet begrijpen wat er allemaal gebeurd. Maar als we volledig mee doen en deelnemen aan de veranderingen dan hebben we de mogelijkheid om keuzes te maken om op een rustige manier mee te gaan met de veranderingen.

Jullie kennen allemaal de verscheidenheid aan mythes uit de verschillende culturen over de Goden en Godinnen die in de Boven Wereld naar de Aarde beneden kijken. En vanuit hun uitkijkpunt zouden ze kijken naar de mensen die hun leven in banen proberen te leiden. Er zouden gevarieerde gesprekken plaats vinden terwijl ze naar ons keken. Sommige van die gesprekken zouden vol compassie zijn voor de tegenslagen en het leiden wat je hebt tijdens het leven. En andere gesprekken zouden best kwetsend zijn want de Goden en Godinnen zouden de mensen bekritiseren voor de keuzes die we maken en hoe onwetend we zijn over de mysteries en magie van het leven.

Op 20 juni, dan is de zonnewende, nodig ik je uit om mee te doen aan onze cirkel en een meditatie of sjamanistische journey te doen waarin je reist naar de Boven Wereld en we samen in een cirkel samenkomen met hetzelfde uitkijkpunt en uitzicht als de Goden en Godinnen uit het verleden en huidige tradities.

Wanneer je in de Boven Wereld bent is daar een groot amfitheater waar je kan gaan zitten. Of misschien kies je ervoor om te blijven staan. In het midden van het amfitheater is een grote plas water in prachtig beeldhouwwerk. En op de manier van de ouden kunnen we in het water zien. Terwijl we in het water kijken kunnen we ons leven van uit een ander perspectief zien.

Ik stel voor dat je niet probeert om al het leven op aarde te observeren. Het kan te overweldigend zijn om alles wat er gedurende deze tijd gebeurd op te nemen. Maar kijk van boven in je eigen leven. Terwijl je dit doet bekijk dan jouw level van deelname in het leven en de veranderingen van de cyclus waar de aarde doorheen gaat. Weet je niets van de veranderingen en ga je gewoon passief door zoals de stroom van het leven je door het leven voert? Of doe je rustiger aan en kies je ervoor om niet mee te gaan met de stress waarin de mens nu leeft door alle druk op ons. Maak jij de keus om een andere koers te varen en rustiger en meer bewust te leven? Maak jij keuzes die er toe leiden dat je een andere vibratie en frequentie leeft dan het massa bewustzijn? En sta je volledig in het leven?

Dit zijn belangrijke vragen om antwoord op te geven. Want het leven gaat steeds sneller, de situaties in de wereld worden steeds intenser en we kunnen allemaal makkelijk weggeveegd worden door de rivier van het leven in plaats van dat we de stroom kalm en bewust volgen.

Nadat je je reis hebt beëindigd ontmoeten we elkaar in de open ruimte bij het altaar wat we gemaakt hebben in december 2015. We hebben een altaar gemaakt waar we giften, offers en gebeden voor onszelf, voor anderen en voor het al het leven op aarden hebben achtergelaten. Laten we daar samen komen nadat we gereinigd zijn door de guardian spirits die voor onze heilig grond hier zorgen. Kom allemaal samen rond het altaar. Neem een woord, gedachte of een droom mee die je met de groep kan delen. Voel de zachte aarde onder je voeten, ruik de zoete geur van de bomen om ons heen, luister naar het lied van de natuur want alles wat leeft zingt. Het kan zijn dat je wilt zingen of een gebed wilt uitspreken wanneer we de zonnewende begroeten—een nieuwe tijd, een nieuwe cyclus, een verandering in ons eigen innerlijke landschap. Voel de positieve energie die gedeeld word en bekijk de heldere gezichten van onze cirkel. Zeg hardop je woord, gedachte, of droom voor elkaar, voor alles wat leeft en voor de aarde. Laten we onze cirkel en de aarde zegenen tijdens deze tijd waarin stevige veranderingen plaatsvinden. Laten we de kracht van deze verandering vol overgave begroeten voor alles wat het in onze levens brengt. Wanneer we dit doen krijgen we een hechtere relatie met onszelf, wat de Natuur is en met de Natuur zelf.

Vergeet niet dat de Natuur intelligent is en altijd weet hoe ze met volledige overgave moet omgaan. Wij zijn intelligent en weten hoe we volledig kunnen opgaan in de transitie die we nu tegenkomen en die er voor ons ligt.

Wens elkaar en al het leven een krachtige en gelukkige zonnwende.

Als je de Transmutatie nieuwsbrief voor het eerst leest kan je de nieuwsbrief van december 2015 lezen door de volgende link te klikken: https://www.sandraingerman.com/tnnederlandsdec2015.html

Laten we beloven dat we doorgaan met het bezoeken van ons altaar en er giften en gebeden achter te laten om een steviger collectief te creëren. Je kan een gift geven wat uit je hart komt. Je kan het altaar bezoeken als je comfort nodig hebt of om er te bidden, mediteren of om er voor je zelf, voor anderen of voor alles wat leeft en voor de aarde, te journeyen.

Op 20 juni is het niet alleen dat we de zonnewende begroeten, maar het is ook de tijd dat we de volle maan begroeten en dat we doorgaan met ons werk van het weven van een stralend web van licht. Dit licht gaat diep de aarde in en straalt in en door de aarde.

Begin met je voorbereidende werk. Om te transfigureren naar een goddelijk licht wezen die daadwerkelijk de kracht heeft om te transformeren moeten we de werkelijke vibratie van goddelijk licht omarmen. Heb je dat gedaan? Zo niet dat is dat de volgende stap in je werk.

Laat je dag los en laat je dagelijkse gedachten en beslommeringen uit je leven achter je. Neem de tijd om te mediteren, te zingen, te dansen, te lopen. Probeer om tai chi, yoga of chi gong te gaan doen. Doe iets wat je uit het afgestompte bewustzijn van het collectief haalt.

Ga bij jezelf naar binnen en ervaar je goddelijke licht. Dit licht is helderder dan welk licht je ooit ervaren hebt in dit aardse gebied. Laat dit licht door je heen stromen zoals het door het wortelsysteem van de aarde reist. En laat het door en om de aarde heen stromen terwijl we een stralend en etherisch gevormd web van het leven weven, wat straalt en al het leven ophaalt in een vibratie waar onvoorwaardelijke liefde gemanifesteerd word in zowel vorm als in de wereld.

Als je de Transmutatie nieuwsbrief voor het eerst leest klik dan hier: “Een menselijk web van licht creëren.

Door mijn contract met de Shift Network zal ik een of twee e-mails sturen over mijn aankomende nieuwe teleconferentie cursus. Als je de e-mails niet wilt lezen verwijder ze dan, dat is beter dan je zelf aftemelden van mijn mailing lijst. Dank je wel!


In Memoriam Bob Edgar

Ik weet dat iedereen die de Transmutatie Nieuwsbrief al jaren leest weet dat mijn nieuwbrief geïnspireerd was door Bob Edgar. En voor de nieuwe lezers wil ik graag de geschiedenis van deze nieuwsbrief met jullie delen.

In 1997 nadat mijn visionaire novel A Fall to Grace was gepubliceerd, moedigde mijn vriend Bob Edward me aan om een maandelijkse nieuwsbrief uit te brengen. Hij hielp me elke maand om de nieuwsbrief op de website www.shamanicvisions.com te zetten. Deze website was ontworpen voor Carol Proudfoor Edgar ( mijn vriendin, fantastische sjamanistische lerares en Bob’s geliefde echtgenote). Ik had in die tijd geen email. Dus typte ik de nieuwsbrief en faxte hem naar Bon. In 2000 nadat Medicine for the Earth was gepubliceerd, hielp Bob me om de brief te veranderen in Het Transmutatie Nieuws. Daarna hielp Sylivia Edwards me om de website www.sandraingerman.com te maken en we verschoven de nieuwsbrief hierheen.

Zonder Bob Edgar zou deze nieuwsbrief nooit tot stand zijn gekomen. Ik schrijf deze nieuwsbrief vanaf 2000 en deze wordt vertaald (door vrijwilligers) in vele talen. Dus we hebben nu bijna de wereld gemeenschap die de Transmutatie Brief leest en samenwerkt.

Op 1 februari is Bob Edgar overleden. Hij laat een prachtige nalatenschap achter. Hij was een bekende wetenschapper die ooit genomineerd is voor de Nobel Prijs van de Vrede. Hij was een geliefde man voor Carol en een inspiratie voor anderen in de sjamanistische gemeenschap want hij nam deel aan workshops en deed mee in verschillende cirkels. En hij had een eigen mannen groep. Hij kon ook geweldige fluit spelen.

Wat we ons allemaal herinneren van Bob was hoe hij anderen kon inspireren en kon helpen om hun werk naar buiten te brengen. En natuurlijk vond Bob het heerlijk om andere te leren hoe ze de native american fluit konden spelen. Hij had zijn eigen les pagina op www.shamanicvisions.com. Hij was zo’n nederige man en hij sprak nooit over zijn eigen prestaties. Ik weet niet of hij ooit geweten heeft hoeveel mensen hij heeft geholpen en heeft geïnspireerd. Hij was bij zo velen geliefd. En ik ben er trots op om te zeggen dat Bob een vriend was.

Ik vraag aan iedereen om een moment te nemen om Bob Edgar te eren omdat hij me geholpen heeft met het ontstaan van de Transmutatie Nieuwsbrief en omdat hij zo’n liefdevolle en stralende aanwezigheid is geweest op deze prachtige Wereld.

Neem even de tijd en stuur gebeden voor Bob zijn leven en zijn overgang op 4 juni. Er is dan een memorial voor hem georganiseerd door de Universiteit van Californië, Santa Cruz met medewerking van Carol. Er zijn al prachtige sjamanistische ceremonies voor het gedaan in Santa Cruz.

Transmutation News – May 2016 – Dutch

Transmutatie Nieuwsbrief Mei 2016

De laatste maanden (en jaren) heeft de focus van de Transmutatie Nieuwsbrief gelegen op het overbruggen van de dagelijkse spirituele oefeningen in ons leven om onze gezondheid en welzijn te verbeteren en ook die van de gemeenschappen waar we in leven en al het leven op de planeet. Dit gaat natuurlijk gewoon door. Want de buitenwereld reflecteert onze innerlijke staat van zijn. En door te werken met spirituele oefeningen hebben we zo veel kracht om verandering te bewerkstelligen als we echt gebruik maken van concentratie en focus zoals ik in April schreef.

Er is zoveel gaande en er is weinig waar we in buitenwereld van op aan kunnen wat betreft veiligheid. Ik hoef niet in te gaan op wat er gebeurt in de politiek, de economie, de leefomgeving of de staat van geestelijke gezondheid van mensen die leiden tot gewelddadige acties tegen het leven.

Wanneer we op verschillende manieren kijken en we onszelf verschillende dimensies van de werkelijkheid laten zien dan kunnen we door ons gevoel observeren en gebruik maken van onze onzichtbare/psychische zintuigen hoe de vibratie en frequentie van de Aarde zelf veranderd. En dit hoort bij de evolutie van de aarde.

Ik denk dat de verandering van de vibratie en frequentie van de Aarde een enorme impact heeft op de fysieke en mentale gezondheid van de mens, behalve als je je bewust afstemt met de nieuwe energie ben je niet langer verbonden en in harmonie met de aarde.

Tijdens een meditatie voor ons allen werd ik begeleid om samen te werken met de ouden om manieren te vinden om aftestemmen op de veranderende vibratie en frequentie van de Aarde. Meer tijd in de natuur zitten, lopen en/of liggen op de grond is natuurlijk een manier om met de vibratie en hartslag van de Aarde in harmonie te zijn.

En je kan een meditatie of sjamanistische reis maken om één te worden met de Aarde om de nieuwe vibratie te ervaren.

Er werd mij, voor ons, verteld om via een ceremonie een plek te bezoeken die zo werd me verteld “De Grot van de Ouden” wordt genoemd. En zo manieren te vinden om aftestemmen met de veranderende vibratie van de Aarde.

Je kan reizen en het zelfde pad volgen die ik je de laatste maanden heb gegeven naar de plek waar we werken. Je intentie is als je daar bent om “De grot van de Ouden” te vinden.

Voor degene onder jullie die graag nogmaals het pad om te reizen in een journey of meditatie willen lezen hier is het:

Kies een dag uit wanneer je een ontspannen maar gelijk gefocuste houding kan vasthouden, en ga de onzichtbare gebieden in. Zoals we de laatste maanden gedaan hebben, loop je het pad van de kamer waaruit je journeyd of mediteert. Het kan zijn dat je ziet dat je op een pad loopt omgeven door grote, mooie, sterke en gezonde bomen. De aarde waar je op loopt is goed en je loopt in rijke donkere grond. Je kan voelen dat je voetstappen afdrukken maken in de aarde. Tijdens het lopen luister je naar de mooie geluiden in de natuur en ruik je de geuren van de plaatselijke bomen, planten en lucht die ons leven geven. Groeit er gras? Wat voor andere natuurwezens zijn er op deze plek? Je kan zelfs ervaren hoe de lucht smaakt. Kijk of er ergens in de buurt water is en of je water kan horen stromen. Voel de kracht van de zon terwijl ze ondergaat en de kracht van de sterren en de maan wanneer zij hun prachtige licht beginnen te laten schijnen.

Voel je hartslag terwijl je loopt en let op wat je voelt. We hebben de tijd genomen om onze harten in liefde voor elkaar, te openen. Voel je verbinding met een familie van gelijkgestemden die al het mogelijke doen om anderen en de Aarde te helpen.

Terwijl je doorloopt kom je bij een grote open vlakte. Gebruik je verbeelding om te zien, voelen, horen, ruiken en proeven wat er allemaal om je heen is in deze ruimte. Wees volledig aanwezig in deze plek in plaats van dat je naar je journey/meditatie/dagdroom kijkt zoals je naar een film kijkt. Wees hier nu aanwezig. Bedank al de helpende spirits waar je mee werkt die nu ook een deel van onze cirkel zijn.

Wanneer je de open plek betreed wordt je opgewacht door een beschermengel die je op spiritueel niveau zal reinigen. Deze liefdevolle spirit reinigt je misschien met wierrook of met een veer of zingt over je, of raakt je haar aan, of fluistert een boodschap in je oor. Sta open en weet dat dit helpende spirits zijn die je willen helpen zodat jij je los kan maken van de dagelijkse gedachten en zorgen.

Zie dat het vuur krachtig brand in het midden van deze plek. Dit is hetzelfde vuur dat al maanden brand, wat onze zegeningen die willen manifesteren en de wonden die willen transformeren, ontvangt. Loop naar het vuur en luister naar het geknetter en ruik de rook. Zit een tijdje bij het vuur en vraag om een boodschap. Vuur is intelligent, levend, en een bron van wijsheid. Deel met het vuur een droom voor jezelf en voor de planeet die je graag wilt zien uitkomen. Voedt het vuur met de schoonheid van deze droom voor alles wat leeft.

Loop nu weg van het vuur en loop in de richting die jouw innerlijke kompas en je intuïtie je aangeeft naar de “De Grot van de Ouden” Je komt bij een berg die je voor je ziet met een opening naar een grot waar je makkelijk in kan. Het valt je op dat als je de grot in loopt dat de aarde rood is. Terwijl je verder loopt zie je een vuur wat de grot verlicht zodat je makkelijk om je heen kan kijken. Als je de wanden van de grot aanraakt voel je de zachtheid van de rode aarde. Het voelt zoals rode klei, maar heeft een zachte een aardse kwaliteit.

Kijk om je heen. Je zal zien dat er oude symbolen in de wanden van de grot geëtst zijn. Dit zijn geen symbolen die je ooit eerder hebt gezien – behalve misschien in een droom, journey of meditatie. Er zijn geen boeken waar deze symbolen in staan of in beschreven worden.

Zoek een symbool waar je je toe aangetrokken voelt/wat je roept. Een van je onzichtbare zintuigen van zien, horen, ruiken, aanraken of proeven wordt bij dit symbool geopend.

Plaats je handen op dit symbool, sta rustig en wees stil als het symbool zijn energie met jou deelt. Deze symbolen zijn door de ouden in de wanden geëtst om ons een kaart van de toekomst te geven en hoe we onze energieën kunnen afstemmen op de veranderingen die komen gaan.

Wanneer je voelt dat de energie volledig in je lichaam is ga dan met je ogen dicht liggen of zitten. Adem diep en laat de essentie van de wijsheid van het symbool zich openbaren terwijl je de energie door je lichaam en ziel voelt stromen. Deze kennis maakt iets diep in je wakker. Deze kennis is hoe je je kan afstemmen met de veranderende frequentie van de aarde. Deze kennis praat tegen je psyche en het zaad van leven en weten in je. Deze kennis gaat voorbij je bewustzijn wat je kan dit niet op rationeel niveau begrijpen.

Blijf rustig door ademen en focus je op je ademhaling. Kijk hoe je ademhaling veranderd terwijl je lichaam begint met het veranderen van haar vibratie om zich aftestemmen op de kennis van dit symbool dat de nieuwe frequentie van de aarde in zich heeft.

Blijf hier zolang je nodig hebt om deze energie in je op te nemen. En met een gevoel van hernieuwde energie en een nieuwe kleine verandering in je vibratie kies je ervoor om deze plaats te verlaten als je voelt dat je werk hier gedaan is.

Neem de tijd om rustig, via het zelfde pad terug te komen in de kamer waar je aan het journeyen of mediteren bent. Blijf ademen en voel de vibratie van de aarde die nu aan het veranderen is en dat zal blijven doen. Bedank de ouden die deze symbolen voor ons hebben geplaatst zodat we er mee kunnen werken om in harmonie te komen met de nieuwe energie van de aarde.

Open je ogen en voel je volledig gegrond. Weet dat je “De grot van de Ouden” altijd kan bezoeken op elk moment dat je voelt dat het nodig is voor je om je aftestemmen op de nieuwe vibratie, energie, frequentie, hartslag van de aarde.

Op 21 mei is het volle maan. Gebruik de energie en vibratie die je nu door je lichaam voelt stromen bereid je voor op je transfiguratie werk. En laten we samen ons goddelijke licht als wereldse gemeenschap stralen en pulseer ons licht samen in en door de Aarde zodat we al het leven aansteken met onze schoonheid, glans en straling.

Voor de nieuwe lezers van het Transmutatie Nieuws klik op Creating A Human Web of Light op de homepage en lees de instructies voor onze volle maan ceremonie.

Transmutation News – April 2016 – Dutch

Transmutatie Nieuws april 2016

We kunnen nog steeds ontwaken uit de destructieve dromen die gezamenlijk gedroomd worden. Maar dit kost enorm veel geestelijke concentratie en focus. Deze vorm van geestelijke energie die nodig is om de droom te veranderen is een sluimerende vaardigheid of een vaardigheid die niet altijd makkelijk is wanneer je leeft in een drukke cultuur zoals de onze.

Er kunnen stappen ondernomen worden om je concentratie en focus te versterken. En de natuur is zo’n geweldige leraar die ons helpt met het oefenen van spirituele “krachten” die in ons sluimeren. Ik kan je niet vaak genoeg vragen om meer tijd in de natuur door te brengen om te helen, om je bewustzijn te vergroten en om te leren hoe je bij je eigen paranormale gave kan komen. Ga naar buiten en begin met het oefenen van Goed Luisteren om te leren wat de aarde, de lucht, het water en het vuur met ons willen delen tijdens deze moeilijke tijd op de planeet.

Zorg ervoor dat je voordat je gaat reizen of mediteren je je goed voorbereid, zodat je je dagelijkse gedachten en bezigheden opzij kan zetten. Je zal de “ankers” naar je gewone gedachten moeten stoppen om diep genoeg te kunnen gaan om toegang te krijgen tot hulp en je spirituele werk te kunnen doen, dat nodig is om echte veranderingen en transformatie mogelijk te maken.

Deze maand nodig ik je uit om een sjamanistische reis of meditatie te doen in een gebied in de onzichtbare gebieden, wat het “Land van de Dromen” genoemd wordt. Je kan geestverruimende muziek opzetten en er naar luisteren en gewoon in je eigen innerlijke landschap duiken om dit gebied te vinden. Wanneer je in dit landschap bent vraag dan om een meester leraar of lerares van dromen te ontmoeten. Met de hulp van deze leraar vraag je of je kan zien wat jouw dagdromen bewerkstelligen. Kijk je huidige dagdromen volledig af om te zien wat de uiteindelijke uitkomst is. Dit is een heel verhelderende oefening. Overleg met deze wijze helpende sprit en vraag of hij je laat zien wat jij en ook de gemeenschap aan het dromen zijn en tot leven weken via je verbeeldingskracht. Overleg nog een keer met deze helpende spirit en vraag voor oefeningen om concentratie en focus te gebruiken om te veranderen waarover je, tijdens de dag, dagdroomt. We gebruiken echt onze verbeeldingskracht om de droom waarin we leven te maken. Als we niet geneigd zijn om onze concentratie, focus en verbeeldingskracht te gebruiken om de droom waarin we leven te veranderen, dan kan je zien wat er gaat gebeuren. Er zullen geen verassingen zijn. Het is nodig om als gemeenschap ons droomwerk naar een ander level te brengen. We hebben belangrijk werk te doen als dromers en het werk kan niet wachten.

Om ons droomwerk te eren houden we deze maand een eenvoudige ceremonie. Kies een dag uit wanneer je een ontspannen maar gelijk gefocuste houding kan vasthouden, en ga de onzichtbare gebieden in. Zoals we de laatste maanden gedaan hebben, loop je het pad van de kamer waaruit je journeyd of mediteert. Het kan zijn dat je ziet dat je op een pad loopt omgeven door grote, mooie, sterke en gezonde bomen. De aarde waar je op loopt is goed en je loopt in rijke donkere grond. Je kan voelen dat je voetstappen afdrukken maken in de aarde. Tijdens het lopen luister je naar de mooie geluiden in de natuur en ruik je de geuren van de plaatselijke bomen, planten en lucht die ons leven geven. Groeit er gras? Wat voor andere natuurwezens zijn er op deze plek? Je kan zelfs ervaren hoe de lucht smaakt. Kijk of er ergens in de buurt water is en of je water kan horen stromen. Voel de kracht van de zon terwijl ze ondergaat en de kracht van de sterren en de maan wanneer zij hun prachtige licht beginnen te laten schijnen.

Voel je hartslag terwijl je loopt en let op wat je voelt. We hebben de tijd genomen om onze harten in liefde voor elkaar, te openen. Voel je verbinding met een familie van gelijkgestemden die al het mogelijke doen om anderen en de Aarde te helpen.

Terwijl je doorloopt kom je bij een grote open vlakte. Gebruik je verbeelding om te zien, voelen, horen, ruiken en proeven wat er allemaal om je heen is in deze ruimte. Wees volledig aanwezig in deze plek in plaats van dat je naar je journey/meditatie/dagdroom kijkt zoals je naar een film kijkt. Wees hier nu aanwezig. Bedank al de helpende spirits waar je mee werkt die nu ook een deel van onze cirkel zijn.

Wanneer je de open plek betreed wordt je opgewacht door een beschermengel die je op spiritueel niveau zal reinigen. Deze liefdevolle spirit reinigt je misschien met wierrook of met een veer of zingt over je, of raakt je haar aan, of fluistert een boodschap in je oor. Sta open en weet dat dit helpende spirits zijn die je willen helpen zodat jij je los kan maken van de dagelijkse gedachten en zorgen.

Zie dat het vuur krachtig brand in het midden van deze plek. Dit is hetzelfde vuur dat al maanden brand, wat onze zegeningen die willen manifesteren en de wonden die willen transformeren, ontvangt. Loop naar het vuur en luister naar het geknetter en ruik de rook. Zit een tijdje bij het vuur en vraag om een boodschap. Vuur is intelligent, levend, en een bron van wijsheid. Deel met het vuur een droom voor jezelf en voor de planeet die je graag wilt zien uitkomen. Voedt het vuur met de schoonheid van deze droom voor alles wat leeft.

De volle maan is 22 april. Verbeeld je dat we ons goddelijke licht samen weven in regenboogkleuren die de aarde en alles wat leeft liefdevol omarmt. Doe je transfiguratie met passie. Combineer intentie + liefde + eenheid + harmonie + concentratie + focus + verbeelding om je goddelijke licht te ervaren en verbind en wordt één met het licht met anderen die hetzelfde doen.

Voor de nieuwe lezers van het Transmutatie Nieuws klik op Creating A Human Web of Light op de homepage.

Transmutation News – March 2016 – Dutch

Transmutatie Nieuws maart 2016

En weer gaat de tijd zo snel, en deze maand verwelkomen we een nieuw seizoen wanneer we de Equinox vieren en eren.

In de laatste paar maanden heb ik drie verzoeken gekregen van lezers om iets over gebed te zeggen. Zij vroegen zich af waarom ik daar niet meer over schreef.

John schreef deze brief:

Beste Sandra,

Ik was opgelucht in de laatste Transmutatie Nieuws te lezen dat jij shamanic journeying en meditatie gelijkwaardige spirituele oefeningen vindt. De afgelopen jaren ben ik steeds minder formele shamanic journeys gaan doen. Ik doe dagelijks oefeningen die een combinatie van meditatie en gebed zijn, en me onderhouden met al mijn meelevende help-spirits is een onderdeel van die oefeningen. Edoch, het voelde alsof ik laf en/of lui was om niet de “echte” journey met drummen te doen. En het voelde alsof ik de verschillende (vlees geworden) shamanic leraren die mij jarenlang zo genereus hebben onderwezen en begeleid, als-het-ware heb teleurgesteld. Dus ik dank je dat je iets van die last van mijn schouders hebt afgehaald met jouw verzekering dat meditatie net zo waardevol is als traditionele shamanic journeying voor een spirituele oefening.

Ik was erg verrast dat jouw opmerkingen over meditatie en journeying niets zeiden over gebed. Een meelevende help-spirit vragen om hulp of bijstand is toch zeker eenzelfde proces als dezelfde vraag stellen aan een goddelijk of een ander onstoffelijk wezen zoals veel mensen doen als zij bidden. Het enige wezenlijke verschil dat ik zie is dat shamanisme een vrijwel eindeloos aantal wezens onderwerp van de vraag laat zijn. Ik vermoed dat sommige beoefenaars van de traditionele godsdienstige (met name monotheïsme) geloven, beledigd zouden kunnen zijn door het idee dat wat zij doen als ze bidden in wezen hetzelfde is wat een shamaan doet zonder het zo te noemen. En ik vraag me af of je bidden niet noemt om deze mensen niet tegen de schenen schoppen.

Dank voor alles wat je doet voor het welzijn van de wereld.

Met vriendelijke groet

John

Het laat geen twijfel dat gebed een machtige helende kracht is in ons persoonlijke leven en ook voor de planeet. En ik stel me zo voor dat iedereen die Transmutatie Nieuws leest bidt en wel op zijn eigen wijze.

De bedoeling van Transmutatie Nieuws is om mensen te leren bewust te leven zodat we een levend gebed worden, zodat we iedere minuut van ons leven en gedurende al wat we op een dag doen, gebed belichamen.

Want we kunnen zoveel bidden als we willen, maar als we niet een bewust leven leiden zullen onze gebeden niet de transformatieve kracht hebben die mogelijk is. Leven is ook een ceremonie. En we hebben de neiging onze gebeden en het uitvoeren van onze ceremonies te scheiden van ons dagelijks bestaan.

Het Transmutatie Nieuws is gebaseerd op de Medicine for the Earth waarover ik workshops geef, en de kern van wat ik vertel is dat wat we zijn de wereld verandert, niet wat we doen. En dat we moeten leven vanuit liefde en eenheid. We moeten focussen en ons concentreren op de oefeningen, gebeden, ceremonies die verandering teweeg brengen. We moeten harmonie in onszelf vinden en vandaaruit leven als we in onze verbeelding de wereld creëren die uitgaat van het goede van het leven voor alle levende wezens en voor de Aarde zelf.

In onze cultuur hebben we de neiging ons spirituele werk en onze gebeden te scheiden van hoe we ons leven leiden. En de sleutel is op deze mooie Aarde rondlopen te integreren met iedere ademteug die we nemen als een levend gebed.

Onze innerlijke wereld zien we gespiegeld in onze uiterlijke wereld. Dus we moeten architecten voor ons inner landschap worden en de grond bewerken en de zaden planten die de levens voortbrengen die we voor onszelf en voor de wereld willen.

Ik probeer op geen enkele manier iets af te doen aan de kracht van gebed. Maar alleen bidden zonder de verantwoordelijkheid te nemen voor het persoonlijk werken dat we moeten doen om ons leven en dat van de wereld te transformeren, zou wel eens niet kunnen leiden tot het eindresultaat waar we op hopen.

Ja, wonderen geschieden door gebed. En ik weet dat velen van ons deze wonderen hebben meegemaakt in ons eigen leven en dat van anderen.

Maar als we overgaan tot bidden voor wereldvrede moeten we zelf een wandelend gebed voor vrede zijn. We moeten leren hoe de energie achter onze gedachten en emoties te transformeren naar een vredesenergie. We moeten vredeszaadjes planten in onze innertuin. We moeten vrede worden. We moeten in staat zijn al onze zintuigen in te schakelen om ons voor te stellen dat mensen in vrede leven. En dit vereist heel veel persoonlijk werk voor ons dat we samen moeten laten gaan met gebed, ceremonies en andere spirituele oefeningen.

In de 16 jaar dat ik Transmutatie Nieuws schrijf, zeg ik iedere maand iets over handvaten die kunnen helpen meer bewust te worden en ernaartoe te werken te worden wie we moeten worden om het resultaat te creëren dat we willen zien, onderwijl ook resultaat en timing los laten.

Gedurende de jaren heb ik zo nu en dan de oefeningen herhaald die ons kunnen helpen een levend gebed te worden. Een korte samenvatting schreef ik in het Transmutatie Nieuws van november 2015. Nieuwe lezers zouden deze samenvatting kunnen opzoeken en bekijken.

Ik heb degenen die shamanic journeying en meditatie beoefenen aangemoedigd om hulp te vragen hoe positieve veranderingen in ons leven te bereiken die goed zijn voor onze gezondheid en die van de Aarde. Maar of we nu om hulp vragen in een shamanic journey, mediteren om in ons innerlandschap en in onze Essence te geraken, of we bidden, hoe dan ook hebben we werk te doen.

Het maakt niet uit welk geloof je aanhangt of hoe je bidt. Alle religies en alle gebeden kunnen eenvoudig integreren in de praktijk een bewuster leven te leiden. De sleutel is het werk te DOEN opdat we het gebed en het werk ZIJN. En aangezien we op topsnelheid leven en alles wat we in de media zien ons overweldigt, heb ik het mijn “missie” gemaakt ons geïnspireerd en gefocust te houden hoe de werkelijk positieve veranderaar te zijn in ons eigen leven en voor de Aarde.


Het is volle maan op 23 maart. Laten we samen doorgaan, of het nu door gebed, meditatie of door shamanic journeying is, om ons eigen goddelijk licht te ervaren. En laten we samen dat licht laten schijnen binnen en over deze geweldige Aarde, al wat leeft rakend. De sleutel wederom is het licht te zijn en het niet als een mentaal concept te zien. We moeten het licht zijn.

Nieuwe lezers vinden de instructie voor onze volle maan ceremonie op de site onder Een menselijk web van licht creëren.


Op 19 maart vieren we de Equinox wanneer we op het noordelijk halfrond de lente verwelkomen en op het zuidelijk halfrond de herfst. Dit is altijd een tijd van grote veranderingen als we overgaan naar deze krachtige nieuwe seizoenen waarin in de natuur zoveel verandert.

Om de Equinox te vieren wil in graag dat we doorgaan met onze Innerwereld en inner landschap te cultiveren. Als we dit gezamenlijk doen verzorgen we de gezondheid van al wat leeft en van de Aarde. We creëren een wereldwijde tuin binnen en buiten onszelf.

Controleer je innertuin op plekken die je braak moet laten liggen en zoek nieuwe stukken om te bewerken. Onthoud dat onze innertuin heel groot en ruim is.

Woel met je vingers in de aarde. Voel de grond en de vruchtbaarheid. Speel met de aardkluiten, proef het en ruik de diepe geur. Verbeeld je op blote voeten over de aarde te lopen en zo totaal verbonden te zijn met de energie en de hartslag van jouw innertuin. Als de grond hard en droog aanvoelt, is dat een teken dat je je Innerwereld hebt verwaarloosd. Herinner je de inheemse volken die uit hun ogen zo’n helder licht en vreugde stralen door de rijke Innerwereld die zij steeds onderhouden.

Ga na wat jouw grond nodig heeft en welke planten weg moeten die jou niet meer dienen. Doe dat met passie. Zie het niet als werk. Zie het als spel en als iets dat jouw ziel voedt en verrijkt.

Denk aan de wilde zaden die je al dansend wilt rondstrooien. Zaai zaden voor gezondheid, vrede, liefde, licht, harmonie en zo. Zaai de zaden voor jouw diepste droom. Zing de zaden toe zodat ze weten dat ze met liefde geplant zijn.

En als je dit hebt gedaan duw dan de zaden voorzichtig in de grond. En geef ze water met liefde.

Op het zuidelijk halfrond is het de tijd om die planten en bomen te bedanken die ons zoveel schoonheid hebben geboden. Voel de bladeren en takken die nu droog en broos zijn. Wat eens leefde en zo mooi was, is nu zover om terug te keren naar de Aarde en te composteren naar rijke vruchtbare grond terwijl jouw innertuin en de Aarde buiten in rust zijn gedurende de herfst en de winter. Bekijk welke delen van jouw Innerwereld je moet toevertrouwen aan de Aarde zodat jouw grond zich kan herstellen en weer de rijke aarde worden die straks de zaden zal omhelzen die jij gaat planten als het weer Lente wordt.

Ga naar je innertuin en maak het winterklaar. Verzorg wat je denkt te moeten doen. Zing een lied van dankbaarheid voor alles dat schoonheid in jouw leven bracht. Ga na wat je los moet laten in je daagse leven en wat je moet laten rusten. Focus op hoe de grond in jouw innertuin aanvoelt en met je beide benen op de grond verbind je met de veranderingen die de aarde ondergaat in dit seizoen. Jij bent de natuur. Jij kan je op één lijn stellen met de seizoenswisseling door op te gaan in de aarde waar je woont en te voelen hoe jouw lichaam verandert en hoe je gedurende de herfst goed voor jezelf moet zorgen.

Of je nu de lente of de herfst verwelkomt, poot binnen of buiten wat zaden van kruiden. verzorg de planten die uit deze zaden spruiten met liefde. Zing dagelijks voor ze. Praat met ze terwijl ze groeien en bloeien en blijf ze voeden met jouw liefde. als de planten volgroeit zijn, eet de kruiden. Bedenk hoe we de energie eten van de gedachten en de energie waarmee we onze innertuin en buitentuin verzorgen.

Kies ervoor zorgvuldiger te zijn wat voor energie we onszelf, anderen, de natuur en de wereld toesturen. Want uiteindelijk komt dat weer in ons eigen lichaam en in ons leven terecht.

Met onze wereldwijde gemeenschap wens ik iedereen een prachtige Equinox!

Transmutation News – February 2016 – Dutch

Transmutatie Nieuws februari 2016

Ik sprak een vriendin van me die met een aantal van haar studenten had geluisterd naar mijn gratis introductie van mijn teleconferentie workshop op Shift Network.

Sommige studenten vroegen zich af waarom er zoveel uitdagingen ervaren worden in de wereld als toch shamanisme zo’n krachtig middel is en deze heling praktijk al tienduizenden jaren bestaat.

Dit was een veelvoorkomende vraag die ik in de beginjaren van mijn maandelijkse column placht te behandelen in het Transmutatie Nieuws.

We weten werkelijk niet waar de wereld vandaag de dag zou zijn als we al het spirituele werk dat we doen níet zouden hebben gedaan. Een de sleutel in het doen van spiritueel werk is je voor de lange termijn te committeren. Want we weten niet wat voor groei en ontwikkeling het resultaat zullen zijn van de tijden waarin wij leven. En mogelijk zien wij geen verandering tijdens ons leven in de grote collectieve issues die wij meemaken. Dat hebben we eenvoudigweg te accepteren en tegelijkertijd vasthouden aan onze visie en onze focus houden op ons spiritueel werk.

In iedere spirituele praktijk komen tijden voor dat mensen hun geloof verliezen. Altijd waren er verhalen over “de donkere nacht van de ziel” die zich op meerdere niveaus in ons leven manifesteert. Dit is de manier waarop ons ego en onze persoonlijkheid is vormgegeven zodat de glans van onze spirit er doorheen kan schijnen.

Mijn gevoel was altijd dat ik niet weet wat het uiteindelijk resultaat op het lot van de Aarde zal zijn van al het spirituele werk dat ik doe. Want de Aarde heeft haar eigen lot en ik ben uit de Aarde geboren en dus ben ik een deel van dit lot.

Maar ik wil zo goed mogelijk mijn best doen om mijn focus en visie te bewaren dat heling plaatsvindt voor al wat leeft en dat we ernaartoe gaan op deze Aarde in vrede, harmonie en eer en respect voor elkaar en al wat leeft te leven.

Ik weet niet waartoe mijn werk leidt. Maar ik wil in staat zijn aan het eind van mijn leven te kunnen zeggen dat ik alle uitdagingen ben aangegaan en dat ik niet bij de pakken neer ben gaan zitten. Ik bleef alert voor het leven en voor alle lessen die ik gekregen heb. Ik heb mijn spirituele oefeningen zó gedaan dat zoveel als ik kon me zelf ontwikkelde. wat betreft het uiteindelijke resultaat kan ik niet gebonden blijven aan de uitkomst zoals ik die door mijn gewone ogen zie. Er is een groter doel, ik moet het resultaat overlaten en gefocust blijven op mijn werk.

Het is makkelijk om geloof en hoop te verliezen als we naar de staat van de wereld kijken. Ik spoor je aan je werk te blijven doen en te weten dat jouw eigen shamanic en meditatie-oefeningen persoonlijke en wereldwijde transformatie veroorzaken.


Toen ik journeyde voor mijn volgende sessie van mijn teleconferentie workshop kreeg ik een interessante boodschap van de Egyptische God Osiris. Deze krachtige meester ontmoet ik zelden in mijn reizen. Maar hij verschijnt als hij een belangrijke boodschap heeft.

hij vertelde me hoe ik, als ik lesgeef, me focus op liefde en het openen van je hart. En natuurlijk weten we allemaal dat heling plaatsvindt door de energie en vibraties van de liefde. Maar hij vertelde me dat het belangrijk is om al onze energiecentra in te schakelen als we ons spiritueel werk doen. Osiris zei me de 2e en 3e chakra’s te betrekken waar de vibratie zit van werken en rondlopen in de wereld verbonden met onze spirituele kracht.

Hij zei dat we vaak luisteren naar drummen wat onze hersengolven wijzigt om ons te helpen de onzichtbare sferen te betreden. En we werken vanuit het hart dat ons in staat stelt een instrument voor onvoorwaardelijke liefde te zijn. Maar Osiris zei dat we in een lichaam zijn geboren wat we helemaal totaal moeten benutten. En te leren hoe de vibratie aan te spreken van de wereld te doorlopen en hoe onze eigen kracht te eren, is een onderdeel van onze persoonlijke journey en verrijkt het helende werk dat we moeten doen om ten dienste te staan van de planeet.

Dit klonk zo logisch. Want het is tijd onze kracht ons eigen te maken en er niet bang voor te zijn. Gedurende deze maand februari is het goed te mediteren of te journeyen wat in-je-kracht-zijn voor jou betekent.


Februari is ook de maand dat in de V.S. en in sommige andere landen Valentijnsdag gevierd wordt, een moment om onze genegenheid voor onze geliefden te tonen. Aan de ene kant vind ik het kunstmatige van een feestdag in het leven geroepen om hebbedingen te verkopen, altijd een beetje raar. Maar ik voel ook wel dat we de energie van dergelijke dagen, opgezet door de zakenwereld, kunnen gebruiken om energetisch collectief ons met elkaar te verbinden om vibraties en frequenties te manifesteren die we in de wereld proberen te zetten.

En we werken in die richting, om de energie van onvoorwaardelijke liefde in de wereld te manifesteren. Op Valentijnsdag kunnen we samensmelten met de energie van het collectief en de vibratie aanwakkeren om al het leven en de Aarden met liefde te voeden.

Ik kreeg een brief van iemand die het Transformatie Nieuws leest. Ze schreef dat ze het lezen van Transformatie Nieuws fijn vond, maar dat ze nog nooit shamanic journeying had gepraktiseerd. Haar manier is meditatie.

Ik wil nog eens benadrukken dat iedereen die de column leest snapt dat ik altijd het werk wil open stellen voor een breed publiek. Dus het is niet nodig om shamanic journeys te doen om deel uit te maken van onze kring en samen te werken. Ik heb altijd gezegd in de oefeningen die ik met jullie deel dat je of een shamanic journey of een meditatie kan doen. Ik wil duidelijk maken dat de oefeningen die ik meegeef zijn ontworpen om uitgevoerd te worden binnen het framework van je persoonlijke praktijk waarin jij je werk doet. Er zijn vele wegen naar revelatie en innerlijke wijsheid. Er zijn zo veel manieren om jouw eigen goddelijk licht te ervaren en het in het levensweb te laten stromen. Ik denk dat jullie begrijpen wat ik bedoel.

Ik journeyde en mediteerde op de ceremonie voor deze maand. Ga naar het altaar dat we hebben gecreëerd. Doe deze ceremonie op Valentijnsdag op 14 februari. Op deze manier kunnen we ons voegen bij de energie van liefde die vanuit een groter collectief de wereld instroomt.

Sluit je ogen en begin je reis in de onzichtbare sferen. Zoals we de laatste paar maanden hebben gedaan, wandel over het pad vanuit de kamer waar je je journey of meditatie doet. Misschien loop je langs een pad dat omzoomd is met hoge, mooie, sterke en gezonde bomen. De grond waarop je loopt is goed en je stapt op rijke donkere aarde. Je kan voelen dat je voetafdrukken achterlaat. Terwijl je loopt luister je naar de heerlijke geluiden van de natuur en snuif de exquise geuren op die de bomen, de planten afgeven, en de lucht die ons leven schenkt. Groeit er gras? Zijn er andere levende wezens daar? Kan je proeven hoe de lucht smaakt. Merk op of er water is, of je het hoort stromen. Voel de kracht van de zon terwijl die ondergaat en terwijl de maan en de sterren boven je beginnen te stralen.

Voel, terwijl je loopt, je hartslag en wees je bewust van wat je voelt. We hebben de tijd genomen om ons hart in liefde voor elkaar te openen. Voel de band met een familie gelijkgestemden die al het mogelijke doen om elkaar en de Aarde te dienen.

Al lopend kom je bij een grote open plek. Gebruik je verbeelding om al dat hier om je heen is te zien, te voelen, horen, ruiken, proeven. Stap volledig in deze open plek in plaats van het te bekijken alsof het een film is. Wees hier en nu. Dank alle helpspirits waarmee je werkt die nu ook een deel van onze cirkel zijn.

Als je de open plek binnenstapt, wordt je begroet door een beschermengel die je in spirituele zin reinigt. Deze meelevende spirit kan je reinigen en zuiveren met wierook, of met een veer, of door te zingen, je haar aan te raken, een boodschap in je oor te fluisteren. Sta ervoor open en weet dat dit helpspirits zijn die jou willen helpen je vrij van je dagelijkse gedachten en zorgen te voelen.

Ben je eenmaal gezuiverd, stap dan in de open plek en ga naar het altaar dat we hebben opgericht.

Laten we met z’n allen om het altaar staan en drummen en zingen om elkaar en deze gewijde plek te vereren. Nadat we onze cirkel hebben geëerd, laten we rond het altaar zitten en laten we onze gebeden zeggen voor onszelf, voor onze geliefden, voor alles en iedereen in het levensweb, en voor de Aarde. Terwijl je bid en mediteert, ga naar binnen en kom op met een energetisch geschenk dat je naar iemand waarvan je houdt, naar natuurwezens, en/of naar de Aarde zelf kan zenden.

Open je ogen, nadat je deze energetische gift hebt verzonden. Op het altaar ligt prachtig papier en voorwerpen die allemaal de namen dragen van iedereen binnen onze cirkel. Op ieder stukje papier of op ieder voorwerp zit een energetische gift voor iedereen. Het kan een woord, een symbool, een kus, omhelzing, of zo zijn. Dit energetisch geschenk is gemaakt door een helpspirit, een element, een God, godin, een voorouder, of de Bron. Dit geschenk is voor jou. Toen ik naar het altaar liep en een prachtige tekening met mijn naam erop pakte, zag ik dat Osiris me een prachtig geschenk had achtergelaten met het woord “hoop” erop geschreven. Ik moest de energie van dit woord absorberen.

Herinner je dat het net zo belangrijk is liefde te geven als te ontvangen. Je zal merken dat er iets op het altaar ligt dat helpspirits voor jou hebben achtergelaten.

Pak het geschenk dat speciaal voor jou is en absorbeer de energie de vibratie en de frequentie van deze gift.

Als je voelt dat je de tijd bij het altaar bent gebleven om jouw energetische gift te zenden en jouw geschenk te ontvangen, sta je op. Neem afscheid van onze groep. Bemerk en groet het heilig vuur dat hier altijd brandt.

Wandel hetzelfde pad terug dat je nam om hier te komen en kom terug in de kamer waar je nu bent.

Open je ogen en voel jezelf stevig verankerd in de Aarde, en haal heel diep adem. Je bent er weer helemaal met glans en de zegeningen van onze groep.

Het is volle maan op 22 februari. Laten we doorgaan met deze golf van liefde en het geven en ontvangen van de energieën die we nodig hebben om sterk te staan in kracht en schoonheid. Laten we onze voorbereidingen doen voor onze krachtige maandelijkse transfiguratie ceremonie om het web van licht in en over deze grootse Aarde te weven.

Voor nieuwe lezers van het Transmutatie Nieuws verwijs ik naar “Een menselijk web van licht creëren” en “Voorbereiding ceremonies”.

Laten we ons allemaal bewegen en werken vanuit liefde en ook vanuit kracht en macht.