Transmutation News – December 2015 – Dutch

Transmutatie Nieuws December 2015

Ondanks dat tijd niet lineair is, is het voor ieder van ons gewoon om aan het eind van het jaar terug te kijken op alles wat er het afgelopen jaar is gebeurd. In werkelijkheid eindigt het jaar niet. Maar net zoals de seizoenen wisselen komen we in een nieuwe fase van het leven.

In 2015 is er veel gebeurd op de planeet. En ik weet dat we allemaal bezorgd zijn over het heden en de toekomst van de planeet. En dat is de waarom we zo toegewijd zijn aan het ons in dienst stellen van de planeet. Het terrorisme en klimaatsveranderingen nemen toe. Terroristische acties zoals in Parijs in november laat zien dat mensen vergeten zijn hoe kostbaar alles is wat leeft. En natuurlijk zie je dat overal in de wereld er meer terroristische acties plaatsvinden, maar sommige van deze tragische verhalen komen niet in de media. Ik weet hoe vreselijk verdrietig we ons allemaal voelen bij zo’n gebrek aan respect voor het leven. En soms is het makkelijk om je mee te laten slepen in de angst en hopeloosheid. Toch is het in deze tijden belangrijk dat we gefocust blijven op ons spirituele werk en dat we dat doen voor alles en iedereen. Het bouwen van een onzichtbare substantiële wereld moet gebeuren voordat er verandering zal plaatsvinden.

Op 31 oktober vierde ik mijn 35 jarig jubileum van het formeel leren van sjamanistisch reizen. Ondanks dat ik al sinds mijn kindertijd werk met bright spirits heb ik mijn guardian spirit en andere helpende spirits formeel ontmoet tijdens mijn initial shamanic training. Terwijl ik het spirituele pad volg in mijn leven, hebben zij me echt in het licht gehouden.

Dit jaar schrijf ik ook al 16 jaar de maandelijkse kolom; de Transmutatie Nieuws. Zoals ik in vele rubrieken verteld heb, heeft het werken met de tarot mij ook geholpen op mijn spirituele pad tijdens mijn volwassen leven. In de tarot is de kaart die geassocieerd word met het nummer 16 de Toren. En dit is de kaart voor ontleding. Het geeft een tijd aan om oude structuren te ontbinden zodat er nieuwe vormen kunnen worden gebouwd.

In mijn persoonlijke leven zat ik het jaar van de Dood/Wedergeboorte. En ben ik gevraagd om te kijken naar het los laten van het oude verhaal van wie ik was en het vinden van mijn nieuwe identiteit omdat mijn leven naar een nieuwe cyclus in het leven is gegaan.

Ik ben mijn spirit helpers en ook alles wat ik geschreven heb in Medicine for the Earth en Walking in Light: The Everyday Empowerment of Shamanic Life, zo dankbaar. Want alles wat ik heb geschreven was mijn wegenkaart, terwijl ik manoeuvreerde door gebieden in mijn binnen en buiten landschap, van wat ik nog nooit eerder had ervaren.

En alles wat ik in deze twee boeken heb geschreven is het thema geweest van de afgelopen 16 jaar in de Transmutatie Nieuws.

Op dit moment voel ik dat er dit jaar een cyclus afgerond is van de opmaak van de Transmutatie Nieuws. Ik heb jullie alle hulpstukken gegeven die ik doorgekregen heb om met jullie te delen hoe je wakker word uit de oude droom die we hebben geleefd en hoe we in een nieuwe droom kunnen stappen. En nu is het aan jullie allemaal om op te pakken wat ik met jullie heb gedeeld in de loop van deze vele jaren en het werk je eigen te maken en er naar te leven.

Want het is waar dat wij als mensen de wetten van de natuur hebben gebroken. Maar we hebben de mogelijkheid om dingen om te draaien. We leven op een planeet die al biljoenen jaren oud is. En de aarde weet hoe ze zichzelf kan herstellen van de schade die de mens heeft aangericht.

Maar kunnen mensen helen van alle schade? Ik geloof dat we dat kunnen. Maar we moeten wakker worden van de onnozele gemeenschappelijke droom die de aandrijving is hoe we leven op deze aarde. En ik voel op dit moment dat ik heb gedeeld wat ik kon over het wakker worden uit de droom. Natuurlijk, als ik nieuwe inzichten krijg zal ik die met jullie delen. Maar nu is het voor mij tijd om te stoppen met telkens het zelfde materiaal te delen.

Ik heb nagedacht of het tijd is om te stoppen met het schrijven van de maandelijkse nieuwsbrief en ik heb besloten om door te gaan, want ik wil een inspirerende stem zijn die je helpt om gefocust te blijven op je spirituele werk. Ik wil wel de opmaak van de Transmutatie Nieuws veranderen. Want zoals ik heb gezegd ik heb jullie zoveel handvaten aangereikt om mee te werken. Het is nu tijd voor je om te kiezen wat je er mee gaat doen.

Voor de nieuwe lezers van de Tranmutatie Nieuws, alles wat ik sinds 2000 heb geschreven is gearchiveerd. Je kan op een jaartal klikken, je ogen sluiten en op een maand klikken. En zoals je een divinatie reading doet, het geschrevene in de rubriek van die maand kan je de perfecte duw en handvatten geven die je op dat moment nodig hebt. In de loop der jaren heb ik zoveel waardevolle informatie geschreven.

Doordat mijn eigen innerlijke landschap radicaal blijft veranderen omdat ik een hele nieuwe tuin aan het planten ben met nieuwe aarde en zaadjes, kan ik niet vertellen waar de rubriek heen zal gaan.

Maar op dit moment is het mijn droom om de Transmutatie Nieuws te wijden aan het gezamenlijk houden van ceremonies als een gemeenschap. Want wanneer je bij je persoonlijke werk toevoegt dat je een deel bent van een gemeenschap die gezamenlijk ceremonies houden vinden veranderingen zowel van binnen als van buiten plaats. Je veranderd door het werk van de ceremonies en ook het collectieve energie veld veranderd.

Ik hoop dat ik elke maand of elk kwartaal een ceremonie schrijf. Ik blijf elke maand schrijven maar misschien kortere stukjes. Ik vind het heerlijk om te schrijven en met jullie te communiceren. De virtuele gemeenschap die we gecreëerd hebben is zo tastbaar voor me!

Ik wil de ceremonies levendig houden. Zoals je weet verandert mijn leven en wie ik word behoorlijk, er is zo veel verandering aan de gang dat ik alleen in het heden kan blijven en me overgeef aan wat is en wat ik voel dat roept om gedeeld te worden.

Ik kan alleen zeggen dat dit een tijd van ontwaken is voor iedereen. En we kunnen niet wakker worden in een nieuwe droom als we niet volledig onze oude dromen en verhalen los laten. Ik weet in mijn leven, mijn eigen verhalen waren, wie ik was. Ik heb een rijk, gevarieerd en wild leven geleefd en ik voel dat ik meerdere levens heb geleefd in dit ene leven. En nu is het tijd voor me om al mijn oude verhalen te laten rusten en een nieuw verhaal te maken uit wie ik nu in ben.

Omdat we de zonnewende en het einde van het jaar naderen kan dit een tijd voor je zijn om te kijken naar oude verhalen die nodig zijn om los te laten. Welke nieuwe identiteit wil jij gaan voeden en manifesteren in 2016?

Deze maand tijdens de zonnewende nodig ik je uit om te beginnen met de voorbereiding voor onze toekomstige ceremonies. Lees als je blieft wat ik heb toegevoegd in het hoofdstuk voor de Transmutatie Nieuws “Voorbereiding voor Ceremonieel Werk” wat nu staat op de Transmutatie Nieuws pagina net onder de instructies voor “ Een menselijk web van licht creëren”.

Ik weet dat sommigen die de Transmutatie Nieuws lezen ervaren zijn met sjamanistisch reizen. En dat sommige van jullie hierin geïnteresseerd zijn maar de stap nog niet genomen hebben om te leren hoe je sjamanistische reizen maakt. In dat geval kan je je voorbereidende werk doen en gewoon in een diepe meditatieve staat gaan. Je hoeft niet perse een sjamanistische reis te maken om deel te nemen aan onze ceremonies.

Nu willen we beginnen met het creëren van een ruimte in de onzichtbare gebieden waar we samen kunnen komen om gezamenlijk ceremonieel werk te doen. Je kan een reis maken om te vragen wat voor cadeaus en offers je wilt meenemen naar deze plek om de helpende spirits en de spirit van deze plek te eren. Je kan naar de plaats van je hart gaan terwijl je denkt aan wat voor cadeaus en offers je wil mee nemen en achter laten voor onze groep wanneer we samen een heilige plek creëren.

Na je voorbereidende werk sluit je je ogen en begin je in de onzichtbare gebieden te reizen. Begin met het maken van een pad van de kamer waar je uit reist of mediteert. Het kan zijn dat je over een pad loopt wat omgeven is door grote mooie sterke en gezonde bomen. De aarde waar je op loopt is goed en je loopt over donkere, rijke aarde. Je voelt dat je voetstappen een afdruk achter laten in de aarde. Luister terwijl je loopt naar de mooie geluiden in de natuur en neem de heerlijke geuren waar die de bomen, planten met ons delen en de lucht die ons leven geeft. Groeit er gras? Wat voor andere natuur wezens zijn er op deze plek? Je kan zelfs ervaren hoe de lucht smaakt. Kijk of er ergens water op deze plek is en of je water kan horen stromen. Voel de kracht van de zon als ze ondergaat en de sterren en de maan in de hemel wanneer ze hun prachtige licht laten schijnen.

Voel terwijl je loopt je hartslag en let op wat je voelt. Je werkt al vele jaren in een virtuele werkelijkheid met mensen van over de hele wereld, We hebben de tijd genomen om onze harten in liefde te openen en om elkaar te bedanken. Tegelijkertijd is het belangrijk om te voelen dat je verbonden met een familie van gelijk gestemde zielen die al het mogelijke doen om in dienst te zijn van anderen en van de Aarde. Hoe voelt het in je hart om verbonden te zijn met zo’n gemeenschap van gelijkgestemde zielen? En als we samen ceremonies gaan doen hoe wil je je liefde dankbaarheid en respect voor elkaar en voor de helpende spirits die onze partners blijven in ons werk, uitdrukken?

Terwijl je doorloopt kom je bij een grote open plek. Gebruik je verbeelding om te zien, voelen, horen, ruiken en proeven van alles wat er om je heen is op deze plek. Stap volledig in deze open plek in plaats van naar je reis/meditatie/dagdroom als een film te bekijken. Wees hier nu. Bedank alle helpende spirits waar je mee werkt en die nu ook een deel van de cirkel zijn.

Wanneer je de openplek betreed komt er een helpende spirit naar je toe, die je op een spiritueel vlak reinigt. Deze nobele spirit kan je reinigen met wierrook, of met een veer of kan zingen of je haar aanraken of een boodschap in je oor fluisteren. Sta open en weet dat dit helpende spirits zijn die wensen dat je los komt uit je dagelijkse gedachten en zorgen.

Wanneer je gereinigd bent stap dan in de open ruimte. Kijk of er hier een altaar is waar je je cadeaus, offers en zelfs je gebeden voor jezelf, anderen, al het leven en de aarde kan neerleggen. Zet je offers hier neer en weet dat dit een plek is waar je heen kan gaan wanneer je wilt bidden en voor comfort.

Nadat je je offer hebt neergelegd loop je naar een prachtig vuur dat in het midden van de plek wat verzorgd word door helpende spirits. Neem plaats in de cirkel terwijl je drumt, ratelt, zingt en/of danst. Voel de positieve energie en liefde die word gedeeld. En begin om je heen te kijken en kijk in de ogen van onze gemeenschap.

Laten we elkaar verwelkomen, lach naar elkaar en begroet elkaar door de liefde van ons hart uit te laten stralen. Voel dat je voeten op de aarde je steunen. Open al je zintuigen. En op welke manier jij ook kiest om te spreken of gedachten te sturen laten we onze cirkel zegenen met woorden die de kracht van liefde, vrede, dankbaarheid, eer, respect en beste wensen voor alles in houden.

Ruik de rook van het vuur en luister naar het geluid van het vuur dat knispert. Kijk naar de schoonheid van het vuur die altijd onze harten en niet onze gedachten leest. Ervaar met je hart de boodschappen die het vuur voor je heeft.

Laten we iedereen een vrolijke zonnewende wensen en maak je klaar om weg te gaan. We hebben onze plek voor de komende ceremonies gemaakt. Zeg onze groep, het vuur, alle elementen en de helpende spirits gedag. Laat de helpende spirits weten dat het werk voor nu klaar is.

Loop het zelfde pad dat je nam om op deze plek te komen, terug naar de kamer waar je nu bent.

Open je ogen en voel je zelf diepgeworteld met de Aarde en haal een paar keer diep adem om weer te gronden.

Welkom terug! Ons ceremoniële werk is begonnen, we gaan samen door met het creëren van een liefdevol gezamenlijk energieveld door samen te werken.

Laten we tijdens de volle maan op 25 december onze harten samenvoegen en zorg ervoor dat we onze voorbereidend werk doen zodat we in de werkelijke spirituele ruimte komen. In deze cruciale tijd van verandering op de planeet is het belangrijk dat we het licht van de Aarde blijven voeden. Het is belangrijk om dankbaar te zijn voor ons leven en de mogelijkheid om op deze prachtige Aarde te kunnen leven.

Voel dat je licht naar buiten schijnt en dat je licht verbinding maakt met het licht van alles in het web van licht. Laten we samen ons licht laten schijnen door en over de prachtige Aarde heen.

Als je op de Transmutatie Nieuws klikt vind je daar de instructies voor Een Menselijk Web van Licht Creëren. En we blijven doorgaan met deze krachtige ceremonie om licht door en over de Aarde te laten schijnen.

En vergeet niet dat ik een nieuw stuk heb toegevoegd “Voorbereiding voor Ceremonieel Werk”. Want zoals is telkens weer zeg als je niet de tijd neemt om uit je dagelijkse wereld te stappen om naar de niet alle daagse wereld te gaan dan heeft je ceremoniële werk geen kracht omdat je alleen door de beelden heengaat zonder dat je de magie creëert die doordrongen is in ceremonieel werk dat gedaan word als je in je spiritueel bewustzijn bent.

Aan het einde van elk jaar hou ik ervan om de mensen in onze gemeenschap te bedanken die helpen met het delen van de Transmutatie Nieuws. Laten we als je blieft via onze harten liefde en diepe dankbaarheid sturen naar Sylvia Edwards. Zij is de webmaster van www.sandraingerman.com. Zij helpt me op een manier waar geen woorden voor zijn.

En laten we dankbaar zijn en zegeningen sturen naar onze geweldige vertalers:

Lena Anderheim in het Zweeds

Katalin Abrudan in Hongaars

Fabio Braga in Braziliaans Portugees

Nello Ceccon in Italiaans

Eleni Evangelinou and Rallou Gromitsari in Grieks

Ines Fermoso in Spaans

Sofia Frazoa in Portuguees

Els de Graaff-van Meeteren en Sandra Koning in Nederlands

Annie Idrissi in Frans

Miriam Kisssova and Jan Lenc in Slovaaks

Irina Osechinskaya in Russisch

Eva Ruprechtsberger in Duits. Eva vertaalt, zoals vele van de vertalers, al jaren. Het is voor haar tijd om het aan iemand anders over te geven. Deze maand en in 2016 gaan Astrid Johnen en Barbara Gramlich door met vertalen. Laten we ze bedanken voor dat ze dit willen gaan doen.

Tea Thum in Fins

Simin Uysal in Turks

Er zijn een paar vertaalsters gestopt dit jaar. Het is veel werk om dit elke maand te doen. Ik vraag jullie om alle vertalers dankbaar te zijn die het mogelijk maken om de Transmutatie Nieuws beschikbaar te maken in zo’n grote wereldse gemeenschap, in het verleden, degene die nog steeds vertalen en degene die in de toekomst gaan vertalen.

Op 21 december op het Noordelijke Halfrond gaan we de winter in en in het Zuidelijk Halfrond verwelkomen we de zomer. Laten we gezamenlijk, als wereld gemeenschap vanuit ons hart iedereen een gelukkige en vredige zonnewende wensen.

Transmutation News – November 2015 – Dutch

Transmutatie Nieuws november 2015

Ik ben net teruggekomen van twee geweldige trainingen in Joshua Tree, Californië. Het is altijd zo bijzonder om in de woestijn te zijn en de kracht van stilte te voelen en bomen, planten en dieren te zien die z0’n opmerkelijk vermogen hebben om in deze moeilijke omstandigheden te floreren.

Eigenlijk ben ik nog steeds bezig met wat ik vorige maand schreef, en ik kom woorden tekort om deze maand nieuwe informatie te schrijven. De diepte van wat ik vorige maand schreef en twee weken veel praten geven mij de behoefte tot reflectie en stilte. En dat is altijd een goede plek voor ons allemaal voortgaand op ons spiritueel pad.

Zoals ik al vele malen heb verteld is het belangrijk dat de oefeningen één worden met jou. Eén van de trainingen die ik in Joshua Tree deed was Medicine for the Earth en Healing with Spiritual Light. Ik vol me altijd vol vreugde, hoop en inspiratie als ik anderen in dit krachtig werk introduceer. Ik merk dat er deelnemers zijn die om verschillende redenen vaker, meer dan eens naar deze training komen. Sommigen zijn hier om me te assisteren, sommigen willen meer aarden in de oefeningen en ceremonies die ik begeleid zodat zij het gevoel hebben dat ze het werk met hun omgeving kunnen delen met een dieper inzicht, en sommigen vinden het gewoon heerlijk om terug te zijn in de collectieve energie.

Van hen die de training opnieuw volgen krijg ik steeds feedback dat ze het gevoel hebben dieper te gaan dan bij de vorige training. Deelnemers vragen me of ik dezelfde journey eerder heb gedaan vanwege hun gevoel dat de journeys helemaal nieuw waren. Niets verander ik in de training hoewel natuurlijk de instructies veranderen als ik betere woorden vind om de oefeningen die we doen te beschrijven. Deelnemers die de training nog eens doen krijgen zo veel meer inzicht en gaan dieper in hun eigen Inner Wereld. Zoals ik jullie allemaal heb aangemoedigd de oefeningen en ceremonies die ik jarenlang heb gedeeld steeds weer te herhalen. want de rijkdom van de ervaring en hoe diep je gaat is pas echt als het werk één met jou wordt. Als je steeds maar verder gaat en niet de oefeningen verdiept raak je alleen maar oppervlakkig het werk. Er is zo veel mogelijk als je er diep induiken en de zaadjes die geplant zijn koesteren.

In een journey die ik ten behoeve van deze column deed, werd mij verteld jullie aan te moedigen om te journeyen of mediteren en je voor te stellen dat je bovenop een berg of heuvel zit waar je over het landschap kan staren en laat je geest vrij reflecteren en dromen.

Terwijl je in de verte staart voel de briesjes of de wind je gezicht aaien. Ruik de geuren van de frisse lucht. Voel dat de lucht je boodschappen brengt van liefde en inspiratie. Voel dat je op de grond zit en voel de aarde. Zie de schoonheid van het landschap onder je. Voel de energie van de zon diep in je cellen doordringen. Proef de smaak van de lucht.

Terwijl je daar zit reflecteer over hoe je het werk bent geworden. Ik weet dat sommigen zijn nieuwe lezers van het Transmutatie Nieuws. En sommigen lezen deze column en komen samen met de collectieve energieën van de wereldwijde groep die we over de jaren heen gevormd hebben. Stel je voor duizenden mensen over de hele wereld die allemaal iedere maand deze column lezen en het werk op hun eigen wijze doen. Want de werkelijke kracht van de praktijk is het te veranderen en het je eigen te maken. Ervaar de vreugde in je hart als je je gesteund voelt en de kracht die we allemaal samen delen als we bezig zijn voor de planeet en al wat leeft in het levensweb.

Uitkijkend over de schoonheid om je heen voel je dankbaarheid dat je een lichaam, geest en emoties hebt dat met al je zintuigen het leven op deze grootse Aarde waardeert. Ja, er zijn veel uitdagingen. Maar als we samen werken in liefde, vreugde en steun kunnen we een andere golf berijden. En terwijl transities en initiaties blijven gebeuren zal je steeds geconfronteerd worden met de keuzes welke golf jij wenst te berijden. In de oude tijden en in traditionele culturen waren de onzichtbare en zichtbare wereld met elkaar verweven. Vandaag de dag is er een stevige deur tussen de werelden. het wordt tijd dat de sluier opgetrokken wordt en dat we weer een leven leiden in spirit met overal magie en schoonheid.

Als collectief worden we gevraagd een leven te leiden vol spirit, en het pad van spirit te bewandelen.

Dit zijn de zaadjes die ik jullie gegeven heb. Het is aan jullie ze te koesteren en ze te laten groeien door intentie, repetitie en toepassing.

Transmuteer en transformeer de energie achter je gedachten en je woorden dagelijks zodat je jezelf, anderen en het levensweb kan voeden met liefde en licht. Onthoud het verschil tussen een emotie te uiten versus de energie van de emotie te zenden.

Zegen jezelf en anderen met de woorden die je gebruikt.

Herformuleer je gedachten en dagdromen die niet tot het gewenste resultaat leiden.

Ga doe met je droom-oefeningen om al je zintuigen in te zetten de wereld te creëren voor jezelf en voor de Aarde waarin jij wilt leven. Leef vanuit de droom.

Blijf gefocust op je oefeningen terwijl je het resultaat ondergaat.

Werk aan het verstevigen van je lichaam en doe oefeningen die je moet doen om een zuiver, sterk en gezond vehikel te zijn dat hogere frequenties van licht en liefde kan vasthouden.

Blijf verbonden met de natuur, de seizoenen en de elementen aarde, lucht, water en vuur.

Kijk uit naar omens en tekens die zich dagelijks aan jou voordoen die voor begeleiding zorgen in jouw leven.

Wees dagelijks dankbaar voor je leven, de aarde, lucht, water en de zon die jou en al het leven onderhouden, en voor al die help-spirits die bij jou zijn. Vind een manier om gedurende de dag dank-oefeningen te doen. En open je hart om dankbaar te zijn voor wat het leven je brengt.

Herinner je de waarheid wie je bent, hetgeen goddelijk licht is. Doe je transfiguratie-oefeningen om jou goddelijk licht te absorberen en het licht in, door en over de aarde uit te stralen.

Projecteer kracht op anderen. Zie anderen in hun goddelijk licht en perfectie. Heb geen medelijden als\ zij door moeilijke tijden gaan. Heb medeleven maar huil niet met ze mee.

Zie schoonheid in alle dingen. Onze perceptie creëert onze werkelijkheid.

Ga door met een diep en rijk inner landschap en Inner Wereld te cultiveren.

Scheid niet je spirituele leven van je dagelijkse leven. Wordt het werk!

Ga door met je dagelijkse leven krachtig te maken door de shamanic manier van leven te leven.


In de Verenigde Staten is november Thanksgiving vieren. Eigenlijk zou iedere dag een dankdag moeten zijn. We moeten iedere morgen bij het wakker worden dank zeggen voor ons leven. En dan zouden we diep in ons hart moeten duiken en vanuit waardering voor alles en iedereen in het levensweb moeten vertellen waar we dankbaar voor zijn. Ik word altijd wakker en dank de spirit van het land waar ik woon, de helpende ouden van dat land en mijn eigen voorouders voor mijn leven. Ik dank Aarde, Lucht, Water en Vuur zoals de zon dat zij ons geven wat we nodig hebben om de floreren. Ik eer de natuurwezens die in alle elementen leven. En ik eer het verborgen volk dat naast ons voor de Aarde zorgt. Stel je voor de mogelijkheden als iedereen in de wereld dit dagelijks zou doen. Stel je voor hoe de het leven op deze Aarde zou veranderen.

Als zo’n groot collectief zich deze maand op het danken zou focussen kunnen we de kracht van liefde en licht voeden als we in zo’n energie meedoen.

We kunnen dit in onze volle maan ceremonie inbrengen. Het is volle maan op 25 november. Laten we een energie van liefde en licht opbouwen die een vibrerend weefsel van de werkelijkheid creëert met een nieuwe droom voor de Aarde en al wat leeft. Laten we ons licht, liefde en dankbaarheid stralen terwijl we een lichtweb in en over de Aarde weven.

Voor de nieuwe lezers van het Transmutatie Nieuws, zie op de homepage onder Een menselijk web van licht creëren’.

Ik ben enorm dankbaar voor ieder van jullie die het werk doen om een nieuwe droom voor al wat leeft te creëren. Hartelijk dank!

Transmutation News – October 2015 – Dutch

Transmutatie Nieuws oktober 2015

De laatste jaren heb ik vaak geschreven over hoe je mee te laten voeren op de golven van extreme veranderingen die we op onze planeet meemaken. Ik heb de uitdagingen genoemd die we op alle niveaus tegen komen. En ik heb ook geschreven over de oude spirituele lessen die we sinds het begin der tijden gebruiken om in de spirituele wereld ons helend- en transformatie-werk te doen en de huidige droom te veranderen.

Terwijl we een toename zien van geweld, natuurrampen, klimaatveranderingen, economische uitdagingen, zowel als persoonlijke gezondheidsproblemen, kan ik me voorstellen in wat voor mallemolen je vindt dat je bent terechtgekomen.

Ik weet zeker dat sommigen van jullie dagen meemaken waarop je het gevoel hebt dat het allemaal te ver gaat op deze planeet en in je eigen leven, en dat een gevoel van hopeloosheid je tegenhoudt om je dagelijkse spirituele werk te doen. En dan zijn er dagen dat je wakker wordt en dat je het universum met al z’n krachten duidelijk maakt dat je niet zal opgeven, en dat je binnen in je het vuur voelt branden om met alle praktijken door te gaan die een onzichtbare basis vormen om veranderingen in de fysieke wereld te creëren.

Het hoort bij de mallemolen van het leven. Ik weet dat ik in mijn eigen leven tegen enkele stevige transities aanloop. Er zijn dagen dat ik het op wil geven. Eigenlijk is opgeven geen optie. Maar opgeven wat ons ego denkt dat moet gebeuren is belangrijk. Want we moeten ons onderwerpen aan spirit en aan Moeder Natuur. Onze eigen spirit helpt ons door alle momenten van transities heen wanneer we het idee hebben dat er geen hoop meer is, en dat we geen effecten zien van al het werk dat we doen. We zijn een deel van Moeder Natuur en zij heeft haar eigen idee over het proces van sterven en wedergeboorte.

Ik merk in mijn eigen leven dat het belangrijk is te onderkennen hoe ik me voel, of ik nu bezig ben met mijn eigen uitdagingen of dat ik de vernietiging om me heen zie waarvoor mijn hart bloedt. Tegelijkertijd sta ik iedere dag op en ben present, me overgevend aan de intelligentie van Natuur en aan mijn inner-goddelijk licht.

En toch weet ik ook dat ik naar de Onderwereld geroepen word naar de plek van een nieuw niveau van shamanic initiatie. Ik ben geroepen naar het huis van de Duistere Moeder. Het is het moment voor mij om mijn inner-werk te doen in overgave, in vertrouwen en met geduld terwijl de alchemie lood in goud verandert.

Waarom zien we geen verandering terwijl er zoveel spiritueel werk wordt verricht, persoonlijk en als deel van het collectief? Wel, er gebeurt heel veel goeds. We horen iedere dag verhalen van miraculeuze veranderingen of heling voor een individu, een familie of een hele groep. Ik blijf dit soort verhalen verzamelen. Maar veranderingen vinden misschien voor jou niet plaats of in ieder geval in een zodanige omvang waardoor je je geïnspireerd voelt om met je werk door te gaan.

Velen vragen zich af waarom de wonderen niet voor ons persoonlijk of voor de omgeving, de stad of het land waar we wonen gebeuren. Daar is geen sluitend antwoord op. In de wereld van spirit bestaat alleen maar éénheid en licht, en rusten in het goddelijke. In de tastbare wereld bestaat donker en licht. En het donkere duistere verlangt van ons diep in de Onderwereld te duiken om initiaties in pijn, angst en verlies te ondergaan, om die delen van onszelf los te laten die ons tegenhouden ons goddelijk licht te laten schijnen. Zoals ik beschrijf in mijn boek Walking in Light: The Everyday Empowerment of Shamanic Life houdt dit proces in desintegratie, verlichting, herinnering, reconstructie en weer boven komen.

De journey van de initiate, geroepen naar de duistere diepten van de Onderwereld, is de kern van de opmerkelijke en transformerende mythen, legendes en verhalen die sinds het begin der tijden verteld worden, wanneer iemand het pad van desintegratie bewandelt en oprijst naar het levenslicht.

Wij hebben in onze cultuur niet zoiets dat ons het initiatie-ritueel doet begrijpen, dat de initiate na zijn/haar heldenreis verwelkomt. En eigenlijk is het iets dat we hard nodig hebben om de mensen te helpen alle veranderingen die in tijden van crisis en ziekte voorkomen, te doorstaan en te integreren.

Je begint je misschien wel af te vragen als dit alles toch een droom is, waarom die droom dan niet verandert terwijl we ons werk doen om een nieuwe werkelijkheid van het zichtbare naar het onzichtbare te weven. Ik geloof dat het stervensproces nog niet volledig is om de wedergeboorte al te laten gebeuren. Maar ik weet met heel mijn lijf en leden dat we een sterke basis bouwen én een werkelijkheid die schoonheid en gezondheid terug zal brengen in ons leven en dat van de planeet.

Daarvoor is nú een enorme hoeveelheid overgave, geloof en volharding nodig.

Als je één van de mensen bent die hoop verliezen, sta jezelf toe wat je op persoonlijk/ego niveau voelt. Treur om wat je verloor. Maar wordt toch iedere dag wakker en wees dankbaar voor jouw leven, voor aarde, water, lucht en vuur (de zon) die leven ondersteunen, voor alle prachtige natuur-wezens waarmee wij deze aarde delen, en voor de helpende spirits die op het onzichtbare niveau bezig zijn.

Ik heb zoveel oefeningen in het Transmutatie Nieuws en in mijn boeken gedeeld. Die oefeningen zijn eenvoudig. Zelfs al zou je maar één zo’n eenvoudige oefening iedere dag doen, helpt dat je woorden, gedachten en dagdromen veranderen van een gevoel van verslagenheid naar een gevoel van inspiratie, en dat zou al geweldig zijn. Slechts één oefening per dag helpt je op de been en verenigt je met duizenden die volhouden de droom te veranderen.

En als je persoonlijk getroffen bent door de levensfasen die je pijn en lijden bezorgen als de weg naar groei en transformatie, neem dan de tijd voor jezelf en ontdek je eigen inner-space en verblijf daar. Probeer niet verandering te forceren. Maar je zal je krachtiger voelen door simpel naar binnen te gaan en samen te zijn met je eigen echte zelf, je essentie, wat goddelijk licht en perfectie is. Want je bent meer dan de uiterlijkheden die je beïnvloeden. Je bent een wezen van goddelijk licht dat toevallig ook op mensenavontuur is en dat ervaringen ondergaat die tot groei leiden.


Jongstleden augustus presenteerde ik de Subtle Actvism Summit, gesponsord door Shift Network. Ik wil graag met jullie delen wat ik daar gezegd heb bij de opening, hopend dat dit inspirerend is voor jullie leven en werken.

Zo’n 20 jaar geleden werd voorspeld dat er een enorme aardbeving zou komen in Zuid Californië. Ik woonde toen in Santa Fe. Ik hoorde dat mensen geen vluchten uit Los Angeles meer konden krijgen omdat zo velen het gebied probeerden te ontvluchten.

Toen was er een kort bericht in de lokale krant van Santa Fe over een groep Tibetaanse monniken die naar Los Angeles vlogen en daar een plek uitzochten om te zitten bidden. Toen hen gevraagd werd waarom ze naar LA gekomen waren terwijl anderen juist vertrokken, antwoordden ze dat je in moeilijke tijden niet wegloopt. Je komt samen met de gemeenschap om te bidden en om kracht te geven aan het land, om zo te proberen het lot te veranderen.

Dit heeft me altijd aangegrepen. Want er gebeuren nu zo veel rare moeilijke dingen. En het is zo belangrijk onze energie te bundelen om verandering en transformatie voor elkaar te krijgen. En tegelijkertijd moeten we ons eigen op ons zelf gerichte werk blijven doen om ons over te geven aan de gevolgen. Én we moeten allerdaagse stappen blijven ondernemen om te voorkomen dat zulke voorvallen weer plaatsvinden.

Zó mixen en integreren we het spirituele, het emotionele/mentale en het fysieke met elkaar.

Mensen hebben altijd in gemeenschap geleefd. En dit zorgde voor een mate van verantwoordelijkheidsgevoel om acties te ondernemen, zich te gedragen, en te leven op een manier die bijdraagt aan het welzijn van de gemeenschap, de Aarde, het land waarop zij wonen, en op een gezonde manier te leven.

Hoe de maatschappij zich heeft ontwikkeld maakt mensen erg geïsoleerd. Mensen snakken naar een samenleving en dit is af te lezen aan hoeveel mensen workshops en conferenties bijwonen die hen het idee geven tot een gemeenschap te horen – groter dan de geïsoleerde wereld waarin ze leven.

En tegelijkertijd wanneer we samenkomen, moeten we diep in onszelf te raden gaan om de samenleving in z’n totaliteit eer te bewijzen en ons passend te gedragen om zo de kracht en vitaliteit van de gemeenschap te ondersteunen.

En hieraan toegevoegd weten we al duizenden jaren van shamanic praktijk, dat wanneer een gemeenschap van mensen hun gedachten, dagdromen, spirituele gebeden samenvoegen, heling exponentioneel verandert.


Het is weer volle maan op 27 oktober. Laten we onze spirituele energie samenvoegen en die volstoppen met onvoorwaardelijke liefde voor de Aarde en al wat leeft. Voel en ervaar hoe jouw eigen spirituele licht je vervult, en laat het stralen terwijl het samenvloeit met het goddelijk licht van onze gemeenschap binnen en over de hele Aarde.

Als je de Transmutatie nieuwsbrief voor het eerst leest kijk dan bij “Een menselijk web van licht creëren” voor de uitleg van onze volle maan ceremonie.

Laten we ons laten meevoeren op de golven van de verandering, wetend dat we zoveel persoonlijke spirituele kracht hebben om ons daar doorheen te helpen als ook de steun en liefde van mededogende spirits uit de onzichtbare wereld.

Copyright 2015 Sandra Ingerman. All rights reserved.
Vertaald naar het Nederlands Els de Graaff – van Meeteren

Transmutation News – September 2015 – Dutch

Transmutatie Nieuws September 2015

In de lente heb ik een foto van mezelf gepost terwijl ik aan het werk was op mijn oude computer, Blueberry. Op deze foto was ik, op Blueberry het boek Walking In Light aan het schrijven. Ik droeg mijn vaders ski muts en vingerloze handschoenen. Blueberry is sinds 2000 mijn schrijf partner. Ik heb 6 boeken op Blueberry geschreven, ontelbare artikelen, hoofdstukken voor boeken van andere schrijvers en veel jaren De Transmutatie Nieuws brief.

Blueberry en ik zijn in mei 2000 begonnen met onze samenwerking. Doordat ik uiteindelijk mijn apparaat moest upgraden eindigde het leven van Blueberry op 29 juli dit jaar. Het was een lange en mooie samenwerking. Ik ben één van die mensen die auto’s en computers als menselijk ziet. En je weet doordat je maandelijkse nieuwsbrieven leest dat ik het echt leuk vind om excentriek te zijn.

Ik wil nu even de tijd nemen om Blueberry te eren, die me geholpen heeft om een schat aan informatie te delen met mensen van over de wereld.

Ik schrijf al jaren over het moeiteloos laten stralen van ons goddelijke licht. Ik heb gebruik gemaakt van het metafoor dat de sterren in de lucht niet proberen te stralen. En dat ze geen nadruk leggen op waar ze stralen. Sterren stralen gewoon en schijnen hun licht overal over onze prachtige aarde. Het zelfde geldt voor de zon. De zon gebruikt geen kracht om licht en energie te stralen. De zon schijnt gewoon. En ik heb jullie aangemoedigd om je onder te dompelen in je eigen innerlijke ster- en zonlicht en om simpel een licht in de wereld te zijn.

Als we op deze manier werken, werken we me het vrouwelijke principe van zijn tegenover doen.

Wanneer we met het vrouwelijke principe van zijn, werken ervaren we de stilte van het leven en van de Bron. En dit is ook een plaats waar we onvoorwaardelijke en goddelijke liefde door ons heen kunnen ervaren.

Velen van ons spannen zich te veel in wanneer we liefde geven en ontvangen. Op een rationeel niveau begrijpen we dat liefde de krachtigste genezer is en dat we geboren zijn om liefde te geven en te ontvangen. Maar we kunnen van “lief hebben” zo’n ingewikkeld proces maken, zeker als ons ego zich er mee bemoeit.

Reflecteer je met de stroming van de zee. De getijden komen en gaan. De golven rollen naar de kust en trekken zich weer terug. Er is geen kracht inspanning. De staat van de stroom is een werkelijke staat van zijn. Zoals de golven bewegen zo vloeit de goddelijke liefde ook. We hoeven niet zoveel moeite te doen om onze liefde met anderen en met de Aarde te delen. We hoeven niet zoveel moeite te doen om liefde te krijgen. Liefde is een natuurlijke staat van zijn wat zonder inspanning stroomt, net zoals de golven van de oceaan.

Deze maand nodig ik je uit om een journey of meditatie te doen waar je de zee ervaart. Voel de zee en observeer de staat van zijn en de natuurlijke stroming. Journey of mediteer daarna en ga diep in je innerlijke wereld en voel dezelfde staat van deze stroming in jezelf. Plaats je handen op je hart en tap in de kracht van goddelijke liefde en laat het in en uit stromen. Absorbeer de liefde zoals ik je heb aangemoedigd om de goddelijke liefde te absorberen in je cellen. Neem het in elke cel op en vervolgens Ben je gewoon met de golven van onvoorwaardelijke en goddelijke liefde als het in je stroomt en vervolgens naar anderen en naar de wereld straalt.

Dus de kern van het helen van onszelf, anderen en de planeet, is door simpelweg de staat van liefde vast te houden. De godinnen en vrouwelijke energieën laten het toe om de golven van liefde en licht simpel weg te laten stromen. Er is geen kracht inspanning.

Wanneer je dit doet kan het natuurlijk gebeuren dat je word getriggerd door emotionele problemen. Door liefde in en uit te laten stromen zoals je ademhaalt kan het zijn dat je tijden naar boven haalt waar je je niet geliefd voelde of waar je je gekwetst voelde of waar je anderen gekwetst hebt. Dit is normaal. Doe je oefeningen om te eren wat je voelt terwijl je tegelijkertijd de energieën die schoongemaakt moeten worden, schoonmaakt en transmuteert. Als mens kan je je soms zo fragiel voelen. Maar op het moment dat we de kracht van de goddelijke liefde ervaren kunnen we een kracht, een sterkte en een manier van zijn voelen in de wereld waar de meeste alleen over kunnen dromen. Liefde en licht zijn is een deel van onze evolutie. De stilte van het goddelijke ervaren en toestaan wat stroomt uit deze staat van zijn, is een deel van onze evolutie om in staat te zijn om met de hogere frequenties te werken en vast houden, die persoonlijke en collectieve heling creëren.

Blijf geconcentreerd tijdens je oefeningen deze maand en observeer wat er voor je op komt en wat door jouw begint te stralen.

De volle maan is op 27 september. Er is die dag ook een totale maan eclips. 27 september was de verjaardag van mijn vader. Ik zal die dag dan de onvoorwaardelijke liefde die hij met mij deelde, eren. Bereid je voor om uit je dagelijkse gedachten, zorgen en activiteiten te stappen. Begin door een paar minuten diep adem te halen zodat je in een plaats van vrede, stilte en gecenterd bent. Reis diep je innerlijke wereld binnen in de stilte waar je je eigen sterren- of zonlicht en je innerlijke natuurlijke stroom van liefde vind. Stel je de golven van de oceaan voor die door je heen stromen en die liefde door jou in de wereld zetten. Laten we gezamenlijk als golven van licht en liefde zijn en een schitterend en exquise web van licht en liefde door en over de aarde heen weven.

Als je de Transmutatie nieuwsbrief voor het eerst leest kijk dan bij “Een menselijk web van licht creëren” voor de uitleg van onze volle maan ceremonie.

23 September is de equinox. Op het noordelijk halfrond komen we in de herfst en in het zuidelijke halfrond in de lente.

Toen ik een journey deed voor een ceremonie voor de equinox kreeg ik twee ceremonies door om met jullie te delen. Afhankelijk van waar je woont op het noordelijke of zuidelijk halfrond. Door te werken op de manier die ik heb gekregen eren we de beide cyclussen van de dood en het loslaten van wat wij en het collectief niet langer nodig hebben, als het eren van het proces van wedergeboorte en het verwelkomen in het nieuwe.

Als je op het noordelijk halfrond leeft is dit de tijd om elke beperkende staat van bewustzijn en oude wonden waar je klaar mee bent, los te laten. De aarde zal ze van je aannemen en het oude tot compost verwerken net zoals ze doet met de oude bladeren die de bomen en planten los laten tijdens de herfst. Tijdens het compost proces wordt er organisch materiaal gecreëerd wat de aarde voed, bevrucht en verzorgt om gezonde planten te creëren die tijdens het voorjaar weer omhoog komen.

Neem de tijd om in een diepe meditatieve staat te komen. Laat je zorgen los. Neem de tijd om je te concentreren op je spirituele oefening zodat je daadwerkelijk de onzichtbare gebieden, waar veranderingen mogelijk zijn, betreed. Zink diep in je innerlijke weten. Sta toe dat je psyche je laat zien wat voor jou op dit moment in je leven, nodig is om los te laten. Kijk naar de wonden uit het verleden en naar de staat van bewustzijn die je vast houden en je niet toestaan om volledig voorwaarts te gaan om nieuw dromen en een nieuw leven te creëren voor jezelf en de aarde.

Stel jezelf voor dat reist naar een prachtige plek in de natuur waar de grond rijk en vochtig is. Ruik de geuren en voel je voeten als op de aarde loopt. Merk op hoe fris de aarde voelt en ruikt. Je kan de geur proeven op je tong proeven. Kijk om je heen en neem de prachtige kleuren van alle natuurwezens om je heen in je op.

Ga een tijdje bij een boom zitten die je roept. Als je bij de boom zit stel je ademhaling en hartslag af op die van de boom en de aarde. Voel je eigen hartslag. Concentreer je op de wens om los te laten wat jou niet langer dient.

Wanneer je voelt dat je klaar bent, stel je dan voor dat je op de grond knielt en een gat in de aarde graaft. Je kan wat je los laat in de aarde blazen. Of je kan je voorstellen dat je de staten van je bewustzijn en de wonden uit het verleden verbrand.

Bedank de aarde dat ze alles wat nodig is om te composteren neemt en het transformeert in rijke aarde die een vruchtbare bodem biedt om nieuwe zaadjes van hoop, licht en liefde te planten.

Als je voelt dat je klaar bent met deze ceremonie kom dan terug in de kamer waar je bent en terug in je dagelijkse bewustzijn je voelt je licht en helder.

Je kan deze ceremonie ook in de natuur doen, terwijl je bovenstaande stappen volgt.

Terwijl onze gemeenschap op het noordelijk halfrond het oude loslaat, zullen de mensen op het zuidelijk halfrond nieuwe zaadjes planten met visies die vrij zijn van herinneringen aan oude wonden en belemmerende gedachten.

Werk op de manier zoals ik hierboven heb beschreven in een diepe meditatieve staat en reis naar een prachtige plaats in de natuur om je werk te doen. Je kan deze ceremonie ook buiten in je favoriete park of je favoriete plaats in de natuur doen.

Stel je de zaadjes voor die wil planten als je lente verwelkomt. Dit is een tijd om nieuw leven welkom te heten, in zowel de natuur als in onze eigen innerlijke wereld. Plant de zaadjes die je wilt voeden en zien groeien in je innerlijke tuin.

Nogmaals als je klaar bent bedank de aarde voor het accepteren en het laten groeien van je nieuwe zaadjes die je visies, gedachten en dagdromen van hoop, liefde en licht bevatten.

Keer terug als je klaar bent.

Samen komen we samen als een global community om de transitie van de dood en wedergeboorte te eren. Zij zijn allen een deel van één cyclus.

Ik wens jullie een gelukkige herfst en lente!

Transmutation News – August 2015 – Dutch

Transmutatie nieuws augustus 2015

In de loop van de jaren is transfiguratie één aspect van het werk waarin ik les geef en waar ik over schrijf. Wanneer we ons eigen goddelijke licht en het licht van de Bron ervaren komen we in een plaats van samenhorigheid en eenheid terecht. En zoals je weet zijn licht en liefde helende krachten die alle uitdagingen die we tegen komen, zowel op lichamelijk, emotioneel en spiritueel gebied, kunnen transformeren.

Ik heb je aangemoedigd om, op de manier die voor jou werkt, via sjamanistische reizen of via meditatie, je te helpen om op cellulair niveau te begrijpen wat onvoorwaardelijke liefde, eenheid en goddelijk licht is. Zodat je niet alleen maar van uit je hoofd werkt. Want totdat we deze staat ervaren als een deel van onszelf kan de macht van liefde en licht niet volledig door ons heen schijnen op een manier die echt heling bewerkstelligd.

Laatst werd ik tijden een reis meegenomen naar mijn innerlijke tuin. Ik heb je met oefeningen geleid om bij je zelf naar je innerlijke wereld te reizen om deze te ervaren en om je innerlijke landschap te ontwikkelen alsof je een prachtig gezonde tuin onderhoud. Ik heb je aangemoedigd om toegewijd te zijn aan de zaadjes die je hebt geplant via je gedachten, woorden en dagdromen die leiden naar je persoonlijke en naar de gezamenlijke droom die we allemaal naar het bestaan dromen.

In mijn reis werk ik geleid om me te verbinden met de hartslag van de aarde in mijn innerlijke tuin en met de hartslag van de aarde. Vervolgens werd ik aangemoedigd door mijn helpende spirit Isis om mijn werk te verdiepen. Ze erkende dat ik via mijn schrijven en lessen ik mensen uitnodig om hun hartslag met de hartslag van de aarde te verbinden.

Maar Isis vertelde me dat in mijn eigen leven en voor velen wie deze woorden horen of lezen er een neiging is om hier rationeel over te denken. Want het klinkt zo mooi een heling doormiddel van je hartslag met de hartslag van de aarde te verbinden. Maar om de heling en verbinding te laten gebeuren is het nodig dat het een ervaring word op cellulair niveau in plaats van een mentaal concept.

Isis vertelde verder dat wanneer ik mijn hartslag verbind met de hartslag van de aarde, ik dat wat oppervlakkig heb gedaan. Want ze legde uit dat omdat de Bron oneindig is, is de Aarde een oeroud wezen.

Men geloofd dat de aarde ongeveer 4.6 biljoen jaar oud is. Men geloofd ook dat het universum ongeveer 14 biljoen jaar oud is. In mijn reis instrueerde ze me om mijn hartslag te verbinden met de oer-hartslag van de aarde en niet gewoon met de hartslag van de aarde dat ik bedacht heb in de huidige tijd.

Ze ging verder door te zeggen dat wanneer ik/wij ons verbinden met de oer-hartslag van de aarde dat we dan echt onze verbinding met alles in het web van het leven kunnen ervaren dat ook verbonden is met de oer-energie en kracht dat de wil en wens tot leven uitstraalt. We kunnen ons verbinden met een energie die zo oud en sterk is die ons lichamelijk in contact brengt met onze oorspronkelijke wijsheid wat al lang weet hoe het ons in ons persoonlijke leven en door de veranderlijke tijden waarin we leven kan leiden.

En waar ik laatst al over heb geschreven, dat kunnen we stoppen met het stellen van vragen en we gewoon kunnen luisteren. Want deze oeroude kracht heeft een diepe wijsheid met ons te delen als we kiezen om er naar te luisteren. En al het leven op de aarde wordt begeleid door de deze oeroude kracht, in hoe we kunnen overleven.

Reis in augustus naar je innerlijke tuin/innerlijke landschap en ga door met het werk waar je mee bezig was om een diepere en rijkere innerlijke tuin te ontwikkelen. Als je de Transmutatie nieuwsbrief voor het eerst leest kan je klikken op “Huffington Post Links” en het artikel dat ik geschreven heb, “How to cultivate a rich inner garden”, lezen.

Inspecteer je innerlijke tuin en verzeker je ervan dat je doorgaat met je belofte om je bodem te verzorgen en dat je je bewust bent van de zaadjes die je geplant hebt door je gedachten, woorden en dagdromen. En als je wat tijd hebt doorgebracht in je innerlijke tuin, ga dan op de aarde liggen. En verbind je hartslag eerst met wat je voelt als de huidige hartslag van de aarde. Maar ga dieper. Vraag met intentie om je te verbinden met de oeroude hartslag die begon toen de aarde werd gevormd.

En wanneer je de verbinding voelt met de oer-hartslag van de aarde verbind je dan met jouw oer-hartslag. Want je bent verbonden met het leven sinds het begin van de tijd.

Voel de oer kwaliteit van het leven door jou en de aarde heen kloppen. Stel jezelf open en luister en voel de diepe wijsheid die met je gedeeld wordt.

Je bent uit de aarde geboren. Je bent verbonden aan en één met een levend organisme wat al 4,6 biljoen jaar oud is. Hoe veranderd dit jouw perspectief?

Dit proces is natuurlijk niet een reis of meditatie die je maar één keer doet. Dit is een oefening die je regelmatig herhaalt.

Je kan ook daadwerkelijk naar buiten gaan, op de aarde gaan liggen en het zelfde doen. Het is altijd heerlijk om op de aarde te liggen en je volledig te verbinden met haar hartslag en heling. Maar ga voorbij de huidige tijd en verbind je volledig met de oeroude hartslag van de aarde.

Merk hoe je je anders voelt en hoe je veranderd als je dit doet. En ga door met luisteren naar boodschappen die via al je zintuigen komen om je te helpen gidsen in je leven om in deze tijd in dienst te staan van de planeet.

29 augustus is het volle maan. Transfigureer en ervaar eenheid met de Bron en je goddelijke licht. Omdat je ook een lichaam bent verbind je hartslag met de oer-hartslag van de aarde. En laten we samen in liefde voor het leven en schijn onvoorwaardelijke liefde en licht door de aarde om het licht van de planeet en al het leven te voeden. Doe dit terwijl je één wordt met de oudheid van de aarde.

Als je de Transmutatie nieuwsbrief voor het eerst leest kijk dan bij “Een menselijk web van licht creëren” voor de uitleg van onze volle maan ceremonie.

Een update over de inspirerende verhalen.

Zoals de meeste van jullie weten heb ik vorige winter lezers van het Transmutatie nieuws gevraagd om inspirerende verhalen te delen, over hoe de oefeningen die ik in de maandelijkse nieuwsbrief met jullie deel hun leven heeft veranderd. Ieder maand heb ik één of twee verhalen in de nieuwsbrief gezet.

Ik heb nog een paar verhalen die ik in de Transmutatie nieuwsbrief kan zetten. Sommige van deze verhalen zijn erg persoonlijk en kan ik niet in de nieuwsbrief zetten. Sommige verhalen zijn erg lang en moeten ingekort worden.

Ik probeer mijn werkdruk wat te verlagen dus ik wacht even met de verhalen in te korten. Maar ik zal in de komende nieuwsbrieven nog wat verhalen met jullie delen.

Ik wil degene die hun verhalen afgelopen winter hebben opgestuurd, bedanken. Ik weet dat het tijd kost om ze op te schrijven en ik waardeer dit zeer.

Transmutation News – July 2015 – Dutch

Transmutatie Nieuws juli 2015

Ik ben net terug van een geweldig avontuur in Schotland. Ik voel me zo gelaafd door de training die ik daar gaf, de fantastische groep waarmee ik werkte, en het land.

We worden echt gekoesterd en gelaafd door in gemeenschap te werken. Wanneer ik met een groep ofwel in fysieke ofwel in de virtuele sferen middels teleconferentie werk, voel ik me zo geïnspireerd, gevoed en gelaafd en vervuld van hoop.

Mijn man Woods vertelde me over een artikel dat hij las over sommige mannen en vrouwen die terug komen uit een oorlog. Wat sommigen het moeilijkst vonden van het thuiskomen en wat vaak PTSS veroorzaakte was de gemeenschap verlaten van de soldaten met wie ze zo’n diepe band hadden opgebouwd. De mate van saamhorigheid ne terugkomen in gevoel van geïsoleerd zijn, veroorzaakt zulke diepe emotionele problemen.

Met alles wat er om ons heen gebeurt in de wereld van vandaag moeten we wel saamhorigheid creëren. Het is steeds de lokale gemeenschap die opstaat om te helpen huizen en bedrijven na een ramp te herbouwen. Het zijn de mensen die in lokale gemeenschappen samenkomen om elkaar te helpen in moeilijke tijden.

Natuurlijk moeten we ons afvragen waarom we moeten wachten op een ramp om diepe saamhorigheid in de gemeenschap te creëren. Het is tijd voor ons allemaal om op ieder niveau in onze gemeenschap voeding/koestering met elkaar te delen. En de afgelopen jaren heb ik jullie aangemoedigd wat van jullie spiritueel werk in jullie gemeenschap te brengen. Want het spirituele werk dat we met elkaar hebben gedaan overstijgt de verschillende religies. De spirituele oefeningen die wij doen raakt hart en ziel van iedereen en gaat woorden en concepten te boven.

Terwijl ik in Schotland was, had ik tijd om na te denken over een paar zaken die ik graag in deze column wilde delen. Zoals je weet moedig ik ons allemaal steeds aan gefocust te blijven. Focus is zo belangrijk van wat ik doceer.\Maar zoals alles in het leven is het belangrijk balans te vinden in ieder principe en iedere praktijk waarmee we werken.

Woods en ik hadden een geweldige dag met het beklimmen van Ben Nevis, de hoogste berg in Groot Brittannië. Iedere dag in Schotland hadden we regen en was het koud. Ik hou wel van regen en kou dus ik was verrukt van dit weer. Maar deze ene dag hadden we zo’n heerlijk zonnige dag en ook voor mij was dit een perfecte wandeldag.

We klommen langzaam zigzaggend de Ben Nevis op zonder speciaal doel voor ogen. Dit is zo’n berg die populair is om het bergbeklimmen. En er lag sneeuw en ijs op de top en dus was het een lastige klim. Terwijl wij langzaam omhoog liepen kwamen we groepjes mensen tegen die van de top afdaalden. Sommigen daalden af met een brede glimlach en een lichte stap. Maar de meesten mensen die we tegen kwamen, zagen er miserabel uit. Ja, ze hadden de top gehaald maar hadden er geen plezier in.

Ik begon verder na te denken over focus. Want iedere keer dat we het levenspad bewandelen en ons spiritueel werk blijven doen, moeten we gefocust blijven. Maar als het focussen op een eindbestemming ons uitput en ons het plezier in het leven ontneemt, is een onbalans ontstaan. En als er onbalans is kan zich een ziekte manifesteren.

Dit kan ook het geval zijn voor hoe we onze spirituele reis aanpakken. Want het sleutelbegrip voor succesvolle spirituele praktijk is gefocust blijven. Maar als je op je tanden bijt en de reis forceert, dan is het duidelijk dat je een stap terug moet doen en wat je doet onder ogen zien.

Want we moeten balans vinden tussen focus en ontspannen zijn. Dit is een sleutel voor ons allemaal.

Gedurende de maand juli is het misschien goed wat tijd te nemen en na te gaan waar je ‘te hard’ je best doet met je spiritueel werk en te bezien waar je focus moet houden zonder jezelf naar een doel te forceren.

Ik nam ook wat tijd om me te bezinnen op wat volgens mij de focus op mijn werk was. En ik heb me gerealiseerd dat met alle boeken die ik sinds Soul Retrieval: Mending the Fragmented Self heb geschreven en de CD-programma’s die ik heb gemaakt, ik mensen heb gedoceerd over spiritueel zelfvertrouwen, geleerd spiritueel op zichzelf aangewezen te zijn.

Velen van ons willen dat anderen het werk voor ons doen. Maar als je in alle eerlijkheid kan vertrouwen op de kracht van je eigen spirituele praktijk, floreer je en leer je hoe het leven te creëren dat je graag wilt leiden.

Spiritueel zelfvertrouwen is iets dat naar mij overtuiging ons allemaal zal helpen in deze veranderende tijden te gedijen.

Misschien wil je ook wat tijd nemen om na te gaan hoezeer je jouw eigen spirituele praktijk vertrouwt en hoezeer je bouwt op jouw eigen innerwijsheid als ook op de hulp van jouw helpspirits.

Oh ja, we hebben allemaal momenten waar we om de hulp van anderen vragen. Maar de sleutel om te floreren in het leven is op je eigen spirituele werk en leiding vertrouwen.

Het is volle maan op 2 juli én op 31 juli. Een ‘Blue Moon’ maand (blue moon = een extra volle maan in bv een maand). Laten we samen als een virtuele verbonden gemeenschap elkaar in liefde en ondersteuning vasthouden. bereid je voor door af te stappen van je dagelijkse beslommeringen. Laten we in onszelf gaan naar ons innerlijk sterrenlicht, innerlijk zonnelicht, ons goddelijk licht en laat het stralen. Laat de stralen van ons collectieve licht de planeet omarmen en al wat leeft in liefde.

Ben je nieuw bij Transmutatie Nieuws, kijk dan op de website naar “Creating a Human Web of Light” (Een menselijk web van licht creëren) voor instructies betreffende onze volle maan ceremonie.


Een inspirerend verhaal van Eva die in Oostenrijk woont (Eva Ruprechtsberger is een geweldig shamanic en Medicine-for-the-Earth docent):

“Hoe Medicine for the Earth mijn leven veranderde:

Toen ik mijn eerste Medicine for the Earth workshop volgde was mijn leven nog in verwarring. Mijn kind had net een hartoperatie ondergaan en ik was in opstand tegen mezelf, mijn leven, mijn kind dat zoveel pijn moest lijden, mijn werk dat ik voor de tweede keer kwijtraakte, en mijn vele relaties die allemaal stukliepen. Ik probeerde richting te vinden, hulp, heling, hoop en betekenis. In mijn oude kapotte leven was ik een dogmatische empirische wetenschapper, een intellectueel en psychometrisch researcher, edoch niets van wat ik ooit geleerd heb leek me te helpen. Enkele heel vreemde coïncidenties en zoeken naar “rare zaken” brachten me bij shamanisme, Sandra’s boeken, haar workshops en uiteindelijk de Medicine for the Earth workshop in Oostenrijk, dichtbij Salzburg waar ik woon.

We deden de water ceremonie en transfigureerden bij een watermonster met een pH van 11,5. We transfigureerden en de pH daalde naar 10,5. De groep (zo’n 70 personen) vroeg of we het nog een keer konden doen, En we deden het, En de pH daalde naar bijna normaal. Ik kon mijn tranen niet inhouden en ik zal dat moment nooit vergeten. Er gebeurde iets, een wonder vond plaats op een fysiek niveau en ik was erbij; en alle hoop en verwachtingen van mijn kinderjaren en later schoten in mijn gedachten toen ik probeerde hoopvol te blijven op persoonlijk en globaal vlak tegelijk. Ik was deelgenoot van een wonder en het gebeurde pal voor mijn ogen NU met water uit mijn omgeving, met een docent die van verre kwam om me te laten zien dat het onmogelijke mogelijk is in verbinding met de schepping, het licht in mijzelf, het licht dat we delen. Op dat moment besloot ik met heel mijn hart ooit een Medicine for the Earth docent te worden omdat ik wist dat deze wijsheid de wereld zal veranderen.

Als vrouw, moeder, wetenschapper, politiek en sociaal vrijwilliger onderging ik op dat moment een fundamentele verandering. Deze ervaring betekende dat ik nooit meer … opgeven … hoop verliezen … beperkingen leggen op de zaken waarvan ik dacht dat ze onmogelijk waren: veranderingen in milieu, sociaal, persoonlijk, fysiek …. Ik hoop dat ik altijd in staat zal zijn het licht te vinden zelfs in de duisternis en het met anderen delen. Ik hoop dat ik altijd behulpzaam zal zijn in mijn gemeenschap en een bron van inspiratie voor anderen. Ik hoop dat ik altijd een dankbare moeder zal zijn voor mijn prachtige dochter. Ik hoop dat ik een goede voorouder zal zijn voor mijn nageslacht.

Ik vroeg of ik een slokje van het water mocht drinken zodat ik dit moment mijn hele leven in mijn cellen kan meedragen, idioot ik weet het, maar ik twijfelde aan mezelf, misschien kan ik morgen iets bedenken om het wonder te vernietigen. Ik mocht mijn vinger in het water dopen dat zonet nog een gat in het tapijt kon branden (met pH 11,5) en deed een druppel in mijn mond. Het smaakte naar een schoonmaakmiddel, maar het brandde me niet.

Nu ben ik al een aantal jaren trainer Medicine for the Earth en mijn leerproces stopt nooit. Ik gebruik geen gif meer om spiritualiteit te bewijzen, maar ik gebruik nog steeds aquarium strips om sommige parameters in het watermonster te meten vóór en na de transfiguratie ceremonie. Mijn studenten weten dat ik mijn wetenschappelijke achtergrond niet kan loslaten en zij lachen erom. Toch zien we heel vaak, bijna altijd verschillen in de diverse parameters. Het watermonster in de zaal verandert en het monster dat ik verborgen heb niet.

Op een dag dacht ik aan het trans-Atlantische experiment met een plant van Mark Dammer, en ik zei tegen mezelf: wat raar dat een plant trans-Atlantisch reageert en mijn watermonster dat ik in de garage om de hoek verborg niet. Onlogisch! (Noot van Sandra: zie voor wat Eva bedoelt de homepage “Remote Experiment with a Plant in Scotland” onder GDV Camera).

Ik besprak deze gedachte met mijn cirkel en … vanaf dat moment veranderde het verborgen watermonster ook, of erger, het monster buiten veranderde wel en het monster binnen niet. Mijn groepen waren meer en meer geamuseerd over mijn pogingen om ‘water’ te begrijpen en tegelijk te leren hoe ermee te versmelten. Ik ‘meet’ nog steeds, en ik doe het voor mijn plezier, boeiend te zien hoe de water spirit met mij speelt. Maar nu bidden we voor de watermonsters die ik bij me draag, bijvoorbeeld van de Ganges, Lake Atitian, Bad River, Rio Grande enzovoort, tot ik iemand vind die de monsters terugbrengt naar waar ze vandaan kwamen, wetend dat onze gebeden in onze cirkels in mijn kleine land midden in Europa ook kan bijdragen al wat leeft te dienen. En ik wijd iedere stap, iedere ademteug die ik neem aan mijn kind, dat gezond en wijs is in tegenstelling tot de prognoses van 17 jaar geleden. Altijd als ik water drink of het aanraak probeer ik me ervan bewust te zijn wat het me leerde over wonderen en daar dankbaar voor te zijn.”

Transmutation News – June 2015 – Dutch

Transmutatie Nieuws juni 2015

Ik schreef het mei-nummer vóór de aardbeving in Nepal en de oproer in Baltimore. Ik vertrouw erop dat jullie je spirituele werk hebt kunnen uitvoeren en licht hebt kunnen stralen naar de plaatsen en mensen en de natuur die zo geleden hebben. Het is zo belangrijk om ons op ons spiritueel werk te blijven focussen.

Het is zo makkelijk om medelijden te hebben als we mensen in moeilijke situaties zien terechtkomen. En de sleutel van ons werk is kracht te projecteren in plaats van zwakte en medelijden. En ook moeten we onze perceptie wijzigen om alle getroffenen in hun eigen licht te kunnen zien. Dit is de sleutel naar veranderend bewustzijn en naar werkelijke echte heling.

Ook is het belangrijk ons te realiseren dat overal ter wereld mensen en levende wezens in moeilijke tijden zitten. Je hoort niet alle verhalen in de media. We leven in een tijd waarin de structuur van onze wereld uiteen valt. Mensen reageren op elkaar, op al het leven en op de Aarde met gebrek aan eergevoel en respect, aan snappen dat leven kostbaar is en dat alle levende wezens bijdragen aan de gezondheid van het levensweb.

We zullen steeds uitdagingen gaan zien terwijl het leven zoals we het kennen oplost en uiteenrafelt. Maar voor ons is de sleutel de hoop niet te verliezen en te blijven werken in spiritualiteit om ons bewustzijn te verhogen en het bewustzijn van de mensen in onze gemeenschap te verhogen. We moeten steeds kijken door de ogen van Spirit in plaats van door de ogen van het ego dat alleen maar lijden en doemdenken ziet. Er is zoveel dat buiten wat we kunnen zien met onze eigen ogen gebeurt. En door te focussen op ons spiritueel werk zullen we leren een nieuw perspectief te zien dat ons zal inspireren te weten dat alles mogelijk is.

Vorige maand was ik in de gelegenheid samen te smelten met Isis om wijsheid en heling te delen met een groep waarmee ik werkte.

Er waren een paar boodschappen die Isis deelde die niet uitsluitend voor deze groep waren en die ik graag met jullie wil delen.

Isis drong er sterk op aan dat iedere keer dat je geprikkeld wordt door iets wat in de wereld of in jouw eigen leven gebeurt, je in jezelf komt en bij jezelf herhaalt: “ik hou van jou”. Hoe meer je liefde voor jezelf laat zien hoe meer de wereld om je heen zal veranderen.

Een van de leringen die Isis met mij deelde was dat de mensheid getracht heeft de natuur te controleren, te manipuleren en begrenzen. Ze vertelde dat als wij vragen hoe we kunnen helpen, deze vragen eigenlijk een vorm van controle zijn. Want Isis zegt dat deze vragen leiden tot gestructureerde antwoorden: de manier waarop we vragen lijkt wel een vorm van controle welk antwoord moet volgen. Ik weet dat het hard te bevatten is voor sommigen hoe dan vragen hoe je kan helpen eigenlijk een vorm van controle is. Het is heel subtiel. Maar interessant genoeg om er over na te denken.

Isis vertelde dat het tijd is om te stoppen met vragen te stellen in je journeys en meditaties. Maar het is tijd om intens te luisteren en “te zijn” zodat je echt kan horen wat de Aarde te zeggen heeft. Want wij formuleren onze vragen waar wij een antwoord op willen in plaats van werkelijk te luisteren naar wat je helpende spirits en de Aarde te delen hebben.

En Isis herinnerde ons er ook aan dat we geen nieuwe gezonde structuren kunnen maken uit verbrokkelende structuren. Ze zei dat we terug moeten gaan naar de wereld van vormloosheid om nieuwe vormen te creëren die het leven op een gezonde manier ondersteunen. Dat betekent dat we in ons voortdurend droomwerk verder moeten gaan dan de wereld van bestaande vormen en dat we nieuwe vormen en wijzen van leven en bestaan tot ‘zijn’ moeten dromen.

Neem a.u.b. de tijd deze maand om je op deze wijsheid van Isis te concentreren. Dit is het moment om ons werk een stap hoger te brengen en ver buiten onze beperkingen reiken die we op ons spiritueel werk leggen en op de mogelijkheden voor positieve groei en verandering wat voor onze planeet kan en zal gebeuren. Wij zijn medewerkers van de Aarde en de helpende spirits. Al wat we moeten doen is slechts ons open te stellen voor nieuwe vormen van perceptie en nieuwe manieren van doen.

Op 2 juni as is het volle maan. De volle maan bekrachtigt onze kunst om een mooie droom voor al het leven tot zijn te brengen. We moeten echt ons werk naar een hoger niveau tillen. Laat de volle maan al jouw spirituele werken versterken.

Laten we samen als wereldwijde gemeenschap een menselijk lichtweb creëren. Bereid je voor zodat je een holle pijp kan zijn voor spirit. Journey naar binnen naar wie je werkelijk bent en dat is spirit. Jij bent een stralend en goddelijk licht. Wees een licht in deze wereld. Zie de planeet en al wat leeft als licht en in diens goddelijke volmaaktheid. Laten we ons innerlijk licht, ons eigen sterrenschijnsel, ons eigen innerlijk zonlicht samenvoegen terwijl we een lichtweb weven in en over de gehele Aarde.

Voor de nieuwe lezers van Transmutatie Nieuws verwijs ik naar de homepage voor “Creating A Human Web of Light”


En opnieuw rollen we door naar een nieuw seizoen. Op 21 juni vieren we bij ons de zomersolstice. Zomer op het noordelijk halfrond, winter op het zuidelijk halfrond. De start van een nieuwe cyclus in de natuur en in ons leven.

Met de verandering van de seizoenen laat de Aarde ons weten hoe onze interne cyclus in harmonie te brengen met de veranderingen. Dit is een bijzondere tijd om de lessen van Isis in ons leven te integreren. Neem wat tijd gewoon om even in de elementen te zijn. Ga op de aarde liggen of zet je voeten erop neer. Luister naar de wind. Voel je één met het water. Neem de kracht van de zon in je op. Gewoon zijn, en laat je lichaam harmoniseren met de natuur. Je bent niet verbonden met de natuur. Je bént natuur. Vraag de aarde niet wat ze nodig heeft, luister alleen maar naar wat de Aarde jou wil vertellen.

En zoals Isis ons ook voorhield, kunnen we geen nieuwe vormen maken uit afgedankte vormen. Om ons droomwerk krachtig te maken moeten we terug gaan naar de vormloosheid, en door het inschakelen van al onze zintuigen kunnen we beginnen nieuwe vormen te creëren en nieuwe dromen tot ‘zijn’ wekken. Doe je werk. In shamanic culturen is het de verantwoordelijkheid van iedereen om een mooie droom voor al het leven te dromen. Wees een dromer!

Droom een mooie droom voor jezelf, voor al wat leeft en voor de Aarde in deze machtige tijd dat we de solstice vieren.

Laten we allemaal samen elkaar een mooi en vrolijk zomersolstice wensen.


Inspirerende Verhalen:

Kevin deelde dit mooie verhaal met ons:

“Geven en ontvangen is een deel van mijn dagelijks bestaan hoewel ik soms mezelf vergeet. Met als gevolg dat mijn dag negatief wordt. Wat ik dan nodig heb om de dag weer positief te maken is een lange wandeling met mijn hond. Terwijl ik de natuur en de dieren in de natuur observeer ontvang ik een rijkdom aan verlichting. Moge uw dag één van licht zijn.”

En deze mooie vertelling deelt Sylvia met ons:

“Ik heb altijd van de natuur gehouden. Misschien omdat ik gaan vissen als klein meisje met mijn vader in de bergen van west Maryland, verblijven in een houten hut in de bossen of roeien op het meer zo heerlijk vond. De natuur brengt me in evenwicht en is één van mijn leermeesters.

De laatste twee jaren ging alles op de schop, hoe en waaraan besteed ik mijn tijd en wat is echt waar. Op een zeker moment nam ik mijn camera ter hand en begon alles te fotograferen wat voor mijn lens kwam als ik buiten in de natuur was. Dit was pure verbintenis voor mij – een kans om met spirit te verbinden en alleen maar waarnemen terwijl ik de elementen van de natuur onderging – de wind, de zon, de patronen op de aarde en op het water. Alleen maar spirit en ik, niets meer.

Ik placht de steeds veranderende schoonheid van zonsopgang en -ondergang ademloos te bekijken. Al gauw kwam ik erachter dat spirit me overstelpte met cadeautjes: wolken die tot voorwerpen en plaatjes vervormen, de zon en de wolken die me iedere dag hun artistieke interpretatie laten zien met zonnestralen van soms honderden kilometers lang. Deze verbintenis was echt en het interessante is dat steeds als ik dacht te weten hoe de lucht er uit zou zien bij zonsopgang of -ondergang, had ik het mis! Mij werd geleerd in het nu te zijn en dankzij de schoonheid van zonsopkomsten en -ondergangen is mijn waardering voor de schoonheid der dingen toegenomen.

Deze verbintenis met de natuur is mijn meest gekoesterde spirituele praktijk geworden en mijn foto’s lijken anders geworden te zijn, alsof spirit de artiest is die een schilderij voor mijn lens tovert. Deze tijd is het begin geworden van de dag vol nieuwe mogelijkheden en een dank-je-wel voor het volbrengen van weer een dag. Soms voel ik me ondergedompeld in de schoonheid van het natuurlijk licht en voel ik me als een zeer welkome gast wanneer ik zo waardeer wat de natuur me voorschotelt. Een verbintenis die steeds dieper wordt en die opweegt tegen de negativiteit waar we mee doodgegooid worden.”

Transmutation News – May 2015 – Dutch

Transmutatie Nieuwsbrief Mei 2015

We kennen allemaal de kracht van spiritueel werk. En we hoeven echt geen bewijs van de kracht. Alleen het feit al dat het sjamanisme tienduizenden jaren overleeft heeft zegt genoeg. De kracht van de heling houd het werk levend en bloeiend.

Aangezien er een heropleving van sjamanisme is in het Westen zijn er veel mensen die geïnteresseerd zijn in het verkennen van sjamanistische werk. Ze vinden dat het leren over de resultaten van het werk hen helpt om zich open te stellen voor de onzichtbare werelden. Zoals we weten sluiten de meeste mensen in de Westerse wereld, de deuren naar de onzichtbare werelden waar we nog mee verbonden waren als kind. Omdat mensen vandaag de dag op zoek zijn naar de zin van het leven en op zoek zijn naar manieren om hun gezondheid en welzijn te verbeteren, staan mensen meer open om te werken met levenswijze van het sjamanisme. Maar velen zijn nog steeds nerveus over deze levenswijze omdat ze zo gewend zijn om te geloven dat de wereld van de helpende spirits niet bestaat. We zijn zo gehersenspoeld om al onze energie te focussen op de tastbare wereld en de regels van de maatschappij te volgen. Het is verdrietig omdat we de maatschappij sterker kunnen maken door mensen te helpen hun spirituele bescherming aan te boren en het collectieve geheel sterker te maken. Het goede nieuws is dat mensen nu wakker worden en dit beginnen te begrijpen.

Sinds ik ben begonnen in les geven van Medicine for the Earth heb ik verschillende experimenten geleid met mijn groepen om te laten zien hoe krachtig de transfiguratie oefening is op zowel persoonlijk vlak als voor de planeet. Ik schreef over onze eerste experimenten in Medicine for the Earth: How to Transform Personal and Environmental Toxins. In onze eerste experimenten hebben we gewerkt met ammonium hydroxide in gedeodoriseerd water en gekeken hoe de pH waarde veranderde.

Daarna zijn we met de GDV camera, die gemaakt is door Konstantin Korotkov, gaan werken. De GDV camera neemt de stimulatie van fotonen en elektronen emissie van mensen of objecten op die in de lens van de camera staan. De software kan de data manipuleren om de chakra’s en het auraveld van de mensen en energieën van de objecten te laten zien. Het laat de energie van mensen en objecten zien.

Sylvia Edwards gebruikt de GDV camera om de resultaten te meten van het transfiguratie werk wat we tijdens mijn workshops doen. We hebben ontelbare wonderbaarlijke healings in deze workshops! En tegelijkertijd is het een geweldig manier om mensen de kracht van dit werk te laten zien doormiddel van foto’s die voor en na het werk worden genomen.

Nog even ter herinnering tijdens het transfiguratie werk wordt er geen healing energie gestuurd. Wij als de beoefenaars transfigureren in ons goddelijke licht – wie we zijn voorbij ons lichaam en huid. En we zien iedereen en alle objecten waar we ons op focussen in hun goddelijke licht en volmaaktheid.

Bij het transfiguratie werk wordt gebruik gemaakt van het vrouwelijke principe; wat we creëren veranderd door onze aanwezigheid, en wie we worden tegenover wat we doen.

Tijdens een teleconferentie sessie waar ik les gaf voor the Shift Network, besloot ik om samen met Sylvia een experiment op afstand te ontwerpen waar bij we transfiguratie zouden gaan gebruiken.

Sylvia huurde een kamer in Boulder, Colorado. Ze gebruikte de GDV camera om het auraveld van de vrijwilligers te meten die naar het hotel kwamen. Tevens kocht ze in een winkel verschillende etenswaren. Sommige etenswaren die ze had gekocht bevatten waarschijnlijk GMO.

Vervolgens begonnen honderden deelnemers van over de hele wereld in mijn teleconferentie cursus met de transfiguratie oefening. Ze focuste zich ook op alle mensen en substanties die in de hotel kamer waren, in hun goddelijke licht. De groep had de naam van het hotel, het adres en het kamer nummer.

Sylvia luisterde via de koptelefoon mee terwijl ik de groep begeleide in de transfiguratie ceremonie. Niemand van de vrijwilligers in de groep wist wat er gebeurde in de ceremonie. Er was hun alleen verteld om licht te absorberen. Sylvia nam foto’s van de mensen en substanties die in de hotelkamer waren, voor en na de ceremonie.

Om het verslag te lezen en de ongelofelijke foto’s te zien klik hier:

https://www.sandraingerman.com/gdvcameraresults.html

gdv photo may 2015 1800x1200

Klik vervolgens op “Remote Transfiguration Experiment Report”. Je kan daar nog meer prachtige foto’s zien van andere workshops.

Het was geweldig om met een internationale groep op afstand te werken. Het heeft ons allemaal enorm geïnspireerd en hopelijk inspireert het jullie met milieuzaken te werken en dat je dan gebruik maakt van de transfiguratie oefening.

lyn Roberts en ik hebben een boek geschreven dat op 2 mei gelanceerd wordt. Het is echt een prachtig boek en de voorverkoop gaat erg goed. Het boek heet; Speaking with Nature: Awakening to the Deep Wisdom of the Earth.

Eén van de dingen waar we het over hebben is hoe velen van ons zich richten op de natuur wezens die populair zijn in de Westerse wereld. We hebben het over bomen, planten, adelaars, haviken, beren, dolfijnen, walvissen, olifanten enz. En natuurlijk vinden we de dieren geweldig die door iedereen herkent worden.

Maar er zijn zoveel meer natuur wezens die een bijdrage leveren aan de gezondheid en de levensvatbaarheid van het levensweb waar we het niet over hebben in onze gesprekken over de natuur – plankton, microben, slakken, regenwormen, naaktslakken, enz.

Het lijkt me deze maand een goed idee dat we ons bewuster worden van alle wezens in het levensweb. Dat houd in de wezens waar we het vaak over hebben in onze gemeenschappen maar ook de wezens waar het zelden over hebben, maar die een wezenlijk bijdrage hebben in de voortgang en gezondheid van al het leven. Denk na over een natuur wezen waar niet vaak over gepraat wordt in de maatschappij. Maak er verbinding mee via een reis of meditatie en kijk hoe het bijdraagt aan de gezondheid en het welzijn van het levensweb. Hou een korte ceremonie om dit levende wezen te eren.

Hieronder is een fragment uit Speaking with Nature om je wat inspiratie te geven.


Fragment uit Speaking with Nature

Hoofdstuk 6
Banaan slak en Aardworm
Banaan slak
Llyn

Verbeeld je dat je wandelt op een mossig pad in een nat bos Je ademt de frisse geurige lucht in die vol zuurstof en negatieve ionen is. Het is lente in het regenwoud. Alles is groen en bloeiend.

Het blijkt dat je niet alleen bent op het groene natte pad. Er beweegt zo langzaam, dat je het bijna niet ziet bewegen, een klein slakachtig beestje zonder huis. Van de ontelbare natuur wezens woon ik in de Hoh River Valley, de Banaan Slak is een vruchtbaar en intrigerend wezen.

Waarom worden Banaan Slakken, Banaan Slakken genoemd? De huid van de Banaan Slak is geel met bruine vlekjes, zoals de schil van een rijpe banaan….

Zacht, vlezig en kwetsbaar, de Banaan Slak heeft geen beschermend huisje zoals zijn neef.

Spiegelt slak onze onderbuik?

De godin weet dat er kracht zit in kwetsbaar zijn. Laat dit kleine wezen ons zien dat we voor ons zelf kunnen staan omdat het ons wijst op delen van onszelf die we ontkennen of verbergen? Het sensuele, gevoelige aspect van het heilige vrouwelijke is nog steeds iets dat velen van ons verbergen en ook waar we ons voor verstoppen….

Hoe kunnen we het medicijn van Banaan Slak eren, door weer aards te zijn? Een manier is om het te leren van kinderen die het heerlijk vinden om in het gras te liggen en te kijken naar de wolken en de sterren, die door zomerse plassen rennen met modder geplakt tussen hun tenen. De simpele, sensuele ontdekkingen die gezonde jongeren bezighoud, signaleren een hart verbinding met je lichaam en de Aarde. Deze kinderen zijn verbonden….

Lichaam en geest zijn onafscheidelijk. We zijn ook één met het lichaam van onze planeet. Verbonden zijn is aangeboren. Het is wie we zijn en hoe we ons zelf en wereld kennen. Banaan Slak suggereert dat we weer in contact komen met elkaar en met de aarde.

Banaan Slakken zijn van levensbelang voor de afbraak van planten en het verspreiden van zaden en sporen over de bosbodem. Ze zijn ook verbazingwekkend gevoelig. Kom je boos naar de slak toe dan reageert hij door net te doen of hij dood is. Spreek je op een rustige manier, dan kan hij zijn hoofd op tillen en zich naar je omdraaien om naar je te kijken. Kletsen met Banaan Slakken kan me aan het huilen maken.

Het leven zou er totaal anders uitzien als wij het land ook zouden omarmen, zoals slakken die vol vertrouwen en tederheid zijn, en die hier op aarde, gelukkig met hun lichaam zijn. De onbeschermde Banaan Slak deelt vrijelijk haar vrouwelijke lessen: “Herinner het sensuele en de kracht van het kleine.”

Oefening

De wijsheid van Banaan Slak verteld ons om weer in contact te komen met het kleine en om het te bekrachtigen.

Denk aan kleine aspecten die op dit moment, die op een positieve manier een grote impact op je leven hebben. Visualiseer en waardeer deze dingen. Geef energie aan de kleine dingen.

Open je hart en je zintuigen en kijk hoe levendig de kleine dingen je laten voelen.

Herinner dat de kleine Banaan Slak is wie is wat ze is en doet wat ze doet. Ze verzorgt en zaait de aarde ondanks de dorren vlaktes die veroorzaakt worden door het kappen van de bossen overal om ons heen.

Door alles heen moedigt de zachtmoedige en wijze Banaan Slak je aan: “Blijf zuiver en in contact. Jij en ik, wij zijn genoeg.”

Regenworm
Sandra

Er is een stuk in onze tuin waar weinig groeit… We hebben verschillende tuinarchitecten langs laten komen om de grond in dit stuk tuin te laten onderzoeken want iets in het chemische proces is veranderd. Aangezien er eerst verschillende planten groeiden en nu alleen nog de hele sterke. Het probleem heeft met water te maken.

Ik geloof dat het probleem is dat de grond zo hard geworden is in dit gebied door mineralen en droogte, dat de enige oplossing is om een leger regenwormen naar dat stuk tuin te brengen.

Regenwormen hebben een langwerpig lichaam wat bestaat uit segmenten. Regenwormen zijn hermafrodiet, dit betekent dat ze zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen bezitten. Ze zijn zowel doof als blind maar hun huid is bedekt met cellen die ervoor zorgen dat ze de bodem proeven en licht en donker kunnen voelen. Regenwormen leven in de grond. Ze graven lange tunneltjes waarin atmosferische lucht kan doordringen zodat de aarde wordt belucht en dit zorgt ervoor dat de planten kunnen groeien. Ze eten bladeren, afgevallen plantendelen en alles wat ze kunnen verteren en zo wordt de overgebleven aarde goed gemengd weer afgegeven. Regenwormen ademen door hun huid en ze hebben vijf paar harten die dicht bij hun hoofd zitten…..

Er is zo’n ineen geweven mysterie in de schepping en we missen vaak de magie van hoe ieder en elk wezen in het levensweb een rol heeft in het creëren, onderhouden en het in stand houden van het leven. Iedereen in het levensweb heeft iets essentieels te delen in het creëren van een gezonde grond in de tuin. Het hele leven is afhankelijk van andere levensvormen.

Elke hectare van goed gecultiveerd land bevat tot een halve ton bloeiende micro-organismen en niet te vergeten een heleboel regenwormen. De regenwormen produceren mineralen die essentieel zijn voor de gezondheid van de bodem en voeden het met de nodige voedingstoffen die een gezonde plantengroei bevorderd. Het slijm dat de wormen produceren bevordert de groei van nuttige bacteriën en schimmels.

Gebruik je verbeeldingskracht om je dagelijkse leven achter je te laten en ga met me mee op reis naar de wereld van de regenworm en de gave van zijn leven.

Sluit je ogen en zie jezelf in een prachtige en vruchtbare tuin. Terwijl je de grond onderzoekt word je aangetrokken door de kleine levensvormen die de verzorgers van de grond zijn.

Bekijk, terwijl je je onzichtbare zintuigen gebuikt, hoe micro-organismen de grond bewerken, maar de echte heer en meester van de grond is de regenworm. Observeer hoe deze blinde kleine wezens sterke gravers zijn en hoe ze de grond verplaatsen. Ze kunnen al wroetend 4,5 meter de aarde in. Kijk hoe de lucht door de tunnels gaat als ze zich verplaatsen. Verwonder je hoe ze al wroetend de grond beluchten, de grond omwoelen, pollen klein maken en stenen begraven. Kijk hoe ze blaadjes en andere organische materialen naar beneden dragen terwijl andere wormen voedingsstoffen en humus naar boven brengen. Regenwormen kunnen niet leven zonder enorme hoeveelheden rottend organisch materiaal.

Kom terug in je gewone bewustzijn met een dankbaar gevoel voor hoe regenwormen een gezonde bodem creëren die de groei van voedsel dat ons ondersteunt, support.

We oordelen vaak over de belangrijkheid van een persoon of dier. We vergelijken de kracht van levende wezens gebaseerd op hun maat en hoe kleurrijk en lawaaiig ze zijn. Llyn herinnert ons er aan dat het belangrijk is om de kracht van het kleine te eren en te herkennen.

Op het moment dat je de kleine wezens eert die zo nodig zijn in het leven, begin je met het loslaten van je veroordelingen en vergelijkingen. Je kan zonder oordeel in jezelf kijken en de gaven erkennen die jij persoonlijk bijdraagt aan het levens web. En door dat te doen voel je in al je cellen dat je genoeg bent.

Oefening

Kijk gedurende de dag naar de mensen die je ontmoet, de mensen die in dienst van de gemeenschap en de planeet staan en die geen bevestiging nodig hebben. Eer de kracht van anonimiteit tijdens je spirituele werk en oefeningen ten behoeve van al het leven.

Speaking with Nature by Sandra Ingerman, M.A., and Llyn Roberts © 2015 Bear & Company. Printed with permission from the publisher Inner Traditions International. www.InnerTraditions.com

3 mei is het volle maan. Laten we tijdens de volle maan al het leven eren – de wezens waar we meestal niet aan denken degene die altijd in ons onderbewustzijn zijn. Laten we ons bewust zijn van al het mooie en wonderbaarlijke van alles wat levend is.

Bereid je werk voor om je gewone bewustzijn opzij te zetten. Zet je dagelijkse gedachten en bezorgdheid opzij. Doe een ceremonie om naar bij jezelf naar binnen te reizen om je goddelijke licht te ervaren – je innerlijke levens vlam, je innerlijke sterrenlicht, je innerlijke zonlicht. Straal en schijn dat licht terwijl je je focust op alles wat levend is en op onze fantastische Aarde. Raak de Aarde en al het leven aan met je liefde en straling. We verbinden onze liefde en ons licht als een gezamenlijke groep om over de hele wereld een stralend lichtweb te creëren in de werkelijkheid.

Lees je het Transformatie Nieuws voor het eerst, bekijk dan “Een Menselijk Web van Licht Creëren” voor de uitleg over onze maandelijkse volle maan ceremonie.

Omdat ik zoveel informatie heb in deze nieuwsbrief zijn er deze maand geen inspiratie verhalen uit onze gemeenschap. In juni deel ik ze weer.

Transmutation News – April 2015 – Dutch

Transmutatie Nieuws April 2015

De focus van de Transmutatie Nieuws is altijd gericht op het bezig zijn met spirituele oefeningen om het bewustzijn in je eigen leven te verhogen en om een helend wezen te zijn op de planeet.

Maar zoals je weet geef ik ook les en schrijf ik over klassiek sjamanistisch heling werk. Ik doe nog steeds soul retrievals, krachtdier retrievals, extraction en psycho pomp werk. Ik vind het fijn om met de klassieke sjamanistische ceremonies te werken. Als je net bent begonnen met sjamanisme lees dan het artikel op de home pagina “Abstract on Shamansim”. In dit artikel geef ik een korte uitleg hoe sjamanen de spirituele oorzaken van emotionele en lichamelijke ziektes bekijken.

Ik ga door met het doen en lesgeven van de klassieke sjamanistische heling ceremonies. En zoals je weet focus ik me ook op het overbruggen van het transfiguratie werk in mijn werk met cliënten en in mijn lessen. Omdat ik geloof dat we echt persoonlijke en problemen van de planeet kunnen helen en transformeren door met spiritueel licht te werken.

Kort geleden heb ik een interview gehad met Nicolas Breeze Wood, de uitgever van Sacred Hoop. Sacred Hoop is een prachtig tijdschrift over sjamanisme. En Nick publiceert veel intrigerende en leerzaam artikelen over het sjamanisme.

Mijn interview met Nicholas verschijnt in de nieuwste Sacred Hoop #87.

Je kan meer lezen over Sacred Hoop op www.sacredhoop.org/offer.html

Een van de zaken die Nick naar voren bracht terwijl we aan het praten waren, was zijn verdriet/frustratie dat sjamanistische practioners niet op een manier met de helpende spirits werken waarbij wij hen toestaan om zich in onze wereld te mengen om te helpen met de problemen waarmee we geconfronteerd worden.

Dit bracht me ertoe om na te denken over het verschil tussen “interventie” en “manipulatie”. Totdat we dagelijks de spirituele oefeningen toepassen om te kijken door de ogen van spirit en we ons ego opzij kunnen zetten, kunnen we ten prooi vallen aan egoïstische verlangens om te vragen om spirituele tussenkomst dat niet voor onze hoogste goed is of voor het hoogste goed van de planeet.

En deze maand moedig ik je aan om een journey of meditatie te doen om wat begrip te krijgen over het verschil tussen “interventie” en “manipulatie”

Ik ben het met Nick eens dat het beoefenen van het sjamanisme zoveel meer in zich heeft om te helen dan wat we nu gebruiken. Ik denk dat een deel van het probleem is dat mensen te veel verschillende workshops volgen waardoor het vaardigheidsniveau van het doorbrengen van de echt wonderbaarlijke kracht van het werk, niet volledig ontwikkeld word. Ik heb al eerder gesproken over hoe velen er van workshop naar workshop hoppen in verschillende edities van deze column.

Het ontwikkelen van vaardigheid in je werk is een manier om meer kracht en heling er in te brengen. Maar ik denk ook dat het ontwikkelen van een gevoel van spirituele volwassenheid om te weten hoe je je verbind met de helpende spirits een manier is om meer helende krachten te laten stromen van de onzichtbare wereld in de tastbare wereld.

Ik heb niet alle antwoorden. Ik laat je je bewust worden van de vraag en moedig je aan om het onderwerp te onderzoeken; hoe je je vaardigheid om de spirits door je heen te laten komen, kan verdiepen op zo’n manier dat zij op een positieve manier kunnen bemiddelen, daar we met zoveel persoonlijke en wereldse problemen geconfronteerd worden.

In dezelfde week dat ik dit interview met Nick had, nam ik ook een bonus programma op voor “the Shift Network”.

En in dit interview sprak ik ook over de klassieke oorzaken van emotionele en lichamelijke klachten zoals door sjamanen wordt gediagnosticeerd met de hulp van hun helpende spirits. En toen sprak ik weer over de kracht van de transfiguratie oefening en hoe we kunnen helen met spiritueel licht.

De focus van dit interview was hoe krachtig heling op sjamanistische wijze kan zijn of de cliënt nu aanwezig is of dat de heling op afstand wordt gedaan.

Ik deelde een paar onderzoeken die de kracht van lange afstand heling laten zien. Dit zijn een paar van de onderzoeken die ik heb gedeeld.

Ik heb ooit gewerkt met een cliënt op afstand. Ik kende hem niet persoonlijk. Hij nam contact met me op en vroeg om hulp. Hij leed aan een ernstige depressie. Toen ik aan het reizen was zei mijn kracht dier dat deze man een kracht dier retrieval nodig had. Maar in plaats van hem een kracht dier te sturen stuurde mijn helpende spirit hem Boom als helpende spirit. In het sjamanisme kunnen mensen bomen als helpende spirits hebben. De term kracht dier en helpende spirit word wisselend gebruikt en hangt af van wat voor “natuur wezen” verschijnt om de verloren kracht te herstellen.

Na de reis vertelde ik mijn cliënt dat ik hem Boom gestuurd had. Door de heling verdween zijn depressie en ontwikkelde hij een mooie en helende relatie met Boom.

Ik ben ooit gevraagd om te werken voor een klein meisje die ontvoerd was, ze is gevonden, maar getraumatiseerd naar haar familie terug is gebracht. Ze sprak niet meer.

Ik reisde naar de Midden Wereld om toestemming van het meisje te krijgen om voor haar te werken. Omdat ze niet sprak kon ik niet met haar door de telefoon praten dus vroeg ik toestemming om voor haar te werken via een reis.

Mijn kracht dier liet me haar terug gekeerde ziel, die ze verloren had, in een kristal blazen. We verpakten het in een prachtige stof. Hij gaf me ook de woorden, die ik op een tape opnam, voor een metaforisch helend verhaal om haar te helpen zich veilig en beschermd te voelen. Het was een prachtig helend verhaal wat hij me gaf om te vertellen. Ik stuurde de kristal en de tape naar haar op (via Fed Ex). Ik zei tegen haar dat als ze het kristal vast houd ze het licht, de liefde en plezier weer zou voelen terug komen.

Ik heb nog maanden contact gehouden met haar ouders. De voortuitgang van het kind ging langzaam. Maar de ouders vertelde me dat ze het kristal altijd bij zich had en dat ze de opname de hele dag, telkens weer afspeelde. Als ze niet luisterde verstopte ze de opname zodat niemand het van haar zou afpakken.

Haar herstel ging langzaam maar gestaag, maar de lange afstand heling werkt goed voor haar.

En het laatste verhaal wat ik met jullie wil delen is een voorbeeld van de kracht van lange afstand transfiguratie werk. Een groep van ons was bij een workshop in Santa Fe in het Sunrise Springs Retreat Center. We waren een transfiguratie ceremonie aan het plannen voor water. Kort voordat we samenkwamen had Mark, die in Findhorn, Schotland woont, contact met me opgenomen. Hij vroeg me of een groep wat lange afstands werk wilde doen voor zijn philodendron. Hij stuurde me een foto van de plant en ik heb de foto op het altaar gezet in het midden van onze cirkel. Hij had een apparaat bij de plant gezet zodat hij de activiteit kon meten. Mark wist niet precies wanneer de groep aan het werk zou zijn.

Als groep probeerden we niet om het water op het altaar te helen of om heling naar de philodendron te sturen. We transfigureerden in ons goddelijke licht en verspreide dat licht terwijl we gefocust waren op de goddelijke gezondheid en perfectie van alles op ons altaar.

We begonnen om ongeveer 9 uur ’s ochtends in Santa Fe. En toen Mark de gegevens van het apparaat die gekoppeld was aan de philodendron, bekeek, was de plant zo energetisch levendig op het zelfde moment dat wij in Santa Fe aan het werk waren, wat midden in de nacht in Schotland was.

Je kan de resultaten van de opgenomen activiteit van de philondendron bekijken door te klikken op “GDV Camera Results” op de homepage. Kijk bij Findhorn Plant Experiment Results.

Dit zijn drie verhalen uit vele honderden onvoorstelbare studies die ik verzameld heb van mijn eigen werk en ook van shamanic practioners die ik getraind heb.

Zoals je weet geef ik les over het verschil tussen “heling” en “gezond maken”. Ik schrijf hierover in bijna al mijn boeken zo ook in mijn nieuwste boek Walking in Light: The Everyday Empowerment of Shamanic Life. In de meeste gevallen heeft de cliënt een hoop persoonlijk werk te doen om de lange termijn resultaten te zien, nadat een shamanic practioner een healing heeft gedaan.

De helpende spirits kunnen ons helpen door tussenbeide te komen om de problemen die mensen, andere natuur wezens en de planeet ondervinden, te helen. Maar wij moeten bereid zijn om diep in ons spirituele werk te duiken zodat we de emotionele volwassenheid krijgen om te weten wat voor soort hulp we kunnen vragen en om de sluiers tussen de werelden te openen zodat de onvoorstelbare en onbeperkte kracht van het universum kan door stromen.

Ik ben zo onder de indruk van de verbazingwekkende verhalen en studies die mijn huidige studenten met me delen. Ze overbruggen sjamanistisch werk in het werken met kinderen, relaties, familie leven, werk, organisaties en gemeenschappen. Ik voel me enorm geïnspireerd door de mensen die echt in partnerschap met de helpende spirits werken om een verandering te laten plaatsvinden.

De volle maan (wat ook een eclips is) is op 4 april. Laat ons een vezel van licht en liefde zijn die schijnt vanuit en door de onzichtbare werelden. Voer je transfiguratie oefeningen uit terwijl je ook dank geeft aan de helpende spirits dat ze hun vorm laten vallen zo dat jullie beiden vormloze energieën kunnen samenvoegen. Mogen de energieën van licht, liefde en eenheid stralen vanuit alle werelden, samen wevend en web van licht in en door de aarde. Wonderen bestaan. Het is nodig dat we ons focussen en het werk doen dat toestaat dat de onzichtbare draden die gesponnen worden van de onzichtbare in het zichtbare om een nieuwe realiteit te weven die liefde, licht, vrede, gelijkheid en respect voor alles wat leeft omarmt, inclusief de elementen die ons steunen.

Lees je de Transformatie Nieuws voor het eerst, lees dan “Een Menselijke Web van Licht Creëren” voor de uitleg over onze maandelijkse volle maan ceremonie.

Een inspirerend verhaal om deze maand te delen:

Van Judi:

Ik was door een groep vrouwen gevraagd om een meditatie avond te leiden. Ik aarzelde eerst, ik dacht dat ik onvoorbereid en het niet waardig was.

Na wat bemoedigende woorden besloot ik om het een keer te proberen.

Ik mediteerde een aantal dagen om de juiste meditatie voor de groep te creëren. Toen ik me er echt klaar voor voelde, heb ik het geprobeerd.

Ik had een leuke groep met achttien vrouwen en na afloop had ik alleen maar positieve reacties. Gedurende de maand na de meditatie vertelde ze me hoe hun levens waren veranderd door die avond. De tijd die ik aan de voorbereiding besteed heb heeft ook mij geholpen om mijn bewustzijn te veranderen. Ik heb nog een meditatie avond gegeven en sinds die ervaring ben ik één keer per maand een meditatie groep gaan leiden voor verschillende vrouwen die me vertellen dat elke meditatie beter is dan de vorige.

Door het geven van deze mediatie avonden ben ik gevraagd om volle maan drumcirkels te gaan leiden en ook deze zijn succesvol.

Voor mijn eigen werk (ik wist niets van jou bomen) gebruikte ik een mimosa boom op de heuvel achter mijn huis die zijn levenskracht was verloren (kevers hadden de stam aangetast). Omdat de vogels nog steeds op de bladerloze takken zaten te zingen heb ik de boom niet weggehaald. Ik verzamelde de lipjes van blikjes. Ik schreef namen van mensen op de lipjes voor gebeden. Met lintjes en gekleurde band hing ik ze op aan de takken van de boom. Ze zijn een constante herinnering, wanneer ik uit het raam kijk, aan degene die hulp nodig hebben. Elke dag laat ik wat ze nodig hebben los via het element wind, zodat wat ze nodig hebben kan worden opgenomen door het Universum.

Heel hartelijk bedankt voor je heling-werk en je steun.

Transmutation News – March 2015 – Dutch

Transmutatie Nieuws maart 2015

Een metafoor die ik vaak gebruik is, dat we muziekinstrumenten zijn spelend in het levensorkest. Dit is een metafoor die veel leraren gebruiken, omdat het echt een waarheid weergeeft over onze vitale rol als deel van de wereldorde.

Het is cruciaal dat wij nagaan hoe wij onszelf goed kunnen afstemmen op de muziek die bijdraagt aan het verhogen van de vibratie van het collectief en die ook de mooie harmonieuze tonen voortbrengt die samen in schoonheid en liefde klinken.

De blokkade om dit te doen blijft hoe we afgeleid worden door mensen en voorvallen in de wereld om ons heen. Niet alleen het nieuws wat ons afleidt. Ook de overmaat aan boeken, audio en video presentaties, en voordrachten die op de markt zijn.

Aan de ene kant is dit geweldig, en kunnen we veel leren. Maar het heeft ook veel “spirituele surfers” voortgebracht. Ik geloof stellig dat de uitdagingen die we nu op onze planeet tegenkomen een soort menens vereisen die zo diep in het werk duiken als ze maar kunnen.

Natuurlijk is er de behoefte om verschillende soorten spiritualiteit te leren kennen. Maar wanneer voel je dat het pad je roept en dat jij besluit om gefocust op dat pad te blijven.

Vorige maand suggereerde ik je om één simpele oefening te kiezen en die te doen tot die een deel van jezelf wordt. Dat bedoel ik met finetunen. Want op het moment dat we als het ware (één met) het werk zijn en ons spiritueel leven niet meer apart van ons dagelijks leven zien, dat is het moment dat positieve veranderingen in je leven en in de wereld gebeuren.

En ik gebruik het woord “simpel” zo, dat het niet slaat op oefeningen voor beginners. Het slaat op oefeningen die je hart en ziel raken en niet alleen je hoofd. Want ik ervaar dat als iemand ingewikkelde oefeningen wil doen, het brein gevoed wordt maar dat verandering niet op celniveau doordringt. Als je op de stappen in plaats van het werk moet focussen ben je te afgeleid om de brug te zijn tussen de onzichtbare en de aanraakbare sferen.

Zoals jullie weten begon ik met Medicine for the Earth in 2000. Dit werk heb ik onderwezen in het Transmutatie Nieuws, in veel van mijn boeken, in audio presentaties, interviews en conferenties.

Nadat ik begonnen ben met de 5-daagse Medicine for the Earth Bijeenkomsten, komen veel van mijn studenten/deelnemers één maal per jaar bijeen in Santa Fe. Aanvankelijk was ik aanwezig op deze reünies omdat het zo geweldig was deel te zijn van een cirkel toegewijd aan al wat leeft.

Op een bepaald moment ging ik er niet meer heen, als gevolg van mijn volle agenda. De reünies gingen nog jaren door en de deelnemers bleven het werk delen en de cirkel bleef en verdiepte zich.

Twee vrienden namen contact met me op of ik weer naar de reünie wilde komen om de groep te helpen het volgende niveau van het werk te onderzoeken. Ik was vereerd dat ze me vroegen en ik zei direct ‘Ja’.

Ik deed een journey naar mijn spiritueel meester Isis die een bron van inspiratie is geweest bij het schrijven van Medicine for the Earth: How to Transform Personal and Environmental Toxins. Ik ontwikkelde dit werk met hulp van Isis, Osiris en Anubis.

Ik vroeg Isis of zij mij oefeningen wilde geven om op de reünie te delen. Haar reactie was dat werken met licht en onvoorwaardelijke liefde de sleutel is tot persoonlijke en wereldwijde transformatie. Ze zei dat de groep geen nieuwe, geüpdatete of meer complexe oefeningen nodig had. Ze zei dat de groep zich opnieuw moest committeren en opnieuw toewijden aan volledige integratie van het werk in het dagelijks leven.

Ze adviseerde me erheen te gaan en de 5-daagse Medicine for the Earth Training nog een keer te doen, en de mensen na te laten gaan hoezeer zij het werk echt léven.

Wat ik probeer te zeggen is dat we onszelf afleiden door te denken dat er een krachtigere “methode” of “techniek” is. We vergeten wat de sleutel is, dat wij het instrument voor het goddelijke zijn en dat wij onszelf als dat instrument moeten finetunen.

Shamanen hebben altijd met licht gewerkt om te helen. Bij hun initiaties zijn shamanen vervuld met licht, en ze ondergaan ervaringen van een transcendente eenheid die hun psychische en helende kunde geven. Dit maakt de shamaan ontvankelijk voor de spiritwereld.

En hoe Shamanen steeds het instrument van de kracht van het universum, van het goddelijke en van de mededogende spirits blijven, komt doordat zij in een extatische staat geraken waarin de shamaan zijn of haar gevoel van gescheiden zijn verliest en wegstapt van ego en persoonlijkheid.

Shamanen hebben dit altijd gedaan en doen het nog steeds zo door lang te drummen, ratelen, zingen, dansen en veelvuldig alleen in de natuur te verblijven.

Shamanen stappen volledig in de inzichtbare sferen om met behulp van de magie, schoonheid, heling, kracht en nieuwe dromen in de tastbare sferen te brengen en te manifesteren. Zij oefenen ook diepgaand luisteren in de natuur en kijken uit naar omens en tekens. Zij zijn altijd “afgestemd” en dromen met hun hele lijf.

Neem de tijd om voorbereidingen te treffen om de heling en de kracht van de onzichtbare sferen naar de tastbare sferen over te brengen. Stap weg van onze sociale conditionering om een grotere droom te omhelzen die gaat over de overtuiging dat we onbeperkt zijn in wat we met behulp van spiritueel werk kunnen manifesteren.

We kunnen verloren raken in een zoektocht naar dat magische “middel” dat positieve verandering zal veroorzaken zonder dat we ons realiseren dat “wij” dat magische middel zijn.

En ik vraag me af hoe luid en intens de wake-up-call moet worden. In veel inheemse verhalen staat: “Wij zijn degenen waar we op wachten”.

Nu we de lente of de herfst naderen, komen we in een nieuw seizoen in de natuur en in het leven. Ik vraag je de oefeningen die je over de jaren heen hebt geleerd te bekijken. Neem de tijd om in de natuur te zijn of stil te zitten. Ga na hoe diep je de oefeningen en alle spirituele lessen hebt doorgrond. Vraag jezelf eerlijk af of je op de oppervlakte surft? Leef je het werk iedere minuut? Scheid je je spirituele leven van je dagelijks bestaan? Kan je om jezelf lachen en houd je van jezelf als je van het pad afvalt? Hoe gecommitteerd ben je om het werk te verdiepen en het te zijn?

Werk echt met de kracht van de verbeelding. Verbeelding wordt door velen afgewezen, en het wordt niet begrepen dat onze verbeelding onze psychische mogelijkheden voedt. Want als je je verbeelding aan het werk zet, prikkel je jouw psychische onzichtbare zintuigen om iets (nieuws) je leven en je fysieke wereld in te brengen en dat wat je niet meer dient los te laten. Ik had op een nacht in februari een droom waarin ik een transmissie van de kracht van deze les ontving. De les werd in mijn cellen opgenomen maar is lastig te verwoorden.

In februari verzorgde ik via Shift Network gratis een introductie “Shamanic Journeying for Community Healing: How Shamanic Practices Can Heal Families, Communities, and Nations”. Te kort om echt te vertellen wat ik wilde delen. Tot ieders verbazing hadden ongeveer 13.000 mensen ingetekend. Alleen al de belangstelling is een geweldig signaal voor de wens samen te werken om onze gemeenschap en de wereld te helen. Er was een voelbare energie van liefde en schoonheid in ons gezamenlijk veld die door het hele levensweb rimpelde.

Vanuit een shamanistisch oogpunt gaan we allemaal door initiaties. De planeet ondergaat een initiatie. Ons is gevraagd onze oude identiteit en onze oude manier van leven te versnipperen of te verbranden, wat ons persoonlijk, al wat leeft en de Aarde niet meer dient.

Zoals ik al eerder vertelde is het onze spirit die ons gidst en begeleidt door iedere initiatie. We moeten de diepzinnigheid van spirit ons nu laten leiden. We moeten onze mentale afleidingen laten gaan. Het is de tijd om het werk te zijn.

We moeten samen komen in spirit, boven ego en persoonlijkheid uit, om elkaar te steunen en samen sterk te staan. Er is zoveel dat we samen kunnen doen als een sterk toegewijd spiritueel collectief, samenwerkend ten behoeve van al het leven en de Aarde.

Maar we moeten onszelf volledig openstellen voor de wereld van spirit en draden van schoonheid, liefde, licht en eer, respect, gelijkheid, vrede en overvloed voor iedereen spinnen, vanuit de onzichtbare naar de tastbare sferen. Dat is hoe een nieuwe werkelijkheid tot echtheid gedroomd wordt.

Op 5 maart is het volle maan. Laten we een menselijk web van licht en liefde tot werkelijkheid spinnen, dat bijdraagt aan de nieuwe droom voor de Aarde. Bereid je werk voor en laat je niet afleiden. Wees volledig in je lichaam en schakel je zintuigen in wanneer je je goddelijk licht ervaart, en wees dat fijn afgestemd instrument dat het lied van licht, liefde, vrede en harmonie zingt in en over deze grootse Aarde.

Lees je het Transformatie Nieuws voor het eerst, bekijk dan “Een Menselijk Web van Licht Creëren” voor de uitleg over onze maandelijkse volle maan ceremonie.

Wij bestaan voor het grootste deel uit water en we leven op een planeet die grotendeels uit water bestaat. Het element water verbindt ons allemaal. Terwijl we ons spiritueel werk doen kunnen we de vibratie van onze wateren veranderen. Deze verandering in trilling reflecteert terug op ons van de wateren die door de Aarde stromen. Wij kunnen een enorme hoeveelheid positieve verandering en heling creëren als we de moleculen van ons innerlijk water met elkaar harmoniseren.

Op 20 maart beleven we de equinox. In de noordelijke hemisfeer verwelkomen we de lente, in de zuidelijke hemisfeer de herfst.

Verbind je met water om de equinox te vieren. Dit kan je doen door een shamanic journey of een meditatie en ga zitten bij het water waar je in de onzichtbare sfeer naar toe reist. Dit is dan een Midden Wereld ervaring.je kan ook de natuur in gaan en fysiek bij water gaan zitten. Terwijl je daar zit voel dan hoe jouw innerlijk water energetisch harmoniseert precies zoals je dat zou doen met de hartslag van de Aarde.

Bedenk een lied of een chant die jouw vibratie wijzigt en verhoogt. Luister naar het lied van het water waar je bij zit. Stem jouw vibratie af op het lied van jouw innerlijk water en het buitenwater waarmee je je verbindt. Laten we focussen op wateren in en buiten ons wat ons allen verbindt. Als we dit allemaal samen doen zal de vibratie van onze “inner en buiten wateren” harmoniseren. Stel je voor wat voor helend effect dat zal hebben voor ons allen en voor de planeet. Laat de vibratie van ons gezamenlijk energieveld veranderen doordat we het Water binnen en buiten harmoniseren.

Laten we samen alles en iedereen in het levensweb een schitterende en vreugdevolle equinox toewensen.

In februari werd ik een keer wakker met deze prachtige gedachte die ik graag met jullie wil delen:

Zelfs als een ster aan de hemel niet zichtbaar is voor onze ogen, schijnt die ster toch.

Jij bent een menselijke wandelende ster. Je schijnt en straalt doorlopend!